200 jaar geleden had de BOERENKRIJG plaats (1798-1998)
Rollier komt te Willebroek aan! (Tekening Armand Panis) De Boerenkrijg is, ondanks het feit dat het een zeer belangrijke gebeurtenis is uit ons verleden, dat reeds 200 jaar achter ons ligt, tot op heden nog steeds een vaag en onvoldoende omschreven en niet algemeen wetenschappelijk onderkend begrip. Dat het hier over een volksopstand gaat die plaatsvond tussen 12 oktober en 5 december 1798 is genoeglijk bekend
De opstand, die reeds een hele poos sluimerde brak toen los. Was de Boerenkrijg een reactie op de onderdruking van de Kerk? Dit speelde zeker een rol, maar is anderszijds onvoldoende als verklaring. Daar waar in Brabant 91 acties werden opgetekend werden als reactie tegen de wetten op de eredienst waren er dat slechts 6 in Vlaanderen en 3 in Henegouwen. Was de Boerenkrijg een Vlaamse opstand? Ook dat is moeilijk staande te houden: enerszijds zijn het noorden van Henegouwen, Waals-Brabant en Luxemburg ruim in opstand gekomen, terwijl anderszijds grote delen en het westen van Vlaanderen opvallend stil bleven.
Repertorium artikels Boerenkrijgtijdschrift

Inhoud:
Kroniek van de Boerenkrijg, De sanskulotten,De 9 departementen, De conscriptie, De boeren, De slag om Bornem, Guerilla-activiteiten, monumenten, Emmanuel Benedict Rollier, Charlepoen.

Afbeeldingen
Mishandelingen, Geestdrift voor den strijd!

Links
Boerenkrijgherdenking Mechelen

Boeren in het verweer!
Was de Boerenkrijg een opstand van boeren of plattelanders? Verder onderzoek zal dat nog moeten uitwijzen. Vandaag blijkt echter dat in dorpen als Willebroek een groot deel ambachtslui hebben deelgenomen en dat de lokale leiders vaak uit de plaatselijke politieke elites kwamen. En als het een opstand van armelui was, dan kan op zijn minst het spontane en het volkse karakter ervan in twijfel worden getrokken wanneer op de achtergrond de heren d'Arenberg, de Merode, naast abten en andere hoogwaardigheidsbekleders een rol hebben gespeeld. Ook over het succes dat de Boeren gehad hebben zijn vele verhalen verteld, maar is weinig bewezen. Te veel moet nog worden nagetrokken om tot geldige besluiten te komen, terwijl succes anderszijds een te relatief begrip is om het hier zomaar te hanteren. In elke geval hebben de opstandelingen het de Fransen knap lastig gemaakt.
De belangrijkste gevechten hadden plaats te Overmere, Bornem, Mechelen, Herentals, Diest, Geel en Hasselt, waar een defintief einde aan deze opstand gesteld werd.
Boerenkrijgsymbolen
Integrale bijdragen aan het Boerenkrijgonderzoek:

Een beeld van de conscriptie van zeelui te Mechelen gedurende de Franse Tijd
Belevenissen van een Mechels Napoleonsoldaat
Operation mains propres

Gevraagd: artikels i.v.m. Boerenkrijg voor publicatie op dit deel van de site!

© Marc Alcide 1997
Met dank aan Boerenkrijgcomité Klein-Brabant
teksten: M. Alcide, K. Peeters, J. Van Belle, F. Cools
Afbeeldingen: Armand Panis, Rollier te paard in Willebroek, overgenomen uit: J. VAN OVERSTRAETEN, "Boeren in 't geweer" in Historische verhalen
Laatste aanpassing: 5-11-1997

Teken het Boerenkrijg-gastboek
Blader in het Boerenkrijg-gastboek