In 1752 vertrok de Mechelaar Jean Francois Michel met het schip ?de Borcht van Emden? vanuit Emden naar het Chinese Kanton om er in opdracht van een andere Mechelaar, Francois Emmanuel van Ertborn, zaken te gaan doen. Baron F.E. van Ertborn was op dat ogenblik de belangrijkste aandeelhouder van de Pruisische Aziatische Compagnie.

 

J.F. Michel
Emmanuel van Ertborn
De Pruisische Aziatische Compagnie

Op zich niets ongewoon, ware het niet dat hij van deze tien maand durende reis een dagboek bijhield om U tegen te zeggen. Dit dagboek vond ik terug in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.

J.F. Michel, ook een militair, kunstminner, natuurliefhebber, muziekliefhebber, uitgever en schrijver van boeken, maakte dit reisverhaal op in de Franse taal en voorzag het van een prachtig handschrift en een tiental waterverftekeningen (zeefauna, zichten op eilanden, het achtersteven van het schip, enz?). Ondanks zijn verdiensten wordt deze Mechelaar in geen enkele biografie vermeld en dreigt hij in de onbekendheid te geraken.

 

September 1752 Oktober 1752 November 1752
December 1752 Januari 1753 Februari 1753
Maart 1753 April 1753 Mei 1753
Juni 1753    

 

 

Email: Marc Alcide