Mechelen: register van de belastingen op de huizen anno 1722: Sint Katelijneparochie


Het register van de Belastingen op de Huizen voor de Sint-Katelijneparochie voor het jaar 1722 berust te Mechelen op het Stadsarchief en is te consulteren onder volgende signatuur: Oud Archief, K, Belastingen op de Huizen,S XII, 58. Hierna volgt een gedeeltelijk transscript met vermelding van de bewoners-gezinshoofden.
Straat Familienaam Voornaam Huishuur in gulden 
Cathlijnestraete aen de Oliphansche Brugghe ledigh, den oliphandt 300 
smets de wede. anthoin 80 
scheppers peeter 260 
de backer bartholomeus 110 
cuijpers augustijn 75 
vlemincx christiaen 115 
colliers jacobus 80 
van diest simon 110 
Bogaertstraet geincorporeert [met hierboven] 18 
van buscom peeter 24 
janssens de wede. 24 
de bruijn anthoon 24 
snijers jan 30 
van haecht de wede. jan 80 
't clooster van Blijenbergh
cauthals Her jan 260 
vermeulen den nots., procuruer vant geest: h: 150 
van bortel henricus joes: 100 
roullij thomas 50 
cauthals joseph 125 
t' sestigh den heere 200 
vander vorst jo: 72 
d' rippignij vicomte 278 
Planckstraet rijmenants guilliam 38 
vander vliet clara 20 
timmermans jan 24 
vander buecken cornelis 60 
parijs peeter, blijck 300 
barack
meijers de wede., arm 18 
van rijmenant catlijn, ledigh 26 
vanden bergh christiaen 28 
baracken
baracken 24 
Bogaertstraet eggers jan 36 
tollenaers fransus 28 
verbraecken mijn heer procureur vant begijnhoff
begginasij den heere pastor
schox mijn heer Archidiaken 200 
smits jo: 60 
de meulder de wede. 50 
bonseurs de wede. guilliam 50 
buijdens jo: 120 
verelst ignatius 47 
Cathlijnestraet suetens augustijn 136 
van velthum fransus 66 
vrancx peeter 100 
van calster niclaes 150 
de baeij joannes 26 
vierwercker paridaen 50 
brouwers geeraert 120 
gobbens jacobus 90 
van auwenaerden jan 115 
smets rombaut 75 
van nuffel den amman 320 
van miert albert 100 
goijvaerts daniel 125 
vergaelen marcus 100 
van aelst peeter 100 
sautlandts cornelis 140 
van lille hendrick 40 
van roij jan 57 
de moor jan 50 
pauwels christiaen 70 
Inden Ganck 9 baracken
vande cruijs gillis 70 
van casteel jan 60 
jacobs jacobus 84 
verschueren geerard 30 
onjauie de wede. 50 
cruijckens adam 90 
braeckmans adriaen 100 
prost lenaert 46 
de backer samuel 50 
swartsen urbanus 66 
de moor adriaen 80 
doms andries 60 
bernaerts jan den ouden 50 
van loven jacobus 70 
albert jan 70 
ledigh 80 
vander linden jan fransus 80 
ijsermans de wede. cornelis 96 
de buijser anthon 50 
goddin ludovicus 50 
verberckt fransus den jonghen 66 
luijtens heer, cappellaen vant Begijnhoff
pluvier fransus 60 
gillis gaspar 30 
vercluijsen carlo 66 
brants heer, cappelaaen vant beggijnhoff
boves jan 110 
monnoije n:, portier 24 
joos de wede. 48 
celliten
vanden broeck de wede. 28 
dominet jacques 24 
willebert jaspar 30 
woet de wede. willem 60 
glas livinus 60 
verberckt fransus 54 
gillebert hendrick 30 
van ischoven jacques 80 
Nokerstraet lenteloo jacobus 24 
barack 29 
volckaerts frans 30 
het celliten clooster 36 
ariou gillis 36 
van zeebroeck fransus 14 
orion anthoon 16 
moerenhout joos 36 
austin louis 12 
stockmans de wede. jan 12 
gillis michiel 36 
moerenhout joos 42 
van hooff hendrick 20 
arm barack 12 
2 baracken
d'ander sijde [nokerstraet] de vroegh wijnant 30 
barack
xalvera silvester 24 
de hondt anneken 48 
verhulst jo: 34 
Roose marcelis 50 
woet jan 30 
baracken 9
aerts peeter 20 
stuné carel 36 
bastiaens hendrick 30 
d'ander sijde [nokerstraet] 2 baracken
Nokerstraet van tissenack adriaen 20 
Beggijnhoff vander vasten guilliam 24 
lateus peeter 20 
janssens de wede. 20 
kersseleirs rogier 20 
verbiest rombaut 28 
croon barbara 24 
acqueren de wede. matthijs 40 
verhoeven peeter 40 
brants joanna 26 
van helpen jan baptiest 50 
vanden broeck martinus 36 
remetten hendrick 24 
Cathlijnestraet borckmans adriaen 70 
cuijpers thomas 80 
lenaerts wede. thomas 54 
verberckt hendrick 50 
dami jan 48 
vander heijden fransus 34 
verspauwen cornelis 72 
Zeilstraet de beuff jan 34 
van ossel cornelis 35 
barnabé rombaut 29 
lieckens jan 50 
verlinden de wede. jacobus 36 
maes jan, uijtgebannen 24 
baetens de wede. 46 
cools jan 36 
van perck philips 26 
van casteel hendrick, barack 24 
michiel jaspar 36 
cutsier jan 32 
theet rombaut 24 
stroobants peeter 40 
de munck jo: 50 
verbist rombaut 30 
allijn jan 50 
van kiel barack, meulenijzer [?]
vander linden soussij 27 
gordijn jan 42 
sinaij margo 50 
verpoorten frans 42 
n: la rock 30 
de louna bonaventura 42 
van hambeeck de wede. 24 
beullens jan 90 
lenaerts thomas 30 
smeulders jan 30 
gooris balthazar 26 
12 baracken
hamers de wede. 30 
gardusex jacobus 28 
d'ander sijde [Zeilstraet] lettanij peeter 24 
dedemaecker de wede. hendrick 18 
doncker philips 23 
engels hendrick 32 
barack oft inwoonders vanden h: geest van St. Jans
de bruijn michiel 30 
agnaes jan 18 
de vos lambrecht 20 
mennekens adriaen 24 
peeters jan 40 
d'avillé cornelis 42 
van berghen de wede. bastiaen 36 
du bois anthoin 50 
van vaeck alexander 42 
de cock nicolaes 50 
libies jacobus 54 
jonckbloedt fransus 24 
verelst maximiliaen 20 
merregauts jan 30 
lettanij martinus 50 
wijnants de wede. peeter 32 
3 baracken
gorré jacobus 40 
van rijckom carel 32 
bernaerts philips 40 
vande pas elisabeth 60 
wauters jacobus 42 
bruijnendonck de wede. 100 
baracke
maes pauwels 10 
de man simon 28 
Cathlijnestraet stroijbants albert 90 
surel jan 70 
van tolhuijsen jan 70 
verpoorten fransus 90 
baetens fransus 80 
jacobs peeter 80 
wijnants martinus 40 
led: 40 
vanden broeck jan 66 
de munck jan 85 
Eembempt sijde vande celliten sas hendrick 55 
smets jan 42 
elias adriaen, arm 30 
de bruijn victor 60 
coppenhol jan 48 
anthoin thomas 18 
meijermans jacobus 70 
de cort jan, arm 18 
claes fransus, arm 60 
verspin andries 50 
jacobs martinus 50 
de munck den heere pcr: 65 
willems rombaut 55 
van steenweghen hendrick, portier vant bisdom 28 
lemmens frans 38 
gooris laureijs 40 
de pauw peeter 45 
huijsmans jacobus 50 
moons fransus 50 
de coninck jacques 65 
de schepper jacobus 18 
laureijs de wede. laureijs 60 
teurffs guilliam 70 
2 baracken 36 
legots peeter 30 
meijs jan 56 
vanden kerckhoven steven 38 
karpiau louis 40 
doucquier henrij 40 
bosmans gregorius 20 
2 baracken
gooris andries 36 
fosté catharina 36 
doucquier de wede. 60 
fleirackers cornelis 120 
van geel jan 54 
van isschot jan 55 
regauts joanna 36 
van hoijvorst jan 30 
de bruijn jan 30 
d'inwoonders van de baracke, arm 18 
led: 20 
de haegh judocus 20 
willems de wede. 26 
van binnebeeck hendrick 22 
suetens jan 20 
van gemert de wede. 20 
menagicx de wede. 30 
toussijn anthoon 36 
engels remij 40 
coenraerd ferd: 48 
van gemert elmus 24 
aertssens de wede. 48 
davidts cornelis 40 
smets peeter 120 
claus cornelis 60 
wijnants anthoin 54 
hardiers arnoldus 40 
Opt kerckhoff Dive Cath: 4 baracken
nog 6 baracken
... 20 
... 18 
den heere pastor ste: cath:
suetens joanna 36 
roelandts ida 18 
van altert den hoff van 20 
2 baracken 30 
3 baracken ledigh
baracke 22 
baracke 20 
baracken 30 
Eenbempdt dela haije de wede. sebastiaen 40 
crabeels anthoen 18 
coenraerdt jan 34 
barnabé jan 25 
dens judocus 24 
Cathlijnestraet pannesteirt judocus 50 
cools jan met jan fransus brouwers 60 
vande gerssemeuter cornelis 90 
marico de wede., arm 40 
goijers jasper 45 
led: 88 
de leeuw jan 45 
van severdonckx jacobus 52 
francquaerts cornelis 90 
vercluijsen jan 80 
ceulemans de wede. anthoen 36 
genot lambert 64 
renier anne joseph 48 
laureijs de wede. niclaes 60 
keijaerts urbanus 60 
thijs bartholomeus 130 
de borgher gillis 80 
valcx carel 70 
laureijs judocus 100 
van lier de wede. christoffel 100 
Peperstraet beelaerts anthoen 30 
van velthum guilliam 86 
vanden bossche den notaris 160 
verbeeck jo: 52 
vanden bossche den hof van den notaris 30 
verpoppen jan 150 
van roij jo: 50 
verbeeck jan 30 
de preter rombaut 42 
vercluijsen carlo 20 
den advt: cardinael 180 
nota het cleijn beggijnhoff
de maeijer den heere 150 
gillis den heere raedt 300 
marmol jo: 130 
van volden mevr: douariere van den heere greffier 240 
leplat jo: ende barbara van roij 32 
peeters de wede. 80 
verlinden rombaut 45 
Kerckhoffstraet smeijers gillis nu sijne wede. 50 
huijbrechts jo: 48 
caluwel theodorus 40 
francquaerts cornelis 50 
vanden broeck martinus 44 
thollenaers hendrick 32 
bertrams guilliam 40 
verhulst jo: 90 
van ossel cornelis 50 
lettanij francois 54 
bernabé joseph 26 
verlinden jan baptist 80 
van casteels fransus 36 
suetens de wede. adriaen 23 
engels fransus 42 
carmio jan 40 
calewaert gillis 50 
suetens gillis 34 
van geet jan baptist 28 
volckaerts martinus 50 
lauwaerts margo 40 
wils jan baptist 24 
lettanij jan 40 
van velthum peeter 60 
ceulemans de wede. 24 
vanden eijnde simon 30 
baracke
baracke
neeffs rombaut 24 
roegraeff louis 18 
salveris jan 48 
9 baracken
noch 7 baracken
vander plancken jan 30 
goossens jacques 36 
Peperstraet sijde van Bethanien het clooster van Bethanien
refugie van Tongerloo
hermans de wede 60 
van kiel jo: 42 
smets paulus 42 
van roij jacobus 40 
hermans de wede. vanden greffier 100 
de contich de douariere 100 
van emeren jo: 80 
groewalt adam 34 
de vos balthazar 52 
smeijers jacobus 70 
van lier andries 30 
gomes jo: 40 
de mariensart de baronesse 300 
aij marcus 50 
van geel adriaen 40 
verelst guilliam 40 
Cathlijnestraet vanden sanden andries 480 
bernaerts jan 80 
popeliers jacobus 70 
smets de wede. niclaes 80 
wabbens judocus 90 
de nijs jan 150 
goijvaerts guilliam 80 
van wichelen de wede. louis 70 
van hespen gommaer 60 
het groot beggijnhoff
Marc Alcide mail