Mechelen: De plattegrond van BERLIN uit 1775

De plattegrond van Berlin stamt uit 1775. Het bevat een vrij nauwkeurig stratenplan en duidt de poorten en de voornaamste gebouwen aan. Het plan kan geconsulteerd worden in het Mechels stadsarchief in de leeszaal op de derde verdieping.

Wegh-wijser der stadt Mechelen
 
1 Lovensche - poorte
2 Oude - Brusselsche - poorte
3 Overste ofte Brussel - poorte
4 Adeghem - poorte
5 Winket - poorte
6 Antwerpsche - poorte
7 Koey - poorte
8 Neckers - Poel - poorte
9 Riviere de Deyle
10 Riviere de Milaene
* Rivier de Hair - Gracht
11 Riviere het Vlietjen
12 De Water Molens
13 Fonteyne - Brugge
14 Groot - Brugge
15 Craene-Brugge
16 Winket-Brugge
17 Groote - Merckt
18 Wolle - Merckt
19 Vee - Merckt
20 Boter - Merckt
21 Leir - Merckt
22 Koren - Merckt
23 Visch - Merckt
24 Ysere - Leine
25 S.-Rombouts Kercke
26 O.-L.- Vrouwe Kercke
27 S.-Jans Kercke
28 S.-Peeters Kercke
29 S.-Catharine Kercke
30 Hanswyck Kercke
31 Pitzenborch in 1802 gewordende de wooninge van den artsbischop
32 Minder - Broeders
33 Augustynen
34 L.- Vrouwe - Broeders
35 Celle - Broeders
36 Arts-Bisschoplyck Seminarie
37 Capucienen
38 Invaliden - Huys
39 Vaders van het Oratorie
40 Carmelieten
41 Predick - Heeren
42 Blyden - Bergh
43 O.-L.-Vrouwe-Gast-Huys
44 Groot-Beggyn-Hof
45 Sieckenlieden
46 Leliendael
47 Klyn-Beggyn-Hof
48 Muysen
49 Bethanien
50 Thabor
51 Swarte - Susters
52 Clarissen
53 Theresiaenen
54 Rycke - Claren
55 Marollen
56 Ursulinnen
57 Apostolinnen
58 Cluysinnen
59 Passanten - Gast - Huys
60 Godts-Huys der H.-Dryvuld.
61 Godts-Huys van S.-Peeters
62 Godts-Huys S.-Barbara
63 Godts-Huys van Oliveten
64 S. Josephs - Huys
65 Godts-Huys van M. Magdal.
66 Godts-Huys van de putterye
67 Schole van O.-L.-V. der Engel.
68 Capelle van den H.-Geest
69 Capelle van den H.-Jacobus
70 Capelle van den H.-Martinus
71 Capelle van de H.-Anna
72 Capelle van den H.-Rumoldus
73 Arts-Bisschoplyck-Paleys
74 Stadt-Huys
75 Grooten-Raede
76 Oudt-Paleys
77 Vleesch-Huys
78 Stadts-Halle
79 Hof van Hooghstraete
80 Arsenael
81 Artillerie-Magazyn
* Garde van 't Magazyn
82 Canon-Gieterye
83 Canon-Boorderye
84 Kryghs-Academie
85 Cazerne van Voet - volck
86 Cazerne van Peerde - volck
87 Bergh van Bermhertigheydt
88 Latynsche - Schole
* Kercke der Jesuieten
89 Academie der Teeken - Konst
90 Refugie van Everbode
91 Refugie van Tongerloo
92 Refugie van Grimberghen
93 Refugie van S.-Bernaerts
94 Refugie van Roosendael
95 Ouden Cruys-Boogh Gilde
96 Jongen Cruys-Boogh Gilde
97 Coloveniers Gilde
98 Hand - Boogh Gilde
99 Schermers Gilde
Buyten de Stadt
A Lovenschen - Steen - Wegh
B Gast-Huys
C Baene op Hofstaede
D Lovensche Vaert
E Steen - wegh naer Brussel
F Steen - wegh naer Hombeeck
G Baene op Dendermonde
H Gehucht Winkette
I Beggyne - Wyden
K Steen - wegh op Antwerpen
L Baene op Lier
M S.-Nicolaes Kerck - hof
N S.-Rombouts Born - put
O Baene op Diest
P Capelle van Neckers - Poel
Q De Borcht
R Het Sandt

©: ©1997-1999 Stad Mechelen
mail