Belastingen op de huizen en schoorstenen

Men kan ze vanuit genealogisch oogpunt beschouwen als vervangers voor volkstellingen. Ze vermelden meestal voor elk huis de straat, de huurder (gezinshoofd) met soms zijn beroep, de eigenaar, de waarde van het huis of het bedrag aan belasting voor het huis. Deze registers bestaan voor volgende jaren: 1544, waarin o.a. Rembert Dodoens wordt vermeld als huurder, 1574, 1599, 1643 (op deze reeks is een licentiaatsverhandeling gemaakt door E. MUYLLE. De huizen, de bewoning en de beroepsstructuur van drie Mechelse typewijken. De Portugaalse wijk, de hoge zijde van de Onze-Lieve-Vrouwparochie en de St. Kathelijneparochie in 1643., K.U. Leuven, 1982, 2 dln.), 1648, 1651, 1655, 1658, 1671, 1674, 1698, 1700, 1701, 1704, 1708, 1711, 1713, 1722, 1726, 1746-1750. Hier en daar ontbreekt soms wel eens een stadsdeel (parochie). De huizen extra muros gelegen staan hier spijtig genoeg niet in vermeld. Gelukkig lag in deze tijden het gros van de huizen binnen de stadsmuren. De recentste serie met het nummer XIV uit de jaren 1746 tot 1749 bevat 6 registers. Zij staan in de inventaris V. HERMANS, Archives de la ville de Malines, deel 8, Mechelen, 1894, beschreven op p. 130-138.

 

Belastingen op de huizen: verklaring S XIII
Nr. Parochie Jaar
1 Sint-Rombouts 1746-1749, hoge zijde tot 1750 
2 Sint-Rombouts 1746-1749, hoge zijde tot 1750 
3 Onze Lieve Vrouw 1746-1749 
4 Sint-Pieters 1746-1750 
5 Sint-Jans 1746-1750 
6 Sint-Katelijne 1746-1750 

Belastingen op de huizen: verklaring S XII
Nr. Jaar Parochie
1 1704 Sint-Rombouts Lage zijde 
2 1704 Sint-Rombouts Hoge zijde 
3 1708 Sint-Rombouts Lage zijde 
4 1708 Sint-Rombouts Hoge zijde 
5 1711 Sint-Rombouts Lage zijde 
6 1711 Sint-Rombouts Hoge zijde 
7 1713 Sint-Rombouts Lage zijde 
8 1713 Sint-Rombouts Hoge zijde 
9 1722 Sint-Rombouts Lage zijde 
10 1722 Sint-Rombouts Hoge zijde 
11 1723 Sint-Rombouts Lage zijde 
12 1723 Sint-Rombouts Hoge zijde 
13 1724 Sint-Rombouts Lage zijde 
14 1724 Sint-Rombouts Hoge zijde 
15 1725 Sint-Rombouts Lage zijde 
16 1725 Sint-Rombouts Hoge zijde 
17 1726 Sint-Rombouts Lage zijde 
18 1726 Sint-Rombouts Hoge zijde 
19 1704 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
20 1704 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
21 1708 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
22 1711 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
23 1711 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
24 1713 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
25 1713 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
26 1722 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
27 1722 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
28 1723 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
29 1723 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
30 1724 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
31 1724 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
32 1725 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
33 1725 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
34 1726 Onze Lieve Vrouwe Hoge zijde 
35 1726 Onze Lieve Vrouwe Lage zijde 
36 1704 Sint-Pieters 
37 1704 Sint-Pieters 
38 1711 Sint-Pieters 
39 1713 Sint-Pieters 
40 1722 Sint-Pieters 
41 1723 Sint-Pieters 
42 1724 Sint-Pieters 
43 1725 Sint-Pieters 
44 1726 Sint-Pieters 
45 1704 Sint-Jans 
46 1708 Sint-Jans 
47 1711 Sint-Jans 
48 1713 Sint-Jans 
49 1722 Sint-Jans 
50 1723 Sint-Jans 
51 1724 Sint-Jans 
52 1725 Sint-Jans 
53 1726 Sint-Jans 
54 1704 Sint-Katelijne 
55 1708 Sint-Katelijne 
56 1711 Sint-Katelijne 
57 1713 Sint-Katelijne 
58 1722 Sint-Katelijne 
59 1723 Sint-Katelijne 
60 1724 Sint-Katelijne 
61 1725 Sint-Katelijne 
62 1726 Sint-Katelijne 

Belastingen op de huizen: andere series
Serie Nummer Jaar specificatie 
I 1 1544 
I 2 geen jaar vermeld 
II 1-3 1559 
III 1-3 1578 
IV 1-2 1598 
V 1-2 1643 
VI 1 1648 behalve Katelijneparochie en Sint-Romboutsparochie-Portugaelse wijk 
VII 1-3(bis) 1651 behalve Sint-Pietersparochie 
VIII 1 1655 behalve Sint-Pietersparochie 
IX 1-3 1658 behalve Sint-Pietersparochie 
X 1 1671 
X 2 1674 
XI 1-3 1698 behalve Sint-Romboutsparochie, Hoge zijde 
XII 1 1700 behalve Sint-Romboutsparochie en O-L-V-parochie hoge zijde 
XII 2 1701 behalve Sint-Romboutsparochie, Hoge zijde 
  mail