JAN VD HAEST (HUEST ?) x ANNA WAIJENBURCH

 

21 mei 1629 Elisabeth (s: Balthasar Janssens; Elisabeth Tcusters)

                                                                         

 

... VAN HAECHT x ...

SAM, SR 271, fol 76v, 4 apr 1650

 

..... Michiel <x Anna Rommens *>

..... Elisabeth (x Servaas Cornelis *)

                                                                         

 

AART VAN HAECHT

° Kmph 23 sep 1658, fs Rombout en Maria Verhulst

pachter in Kmph

+ na 1716

SAM, SR 324, fol 58v, 23 apr 1703; ARA, not Brab 3114, Brants, 7 dec 1709; not Brab 3115, Brants, 16 feb 1711, 28 jan 1712

 

AART VAN HAECHT x BARBARA VAN HALLE

x Hv 9 jan 1683 (bloedverw 3-4)(t: Rombout Van Haeght, Antoon Waijenborgh)

Vr     ° Hv 25 mar 1657, fa Engel en Elisabeth Sergijsels

+ na 1696, voor 1700

Momb   Engel en Filips Van Hal

 

kinderen in Kmph:

 3 mei 1684 Elisabeth (x Peter Corbeels)

26 apr 1689 Jan

10 aug 1691 Willem

17 okt 1693 Rombout

 1 nov 1696 Engel

 5 jun 1699 Maria Barbara

 

AART VAN HAECHT xx ELISABETH STROBANTS

Vr     + na 1712

 

kinderen in Kmph:

27 apr 1706 Catharina

16 mei 1707 Barbara

 8 sep 1708 Aart

 5 dec 1710 Peter

13 okt 1712 Remi

23 dec 1713 Joos

22 nov 1714 Joanna

 3 dec 1718 Aart

                                                                          

 

HENDRIK VERHUIJGHT (VERHAECHT)

Volgens SAM, Not 479, F.J. Croon, 18 dec 1677, woonde Jan Van Doren * daar met zijn ouders ca 1661 (zie opmerking aldaar)

<x Maria Verhueghde ?  zie SB 552, Berg, fol 87, 2 dec 1664, scheiding Hendrik Verhaijct - Maria Verhueghde; verwijzing Paul Behets>

                                                                         

 

MICHIEL VAN HAECHT x ANNA ROMBOUTS (ROMMENS)

Man    <+ Hv 23 feb 1655>

Vr     ° Hv 16 mei 1630, fa Adriaan en Margareta Van Halle

xx Jan Meutermans *

+ Hv 30 nov 1689

SAM, WK .., fol ..., 13 feb 1663; WK 94, fol 2, staat 15 jan 1686; Not 482, F.J. Croon, 23 en 28 feb 1686; Not 484, 9 dec 1690

Momb   Peter en Joris Rombouts (broers v moeder)


<Hv> ca 1653 Elisabeth (x Jan Servrancx, smid Bmb; xx Corneel Mommens)

                                                                         

 

PETER EDWARD VAN HAECHT x MARIA JOZEFA CAROLINA VAN KELST

x Hv 10 sep 1792 (t: Jan Jozef Berlemont zwager man, vader Van Kelst)

Man    ° Bmb ca 1767, fs Peter en Cecilia Kivits

koster-schoolmeester (1796) en schepen in Bmb

+ Bmb 12 nov 1839

Vr     ° Hv 5 mar 1765, fa Willem en Elisabeth Lambrechts

+ Bmb 20 mar 1839

"Heemkring Ravensteijn", 4 (1990), p. 185; SAM, Not 846, Van Haecht, 2 mei 1796, Not 850, Van Haecht, 9 dec 1799

Opm    Jozef De Cuijper, ° ca 1786, kozijn

 

Bmb ca 1797 Antoon Jozef (+ Bmb 29 aug 1836; ongehuwd; organist)

Bmb ....... Frans Benedict (x Anna Catharina De Pues)

Bmb 18 apr 1806 Maria Carolina

                                                                         

 

VERHAIJCT

SAM, SR 141, fol 135, 29 jan 1517 (1518)

                                                                         

 

JAN VERHAEIJCT

kerkmeester: 1560-61; 1570-71

 

Opm    er is een + Jan Verhaeijct in 1567 (zie kerkrekeningen)

                                                                         

 

JAN VERHACHT

H.Geestmeester: 1601-02

JAN VERHAIJCT/VERHAEIJCHT

gezworene: 1598-99

 

Opm1   SAM, SR 225, fol 22v, 26 nov 1602: Jan Verhaijckt, won Hv koopt grond op de Baerle aan de Heverheide ten behoeve van zijn zoon Hans

Opm2   SAM, SR 227, fol 42v, 22 mar 1605: Jan Verhaijct koopt land aan de Biest en op het Bovenrot ten behoeve van zijn zoon Hans

Opm3   SAM, SR 261, fol 33v, 18 nov 1640: Jan Reulens en Jan Verhaghen als erfg. van Jan Verhaijct fs Jan +, met verwijzing naar SAM, SR 245, fol 105, 22 jun 1624

                                                                          

 

NICOLAAS VERHAIJCKT x ...

SAM, SR 241, fol 15, begin 1620 (proc 18 mei 1602)

 

..... Rombout

..... Hans

                                                                         

 

ROMBOUT VERHAEIJCT

kerkmeester: 1602-03

H.Geestmeester: 1607-08

                                                                          

 

ADRIAAN VERHAGEN x ANNA MEUTERMANS

x Hv 14 feb 1697 (t: Jan Verhaegen, Antoon Rommens)

Vr     <heeft zuster Barbara>

vanaf 1716 won Bmb

ARA, <not Brab 3117, M. Janssens, 29 dec 1714>; not Brab 3119, M. Janssens, 21 feb 1716; not Brab 3120, M. Janssens, 13 jan 1717; Bmb, schepengriffie 248, nr 8, 18 jul 1720


19 jul 1699 Barbara <+ Hv 5 nov 1720> (s: Jan Verhagen; Barbara Meutermans)

 3 nov 1700 Catharina

(s: Antoon Rommens n Jacob Verhaeghen; Catharina Meutermans)

16 feb 1702 Jan (s: Jan Meutermans; Elisabeth Speulders)

<Bmb ..... Anna>

                                                                         

 

ANTOON VERHAGEN x CATHARINA VERVLIET (VD VLIET)

x Hv 11 mei 1680 (t: Peter Magnus, Peter Meutermans)

Vr     misschien ° Rijmenam

x Hendrik Huijbrechts *

<+ Hv 6 jul 1694>

SAM, Not 367, J. Van Camp, 4 apr 1688; ARA, Not Brants Bmb 19 dec 1695

<geen kinderen>

                                                                          

 

CORNEEL VERHAGEN x ELISABETH WAIJENBORG

x Hv 5 mar 1696 (t: Antoon Rommens, Wouter Knaps)

Vr     ° Hv 8 jan 1673, fa Gabriël en Joanna Van Lorijnen

<SAM, WK 105>

 

5 kinderen ° Mu

29 jan 1709 Margareta

(s: Hendrik Van Hertbroeck; Maria Baten n Margareta Gloorie)

 8 mar 1711 Catharina (s: Jacob Waijenborgh; Catharina Schoeters)

25 mei 1713 Maria (s: Jacob Knaeps; Maria Verhaeghen)

11 mei 1717 Jan (s: Jan Waeijenborghs;

Maria Van Reijmenant n Anna Catharina Collier)

                                                                         

 

DIRK VERHAGEN x ...

<° voor 1600>

<+ Mu 15 sep 1653 ??>

<= DIRK VERHAGEN x CHRISTINA ...>

<Vr    + Mu 3 feb 1660, wed Dirk V.>

<zie Bmb, schepengriffie 244, nr 22, 24 mei 1661>; SAM, WK 69, fol 57, rekwest 18 mei 1661

 

... Joanna (x ... Riquart)

... Maria (x Peter Meutermans *)

... Elisabeth (x Peter Van Rijmenant)

... Catharina (x Corneel Van Gijsel)

... Magdalena (meter bij doop Petronella Meutermans, fa Peter, zie Mu)

(ongehuwd)

... Agneta (+ voor 1661) (x Antoon Boutmans)

... Frans (x Joanna Waijenborg *)

... Michiel (x Elisabeth Janssens **; xx Maria Rulens **)

                                                                         

 

DIRK VERHAGEN x FRANCISCA VAN HALLE

x Hv 19 mei 1668 (t: Jan Verhaegen, Adriaan Vermeulen)

Man    <° ca 1643, fs Jan sr (schepen Bmb)>

<receptor van de inkomsten van Kerk en H. Geest>

<+ Hv 22 sep 1715 (vermoord)>

Vr     ° Hv 29 nov 1639, fa Engel en Catharina Crabbeels

+ Hv 14 feb 1729

SAM, <SR 293, fol 82, 18 jul 1672>; Not 1075, Janssens, 3 feb 1672; Not ..., J. Van Camp, Mu ... 1717; ARA, not Brab 3118, M. Janssens, 24 dec 1715

<AAM, Kapittelarchief, doos 207, B IX/15a, verklaring 7 aug 1688; Dirk Verhagen, pachter Hv ca 45j, heeft een zwager Jan Horckmans <x Elisabeth Verhagen> *>

 


14 mar 1669 Catharina (+ Hv 11 aug 1678)

(s: Jan Horckmans n Adriaan Vermeulen; Catharina Boels)

11 mar 1671 Jan (x Catharina Vd Auwera *)

(s: Jan Verhaegen; Elisabeth Van Hal)

<ca 1675 Dirk (x Catharina Feremans *)>

22 okt 1679 Catharina (x Willem Vermeulen *)

(s: Dirk Le Paige; Catharina Maes)

26 feb 1682 Maria (s: Hendrik Vd Wijngaert; Maria Verhaeghen)

+ 15 aug 1683 kind van Dirk Verhaegen (door vrvr gedoopt)

26 aug 1684 Peter (x Joanna Vermeiren *)

(s: Peter Meutermans; Maria t'Servrancx)

16 sep 1687 Adriaan (+ Hv 19 mei 1708)

(s: Adriaan Strobant; Maria Verhaeghen)

22 mei 1690 Jacob (x Catharina Van Elsen *;

xx Petronella Waijenborgh *; xxx Elisabeth De Backer *)

(s: Mr Ad. Vd Perre n Jacob en Maria Verhaegen)

                                                                         

 

DIRK VERHAGEN x CATHARINA FEREMANS

x Hv 17 nov 1703 (t: vader Verhagen, Willem Feremans)

Man    <° ca 1675>, fs Dirk en <Francisca Van Halle>

+ Mu sep 1706 (WK)

zie Mu

                                                                         

 

DIRK VERHAGEN x JOANNA DE RUIJSCHER

x Hv 26 apr 1744 (t: Peter Verhaegen, Rombout De Ruijsscher)

(beiden 1ste huwelijk)

Man    <° Hv 17 okt 1714, fs Peter en Joanna Vermeren>

+ Hv 3 apr 1749

Vr     <° Hv 20 mar 1715, fa Rombout en Catharina De Goeijse>

xx Peter Bruijlants *

+ Hv 14 mei 1753

SAM, WK 160, fol 51, rekwest; fol 52, staat 21 aug 1753; WK 161, fol 102, rekening 5 mar 1754. (erfgoed in Hv)

Momb   Rombout De Ruijsscher, Jacob Verhaegen

 

21 okt 1745 Peter <+ Hv 19 mei 1748>

(s: Peter Verhaegen; Catharina De Godtse)

22 feb 1747 Anna Maria (+ na 1753) (s: Jan Verhaegen; Anna De Ruijscher)

17 jul 1748 Elisabeth (+ na 1753)

(s: Gabriël De Ruijscher; Elisabeth De Backer)

                                                                         

 

ELISABETH VERHAGEN

+ 1565 (zie kerkrekening)

                                                                          

 

FRANS VERHAGEN x JOANNA WAIJENBORG

x Hv 21 jul 1641 (t: Dirk Verhaghen, Michiel Waijenborch)

Man    fs Dirk <en Christina ...> *

<+ Hv 30 sep 1655> (alleszins 5,5j voor 19 mei 1661)

Vr     xx Andries Waijenborg *

+ Hv 19 nov 1689

SAM, WK 69, fol 56, staat 19 mei 1661; WK 98, fol 20, 13 feb 1690

Momb   Jan Horckmans, Peter Van Rijmenam

 

kinderen wschl geboren in Hv:

   ca 1644 Peter (x Catharina Baten *)

   ca 1647 Michiel <x Anna Peeters *>

ca 1652-53 Frans <x Anna Meutermans *; xx Maria Van Dessel*>

                                                                         

 


FRANS VERHAGEN

<° Hv ca 1652-53, fs Frans en Joanna Waijenborg>

<+ Hv 15 aug 1729>

 

FRANS VERHAGEN <x> ANNA MEUTERMANS

x Hv 26 jan 1683 (t: Maarten Speulders, Jan Meutermans)

Vr     ° Hv 6 jan 1660, fa Jan en Anna Rombouts

<+ Hv 4 jun 1694 (Joanna, fa Jan)> (+ voor 1696)

SAM, WK 91, fol 93r, 1 apr 1683; WK 104, fol 7r, 17 jan 1696

Momb   Corneel Mommens, Jan De Vos

 

29 okt 1683 Jan <+ Hv 9 jan 1684> (s: Maria Van Dessel)

+ 28 aug 1685 kind (proles) van Frans Verhagen

 5 aug 1687 Catharina <x Jan Schots *>

(moeder: Joanna) (s: Corneel en Catharina Meutermans)

23 sep 1690 Jan (+ na 1696) (moeder: Joanna) (s: Jan De Vos; Anna Fere­mans)

+ 6 okt 1697 kind van Frans Verhagen

 

FRANS VERHAGEN <xx> MARIA VAN DESSEL

x Hv 19 jul 1695 (t: de koster; celebrant: Bertel De Punder)

geen kinderen, zie SAM, Not 368, Van Camp, testament vrouw, 9 apr 1703

                                                                         

 

FRANS VERHAGEN x JOANNA MARIA THERESIA JACOBS

x MeOLV 17 aug 1780

Man    ° Hv 3 feb 1752, fs Jan en Catharina De Sager

Vr     ° HfstOLV

T1796: Hfst

 

25 aug 1781 Maria Theresia <+ Hv 16 aug 1784>

(s: Jan Verhaegen; Maria Theresia Peeters)

19 jun 1783 Joos <+ Hv 28 jun 1783>

(s: Joos Jacobs; Maria Francisca Verhaegen)

16 aug 1784 Anna Elisabeth (T1796) (s: Joos Jacobs; Elisabeth Huijbrechts)

 5 feb 1787 Jan (s: Jan Jacobs (°/won MeOLV);

Francisca Verhaegen (°/won Hv))

 7 mar 1789 Peter Jan (s: Peter Jan Jacobs, oom (Hfst) ;

Maria Theresia Huijbrechts fa Antoon (Hv))

17 jul 1791 Anna Francisca

(s: Antoon Huijbrechts man v vaders tante (°/won Hv);

Elisabeth Jacobs tante (°/won HfstOLV))

7 kinderen ° Mu

                                                                         

 

(JAN) FRANS VERHAGEN x ANNA MARIA VRANCX

x Mu 3 feb 1784 (t: Jan Janssens, won Mu; Corneel Vrancx, won Elw)

Man    ° Schriek 3 sep 1751

+ Hv 3 jul 1806

Vr     ° Elw 1767

bij x won Mu

+ Hv 29 jul 1802

won Steenweg

 

Elw .. Willem (+ Mu 29 jan 1816, ongehuwd)

 9 mei 1787 Joanna Maria (s: Willem Janssens (°/won Mu);

Joanna Vrancx (° Elw won Mu))

 7 okt 1789 Peter Jan (+ Hv 4 dec 1790)

(s: Peter Verhaegen, oom (° Schriek won Wakkerzeel);

Joanna Verboom (° Kmph won Mu))

27 jun 1792 Maria Elisabeth (+ Hv 9 aug 1794)

(s: Hendrik Lathauwers man v moeders zus **;

Maria Elisabeth Verboomen (° Kmph won Mu))


 8 mar 1794 Frans (+ Hv 11 aug 1794)

(s: Frans Buls (Hv); Elisabeth Schauvaerts (Hv))

 8 jul 1795 Frans (x Petronella De Keij)

(s: Frans Claus (Hv); Joanna Maria De Winter (Hv))

10 okt 1798 Anna Catharina (+ Hv 11 okt 1817)

26 jan 1801 Isabella (x Jan Frans/Benedict Cloetens, zie Bmb)

                                                                         

 

JACOB VERHAGEN

° Hv 22 mei 1690, fs Dirk en Francisca Van Hal

pachter; + Hv 14 feb 1765 (echtg)

 

JACOB VERHAGEN <x> CATHARINA VAN ELSEN

x Hv 6 jun 1714 (t: Dirk Verhaghen, Peter Van Elsen)

Vr     ° Hv 9 okt 1695, fa Peter en Maria Rulens

+ Hv 31 mei 1719 (echtg)

hebben een jaargetijde kort voor of in de vasten, daags na dat van haar ouders

ARA, not Brab 3118, M. Janssens, 24 dec 1715

 

+ 28 aug 1716 kind (moeder n g)

+  4 feb 1719 dochtertje (moeder n g)

 

JACOB VERHAGEN xx PETRONELLA WAIJENBORG

x Mu 18 jan 1720 (t: Jan Waijenborg)

Vr     ° Hv 22 mei 1696, fa Jan en Clara Janssens

+ Hv 6 aug 1739

SAM, WK 148, fol 70, staat 27 jul 1741; fol 127, uitkoop 12 dec 1741; WK 173, fol 1, 7 jan 1766; Not ..., J.H. Broers, deling 28 jun 1765; Not 291, J.H. Broers, 3 okt 1768 en 1 dec 1768; Not 174, Vd Bossche, 15 feb 1783; Not ..., Le Febure, 24 feb 1724: koop van land

Momb   Jan Verhagen, Jan Waijenborg

 

 5 nov 1720 Francisca (x Willem Peeters *; xx Peter De Vos *)

(s: Peter Van Elsen; Francisca Van Hal)

10 feb 1723 Jan (x Catharina De Saeger *)

(s: Jan Waeijenborgh; Maria Reules)

 3 apr 1726 Peter (x Anna Peeters, Mu)

(s: Peter Verhaeghen; Clara Janssens)

11 feb 1729 Corneel <+ Hv 12 jun 1752, ongehuwd>

(s: Corneel Suijs; Maria Waeijenborghs)

24 mei 1732 Anna (+ voor 1741) (s: Gabriël Geets; Anna De Vondel)

+ 24 mei 1732 kind van deze ouders

+ 31 mei 1732 kind van deze ouders

29 apr 1733 Anna (+ na 1741) (s: Jan Servranckx; Anna Waijenborghs)

 2 nov 1735 Willem (+ na 1765; voor 1768)

(s: Willem Posschijns; Catharina Waijen­borghs)

 5 mei 1739 Catharina (x Antoon Huijbrechts *)

(s: Engel Waijenborgh; Catharina Bosmans)

 

JACOB VERHAGEN xxx ELISABETH DE BACKER

x Hv 15 apr 1741 (t: Hendrik De Backer, Jozef Frans Rombauts)

(toestemming pastoor Bmb)

Vr     ° Bmb

xx  Willem Verhasselt *

+ Hv 5 mar 1805

SAM, Not ..., Peter Broers, huwelijkscontract 8 apr 1741; WK 187, fol 80, 14 jun 1779

Momb   Peter Verhagen, Hendrik De Backer

 

 2 jun 1742 Maria Theresia (x Corneel Geets *) (s: Filips Cloetens;

Anna Maria De Backer n Maria Theresia Wels begijn)


14 jul 1744 Anna Maria <x Mathijs Crols *>

(s: Jan Verhaeghen; Anna Maria De Backer)

19 mar 1746 Hendrik Jozef (+ na 1766)

(s: Hendrik De Backer; Joanna De Ruijscher)

 3 mar 1748 Joanna (+ na 1766) (s: Willem Peeters; Joanna Maria Rombouts)

 2 jun 1750 Maria Theresia (x Jan Frans Van Horenbeeck *)

(s: Jan Cloetens; Maria Theresia Sergijsels)

27 sep 1752 Anna (x Peter Michiel Wouters *)

(s: Peter Vloebergh; Anna Cloetens)

20 sep 1754 Petronella <x Peter Frans Verschuren *>

(s: Augustijn De Tiege; Petronella Waijenborghs)

19 jan 1757 Anna Catharina (+ Hv 31 dec 1778, ongehuwd)

(s: Peter en Catharina Van Horenbeeck)

24 mar 1759 Frans Jozef Gabriël (+ na 1766)

(s: Jacob Jozef Vanuffels baron v Heembeeck; Maria Anna Verreijt)

 5 jan 1762 Maria Carolina (+ Hv 29 aug 1763)

(s: Michiel Vloebergh; Maria Rombauts)

                                                                         

 

JAN VERHAGEN x CATHARINA RULENS

SAM, SR 179, fol 108v, 9 mar 1556

                                                                         

 

JAN VERHAGEN x ELISABETH GEETS

zie "Jan Verheijden en Elisabeth Geets"

 

JAN VERHAGEN x MAGDALENA MEUTERMANS

zie "Jan Verheijden en Magdalena Meutermans"

                                                                          

 

JAN VERHAGEN x CATHARINA VD AUWERA

x Hv 23 feb 1700 (t: Dirk Verhaeghen, Jacob Van Roijen)

Man    ° Hv 11 mar 1671, fs Dirk en Francisca Van Hal

SAM, Not 282, J. Broers, 12 dec 1711: Frans Huens verhuurt hem het hof van Beringen; ARA, not Brab 3120, M. Janssens, 14 jun 1717 (verwijzing naar not. J. Horte, 27 mar 1688)

won Bmb

                                                                         

 

JAN VERHAGEN x ANNA SMETS

x Mu 12 feb 1714 (t: Corneel Maes, Frans Verhaegen)

Man    <° Mu 24 aug 1682, fs Christiaan en Anna Turfs>

+ Hv 24 okt 1749

Vr     + Hv 27 jan 1752

 

 4 mar 1716 Elisabeth (s: Frans Verhaeghen; Elisabeth Seghers)

21 nov 1718 Catharina (s: Jan Smets; Catharina Verhaegen)

 1 feb 1721 Jan (+ Hv 6 feb 1721) (s: Jan Jacobs; Maria Verschu­ren)

 1 feb 1721 Corneel (+ Hv 13 feb 1721)

(s: Corneel Maes; Elisabeth Uijtderhoeven)

20 sep 1722 Maria (moeder: Elisabeth) (s: Jan De Vos; Maria Maes)

29 mei 1725 Petronella (s: Jan Van Hove; Petronella Maes)

30 mar 1728 Jan (s: Jan Jacobs; Catharina Waeijenborghs)

30 apr 1731 Antoon (s: Antoon De Vos; Joanna Schots)

                                                                         

 

JAN VERHAGEN x CATHARINA DE SAGER

x Hv 22 dec 1749 (t: Jacob Verhaegen, Jan Meuldermans)

Man    ° Hv 10 feb 1723, fs Jacob en Petronella Waijenborg

+ Hv 27 sep 1783

Vr     <° Hv 2 mar 1721 fa Karel en Maria Van Segbroeck>

x Jan Horckmans *


+ Hv 31 jan 1776

SAM, WK 190, fol 122, 19 nov 1781; WK 191, fol 144, 7 jan 1782; WK 194, fol 268, okt 1786; Not 455, P.J. Claessens, 14 sep 1756; Not 174, Vd Bossche, 15 feb 1783 (kinderen: Frans, Willem, Hendrik, Maria Francisca)

Momb   Peter Verhagen, Frans De Sager

 

23 dec 1750 Jacob <+ Hv 20 jan 1770, ongehuwd>

(s: Jacob Verhaeghen; Elisabeth De Keijser)

 3 feb 1752 Frans (x Joanna Maria Theresia Jacobs *)

(s: Frans De Zaeghers; Elisabeth De Backer)

15 aug 1754 Anna Catharina (+ Hv 30 jun 1780, ongehuwd)

(s: Peter Verhaegen; Anna Catharina Meuldermans)

29 mei 1756 Willem <x Anna Catharina Janssens *>

(s: Willem Verhaeghen; Francisca De Zaeghers)

25 jan 1759 Jacob <+ Hv 9 feb 1759>

(s: Jacob Verhaegen; Maria Carolina Charlier)

 6 nov 1761 Maria Francisca (+ na 1781) <x Antoon Van Hal ?>

(s: Jozef Frans Schauvaerts; Francisca Verhaeghen)

 4 aug 1764 Hendrik (+ na 1781) (s: Hendrik en Catharina Verhaeg­hen)

                                                                         

 

MICHIEL VERHAGEN x ANNA PEETERS

x Hv 16 jan 1680 (t: Jan Horckmans, Corneel Peeters)

Man    <° Hv ca 1647, fs Frans en Joanna Waijenborg>

+ Hv 30 jul 1694

Vr     ° ca 1653, fa Peter en Jacoba Van Laeck

xx Jan Meutermans *

+ Hv 6 okt 1719

SAM, Not Ph.A. Viers, testament 29 dec 1685; WK 104, fol 24, staat 31 jan 1696; fol 42, rekwest 21 feb 1696; fol 153, rekwest 7 jun 1696; Not ..., P. De Rees, testament 16 mar 1709; ARA, not Brab 3114, Brants, 18 apr 1707 (testa­ment van dochter Elisabeth)

Momb   Frans Verhaegen, Jan Waijenborgh

Corneel (of Jan) Horckmans als toeziener

 

22 mar 1681 Elisabeth <+ Hv 24 mar 1681>

(s: Antoon Verhaegen; Elisabeth Vd Eijnde)

+ 11 sep 1683 kind van Michiel Verhagen

30 jan 1686 Jacob (+ Hv 3 jan 1703) (s: Jacob De Ron; Barbara Waijenborgh)

17 okt 1688 Joanna (+ voor 1696) (s: Peter Bollen; Joanna Waijenborgh)

17 okt 1688 Elisabeth (+ Hv 18 apr 1707)

(s: Peter Vercammen n Rombout Horckmans; Elisabeth Keijsers)

+ 17 jan 1689 kind van Michiel Verhagen

25 feb 1695 Corneel (+ voor 1696) (s: Corneel Horckmans; Anna Peeters)

                                                                         

 

PETER VERHAGEN x MARIA THOMAS

x Mu 1 okt 1632 (t: Jan Verhaeghen, Nicolaas Thomas)

Man    <fs Jan>

wonend op Mispeldonck

+ Mu 27 feb 1668

Vr     <fa Nicolaas en Magdalena Van Laeck, zie Mu>

+ Mu  5 mar 1670

<pachter van de Mispeldonkhoeve vanaf 1643, volgens E. Raes, Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden, p. 328, opvolger van Nicolaas Thomas>

SAM, Not 919, O. Hartius, 25 jan 1645

 

3 kinderen ° Mu

26 okt 1636 Willem (s: Willem Peeters; Magdalena Verhaegen)

27 aug 1638 Lambrecht (s: Michiel Waijenborch; Catharina Dietens)

 1 aug 1640 Magdalena (+ Mu 5 nov 1660)

(s: Antoon Hoppelbrugh; Magdalena Vd Eijnde)


                                                                          

 

PETER VERHAGEN x CATHARINA BATEN

x Mu 22 jun 1669 (t: Andries Waijenburghs, Michiel Verhaegen)

Man    ° Hv ca 1644, fs Frans en Joanna Waijenborg

<+ Hv 20 dec 1685>

Vr     x Maarten Van Gijsel, zie Mu

+ Hv 6 jan 1692 (wed)

SAM, WK 94, fol 5, rekwest 15 jan 1686; WK 98, fol 20, 13 feb 1690;  WK 99, fol 54, 14 feb 1691; WK 102, fol 77, 29 mar 1694; Not 367, Van Camp, 9 mar 1687

Momb   Peter Van Gijsel, Jan Baten (1686)

<Antoon Verhagen, Jan Baten> (1690)

Michiel Verhagen, Jan Van Calster (1694)

 

Mu 11 jul 1671 Rombout (+ voor 1694)

 ca 1673-74 Adriaan (WK; + na 1694)

25 dec 1675 Christina (+ voor 1690)

(s: Rombout Versprangen; Christina Bautmans)

   dec 1677 Anna Christina (+ Hv 4 jun 1681)

(s: Antoon Verhaeghen; Anna Maria De Jonghe)

26 sep 1680 Frans (+ na 1694)

(s: Frans Verhaegen fs Frans; Anna Van Gorp fa Willem)

                                                                         

 

PETER VERHAGEN x JOANNA VERME(I)REN

x MeHan 22 jul 1713

Man    ° Hv 26 aug 1684, fs Dirk en Francisca Van Hal

<+ Hv 30 jan 1749 (wed, maar vrouw n g)>

Vr     + Hv 24 jun 1743 (echtg)

 

17 okt 1714 Dirk <x Joanna De Ruijscher *>

(s: Dirk Verhagen sr; Catharina Van Elsen)

13 jan 1717 Jan (s: Jan Verhaeghen sr; Francisca Van Hal)

 8 nov 1718 Francisca <+ Hv 22 dec 1718>

(s: Jan Verhaegen; Francisca Van Hal)

22 feb 1720 Francisca (s: Adriaan Vermeiren; Francisca Van Hal)

25 dec 1722 Jacob <+ Hv 20 jan 1770, ongehuwd>

(s: Jacob Rombouts; Catharina Schoeters)

+ 17 mar 1723 kind van deze ouders

13 jan 1724 Jan (s: Jan Rombauts; Susanna De Winter)

+ 27 feb 1725 kind van deze ouders

 6 okt 1726 Jacob (s: Jozef Rombouts n Jacob Smets; Francisca Van Hal)

                                                                         

 

PETER VERHAGEN x CATHARINA VERLINNE

x Hv 29 okt 1737 (t: Jan Verlinne, Willem Steurms)

 

<Schriek ... Peter (ongehuwd; + 11 feb 1792; moeder: Verlinden)>

                                                                         

 

WILLEM VERHAGEN x ANNA CATHARINA JANSSENS

x Hv 10 apr 1782 (t: Peter Janssens, Jan Verhaegen

Man    ° Hv <29 mei 1756, fs Jan en Catharina De Sager>

dagloner op de Steenweg; + na 1802, voor 1813

Vr     ° Hv 7 feb 1758, fa Peter en Magdalena Schauvaerts

+ voor 1813

SAM, WK 200, fol 210, 23 sep 1793

 

16 mar 1783 Joanna (x Peter Frans Cantreijn)

(s: Jan Verhaegen; Joanna Govaerts)

27 jan 1785 Peter (s: Peter Janssens; Maria Francisca Verhaegen)


(x Mu 24 jul 1813, Maria Elisabeth Pepermans, Mech)

 1 apr 1787 Maria Magdalena

(s: Frans Verhaegen (won Hv); Maria Magdalena Janssens (won Hv))

 5 mei 1789 Hendrik (+ Hv 28 jun 1790)

(s: Hendrik Verhaegen, oom (won Hv);

Petronella Janssens, halfzus v moeder (won Hv))

30 nov 1791 Maria Francisca

(s: Antoon Van Hal, man v vaders zus (°/won HfstOLV);

Maria Catharina Janssens, halfzus v moeder (°/won Hv))

22 mar 1794 Antoon (s: Antoon Janssens (Hv); Joanna Theresia Thijs (Bmb))

29 apr 1797 Barbara

20 mar 1801 Petronella

                                                                          

 

HAENKEN x ZIJN VROUW

beiden + 1575 (zie kerkrekening Hv)

                                                                         

 

ANTOON VAN HALLE x ELISABETH VAN CRANEN

x Hv 9 feb 1656 <t: Mathijs Cernels, Anna Vd Bran(de)>

                                                                         

 

ENGEL VAN HALLE <x ANNA BERCKMANS>

Man    kerkmeester: 1591

gezworene: 1595-96; 1599 (zie kerkrekening Hv)

H.Geestmeester: 1598; 1604-05

Vr     fa Jan Berckmans *

<+ 11 jan 1622>

SAM, SR 224, fol 37v, fol 38 en 38v, 23 okt 1601 (4 akten); <SR 225, fol 52v, 3 feb 1603; Not 1678, Huibrecht Sporckmans, 15 dec 1648>

 

SAM, SR 261, fol 81, 27 apr 1640, betreffende hun vermoedelijke zoon:

...... Joachim

...... Margareta (+ na 1648) (x Adriaan Rombouts *; xx Maarten Van Gorp *) ...... Jan (+ voor 1648) (met kinderen)

...... Maria (+ voor 1648) (met kinderen)

...... Anna (+ voor 1648) (met kinderen)

...... Engelbert (+ voor 1648) (met kinderen)

                                                                          

 

ENGEL VAN HALLE x ANNA DIETENS

x Hv 8 feb 1621 (t: Mark Dietens, Jan Van Halle)

                                                                         

 

ENGEL VAN HALLE x ELISABETH VAN ESPEN

 

aug-dec 1623 Jan (+ Hv 7 apr 1634) (s: Jan Van Halle; Catharina Dietens)

    mar 1627 Engel <x Elisabeth Gijselincx *>

(s: Hendrik Van Halle; Landijn <Laudijn> Duerremans)

  7 okt 1630 Peter (fam-naam moeder n g)

(s: Peter Van Espen; Catharina Van Eijcken)

  5 sep 1632 Servaas (+ Hv 8 apr 1633) (fam-naam moeder n g­)

(s: Servaas Inghels; Elisabeth Van Langhendonck)

                                                                         

 

ENGEL VAN HALLE x CATHARINA CRABBEELS

x Kmph 10 mar 1635

Man    <kerkmeester 1634>

+ ca 1645

Vr     <° Kmph ?>

xx Adriaan Vermeulen *

<+ 1675 (tussen 5 apr en 10 nov)>


SAM, SR 261, fol 33, 33v en 34, 18 nov 1640; Not 478, F.J. Croon, 5 apr 1675; 10 nov 1675; Not 480, F.J. Croon, 13 aug 1680; 22 feb 1681; SR 253, fol 51, 6 mar 1632; SR 247, fol 61, feb 1626 (zie HENDRIK SCHOVAERTS x ANNA CRABBEELS *); Not 922, O. Hartius, 14 mar 1648

Momb   Jan Crabbeel en Hendrik Succot, broer en zwager van de vrouw

 

12 jan 1636 Maria (x Willem Stroobants *; xx Peter Schoeters *)

(fam-naam moeder n g) (s: Willem Vd Sijpe; Maria Crabbeel)

25 sep 1637 Adriana (x Wouter Horckmans *)

(s: Peter Van Haecht; Adriana Van Laer)

29 nov 1639 Francisca (x Dirk Verhagen *)

(s: Michiel Waijenborch; Catharina Van Espen)

 <ca 1642> Catharina (x Hendrik Vd Wijngaerde *)

   ca 1645 Elisabeth (x Dirk Le Paige *)

                                                                         

 

ENGEL VAN HALLE de jonge x ELISABETH GIJSELINCX (SERGIJSELS)

Man    <° Hv mar 1627, fs Engel en Elisabeth Van Espen>

kerkmeester, H. Geestmeester, gezworene (zie Grafschrift)

+ Hv 30 sep 1669

Vr     fa Jacob en Maria Sergijsels

xx Antoon Waijenborg *

+ Hv 10 jan 1694

SAM, WK 66, fol 72, 8 jun 1658 (not P. Croon, 27 jun 1658); WK 80, fol 54v, 12 jul 1672; fol 57, 14 jul 1672; WK 89, fol 31, 6 mar 1681; Not 486, F.J. Croon, 8 mar 1694; ARA, not Brab ...., Brants, 18 jan 1701; not Brab 3114, Brants, 12 apr 1708; not Brab 3119, M. Janssens, 3 jul 1716

Momb   Peter Schoeters, Willem Gijselincx

 

30 jun 1655 Magdalena (+ Hv 2 okt 1669)

(s: Gerard Ackermans; Magdalena Buels)

25 mar 1657 Barbara (x Aart Van Haeght *)

(s: Christiaan Scellekens; Barbara Winnepenninck)

28 okt 1659 Elisabeth (x Filips De Keijser *)

(s: Jan t'Sergijsels; Elisabeth Verheuijcht)

21 jan 1663 Engel <x Petronella Audenhove *>

(s: Jan Horckmans n Engel Van Espen; Elisabeth Verhaegen)

21 feb 1666 Filips (x Maria Gijselincx, zie Bmb)

(s: Filips Gijselinx; Catharina Cra­beel)

 5 jun 1669 Anna (+ voor 1672) (s: Jan Peeters; Anna Rommens)

                                                                         

 

ENGEL VAN HALLE x PETRONELLA AUDENHOVE

x Hv 15 feb 1708 (t: Leemputt onderpastoor, Antoon Rombouts koster)

Man    ° Hv 21 jan 1663, fs Engel en Elisabeth Gijselincx

+ Hv 13 dec 1712

Vr     xx Adriaan Posschijns *

+ Hv 26 nov 1722

SAM, WK 121, fol 175, staat 13 dec 1714 (Not 504, F.J. Croon)

Momb   Filips Van Hal vz, Jan Dammi mz

 

 8 jul 1709 Filips (+ na 1714) (s: Filips Van Hal; Catharina Wouters)

                                                                         

 

HENDRIK VAN HALLE x CLARA VERCAMMEN

x Hv 7 jul 1717 (t: Joris Vercammen, Jan Schits)

Vr     <° Hv 9 dec 1694, fa Joris en Lucia Coeck>

 

18 jan 1722 Joos (s: Joos Vercammen; Joanna Van Hal)

zie verder Kmph (ook 1718)

                                                                         

 


JAN VAN HALLE (Hans)

<fs Engel x Anna Berckmans>

<+ voor 1648>

SAM, SR 230, fol 154, 13 sep 1608: koopt cijns op een goed aan de Heverhei­de van Barbara Steenwinckels x Gielis Posschijns; Not 1678, Huibrecht Sporckmans, 15 dec 1648>

 

<met kinderen>

                                                                         

 

JOACHIM VAN HALLE x ANNA BAUTMANS

Man    fs Engel <en Anna Berckmans>

H.Geestmeester 1621; 1654; kerkmeester 1625

+ Hv 14 jun 1663

Vr     fa Servaas

<+ Hv 21 feb 1662>

SAM, SR 261, fol 81, 27 apr 1640 (not Verbeke, 11 aug 1627); Not 1678, H. Sporckmans, testament 15 dec 1648; Not 1075, Janssens, 30 mar 1665: won in een hofstede aan het Molenbergheike

                                                                         

 

ROMBOUT VAN HALLE x JOANNA HOPPELBRUGGE

x Hv 24 okt 1641 (t: Engel Van Hal, Peter Van Gorp)

Vr     <° Mu> fa Mathijs en Catharina Piael

x Willem Peeters *

SAM, WK 60, fol 262, staat 9 dec 1652; Not 526, Croon, 14 jan 1653

 

kinderen ?  (leemte in parochieregisters 1643-1654) (niet Mu)

                                                                         

 

JAN VAN HAMME x ANNA DE RUIJSCHER

x Hv 5 jul 1753 (t: Rombout De Ruijscher, Lambrecht Van Hamme)

Vr     <° Hv 4 feb 1720, fa Rombout en Catharina De Goijse>

                                                                         

 

WILLEM VAN HAM x MARIA VD DRIES (ongehuwd)

 

21 feb 1723 Joanna <+ Hv 25 feb 1723> (s: Jan Speulders; Joanna Vd Dries)

                                                                         

 

HENDRIK HANNES x PETRONELLA STEEMANS

x Mu 19 apr 1763 (t: Frans De Sager, Michiel De Weert)

Man    ° Keerbergen fs Simon <en Maria De Pretre>, ca 1737

+ Mu 24 jan 1779, 42j

Vr     ° Mu <17 feb 1737, fa Jan en Josina Rombouts>

<xx Antoon Verstraten>

+ Mu 17 dec 1787 (echtg Antoon Verstraten)

SAM, Not 288, Broers, 28 jan 1765

 

30 jan 1764 Maria Anna Aldegonde <x Mathijs De Vos *>

(s: Adriaan Moens; Maria Anna Hannes)

17 jul 1765 Catharina (+ Hv 16 mei 1766)

(s: Jan Verhasselt; Catharina Hannes)

 6 mar 1767 Jan Michiel (x Joanna De Laet *; xx Barbara Schots)

(s: Jan Michiel De Weert; Maria Steemans)

13 okt 1769 Elisabeth (s: Joos Spinok; Elisabeth Hannes)

5 kinderen ° Mu

                                                                         

 

JAN MICHIEL HANNES

° Hv 6 mar 1767, fs Hendrik en Petronella Steemans

zager-dagloner; 1802: Neerstraat; 1847: Heihoek 41;


+ Hv 14 dec 1847

 

(JAN) MICHIEL HANNES x JOANNA DE LAET

x Hv 5 apr 1796 (t: Antoon Janssens, Peter De Laet)

Vr     ° Hcht feb 1776, fa Peter en Joanna De Jonge

+ Hv 5 feb 1819

 

10 sep <1796> Maria Aldegonde

31 jan 1799 Jan (x Anna Francisca Somers)

31 mei 1801 Maria Theresia (x Jozef Wauters)

24 okt 1803 Anna Catharina (+ Hv 19 mei 1810)

20 mei 1806 Maria Theresia

30 jul 1808 Jan Jozef (+ Hv 8 aug 1808)

 3 mei 1811 Anna Catharina (+ Hv 11 feb 1816)

 3 sep 1815 Maria Carolina (+ Hv 13 sep 1815)

24 jan 1819 Anna Elisabeth (+ Hv 20 feb 1832)

 

JAN MICHIEL HANNES xx BARBARA SCHOTS

x Hv 4 nov 1819

Vr     ° Tildonk ca 1773, fa Hendrik en Maria Vd Waeteren

+ Hv 27 mei 1843

 

ca 1821 Jan (arbeider Hv; + na 1843)

                                                                          

 

SIMON HANNES x MARIA DE PRETRE

Man    <° Keerbergen ?>

+ Hv 16 dec 1762 (wed)

Vr     + Hv 29 mei 1761 (echtg)

<SAM, Not 2081, J.J. Wijndrickx, 8 feb 1764>

 

volgens not Wijndrickx zijn kinderen van Simon Hannes (moeder n g­), wschl ° Keerbergen:

... Hendrik

... Anna Maria (x Jan Huijbrechts; xx Jan De Keijser *)

... Elisabeth

... Catharina (x Michiel De Weert *)

... Maria Anna (momb: Jan Verhoeven)

                                                                         

 

JACOB HARENS

° MeKat

+ Hv 6 okt 1791

 

JACOB HARENS x ELISABETH VERHAGEN

x Mu 1 mar 1745 (t: Corneel Maes, Mathijs Haerens)

Vr     <° Mu>

+ Hv 1 mei 1755 (ten laste van H.Geest)

 

4 kinderen ° Mu

 

JACOB HARENS xx ANNA VAN LOOCK

x Hv 10 jun 1756 (t: Peter Jansens, Jan Adriaenssens)

Vr     ° Bmb

x Adriaan Baten *

+ Hv 19 okt 1788

 

28 aug 1757 Catharina (x Adriaan Janssens *)

(s: Corneel Van Loock; Catharina Cecot)

                                                                          

 

JACOB HASAERTS x (MARIA) FRANCISCA DE LAET


x Hv 27 aug 1793 (t: Mathijs Hasaerts, Jan De Laet)

Man    ° Hv <21 jul 1766, fs Peter en Anna Speulders>

+ Hv 5 dec 1813 (of 11 dec ?), 47j, landbouwer

Vr     ° Hv 5 mar 1774, fa Peter en Magdalena Trauwkens

+ Hv 29 nov 1854

SAM, WK 201, fol 18, 20 nov 1793

1802: Driesstraat

 

28 jan 1794 Mathijs (x Barbara Casteels, zie Bmb)

(s: Mathijs Hasaerts (°/won Hv); Joanna De Laet (°/won Hv))

15 mei 1796 Lodewijk (x Maria Olbrechts, zie Bmb)

(s: Lodewijk Steemans (Bmb); Anna Maria De Laet (Hv))

 1 feb 1798 Willem

10 aug 1800 Maria Theresia

14 okt 1803 Elisabeth

23 aug 1806 Maria Jozefa <x Hendrik Baelde>

18 jan 1810 Maria Francisca (x Hendrik De Winter)

16 jul 1812 Anna Catharina (x Frans Cauwenberg)

                                                                         

 

MATHIJS HASAERTS

° Hv 1 jan 1764, fs Peter en Anna Speulders

+ Hv 11 apr 1835 (dagwerker, 1802: Dorpstraat; 1835: Neerstraat)

 

MATHIJS HASAERTS x BARBARA VAN CAMPENHOUT

x Hv 25 okt 1791 (t: Adriaan Hendrickx x met tante v man

<= Maria Peulders>, Jacob Van Campenhout broer)

Vr     ° Hcht

+ Hv 7 feb 1793

<ook Barbara Goovaerts genoemd ?>

SAM, WK 200, fol 194, 26 aug 1793

Momb   Jacob Haesaerdt, Jacob Geets

 

14 dec 1791 Jacob (+ Hv 18 jul 1794) (s: Jacob Hasaerts, oom (°/won Hv);

Maria Hendrickx, volle nicht vader (°/won Hv))

 

MATHIJS HASAERTS xx <ANNA> MARIA JACOBS

x Hv 16 apr 1793 (t: Adriaan Hendrickx, Jan Frans Servranckx)

Vr     ° Kmph 15 sep 1762, fa Jacob en Anna Bollijn

+ Hv 17 dec 1839

 

 3 mei 1794 Jan (s: Jan Hendrickx (Hv); Joanna Jacobs (Hv))

16 dec 1795 Frans (x Joanna Connet; xx Maria Elisabeth De Laet>

(s: Frans Jacobs (Kmph); Maria Hendrickx (Hv))

31 dec 1797 Jan (x Anna Elisabeth Cnops)

24 dec 1799 Maria Elisabeth (x Hendrik Van Horenbeeck)

 3 jul 1802 Peter

                                                                         

 

PETER HASAERTS x ANNA SPEULDERS

x Hv 9 sep 1756 (bruid: Maria; t: Jacob Peulders, Jacob Harens)

Man    ° Perk

+ Hv 13 mei 1767

Vr     ° Hv 13 mar 1729, fa Jacob en Catharina Crols

+ Hv 25 feb 1784

SAM, WK 174, fol 182

 

10 okt 1757 Jacob <+ Hv 24 apr 1764> (s: Jacob Speulders; Maria De Winter)

26 jul 1759 Adriaan (+ Hv 24 jan 1765)

(s: Adriaan De Winter; Joanna Peulders)

25 nov 1761 Jan (+ Hv 2 jun 1765) (s: Jan Geets; Maria Peulders)

 1 jan 1764 Mathijs <x Barbara Van Campenhout *; xx Maria Jacobs *>


(s: Mathijs Crols; Anna Frans)

21 jul 1766 Jacob <x Francisca De Laet *>(s: Jacob Peeters; Maria Peulders)

                                                                         

 

DAVID VERHASSELT x JOANNA DE BRUIJN

x Hv 7 feb 1769 (t: Jan Verhasselt, Corneel Hermans)

Man    ° Puurs

Vr     ° Willebroek

x Peter Verschuren *; xx Peter Vd Eijnde *

+ Hv 13 okt 1789 (echtg)

SAM, WK 176, fol 108v, 30 okt 1769; WK 177, fol 27, 12 feb 1770

geen kinderen

                                                                         

 

JAN VERHASSELT

° Puurs

+ Hv 7 feb 1775

 

JAN VERHASSELT x ANNA MICHIELS

x Mu 12 nov 1756 (t: Jeroen Behets, Corneel Verhasselt)

(commissie pastoor Van Craen Hv)

Vr     x Jan Vd Zijpen *

+ Hv 29 feb 1760

SAM, WK 168, fol 24v, 5 feb 1761

 

JAN VERHASSELT xx CATHARINA STEEMANS

x Hv 16 nov 1761 (t: Jan Steemans, Willem Van Kelst)

Vr     ° Mu 25 okt 1733, fa Jan en Josina Rombouts

xx Pauwel Jacobs *

SAM, WK 170, fol 71v, 21 mar 1763; WK 189, fol 214, 28 okt 1780

Momb   Peter Verhasselt, Frans De Saeger, mz

 

16 feb 1762 Jan <+ Hv 10 jan 1831; x Maria Vermessem>

(s: Jan Steemans; Anna Catharina Verhasselt)

30 jun 1763 Maria Theresia (+ na 1780)

(s: Frans Verhasselt; Maria Theresia Peeters)

°/+ 28 jan 1765 kind van deze ouders, gedoopt tijdens geboorte

18 jan 1766 Anna Maria <x Jan Frans Vd Meulen *>

(s: Jan Van Poijer; Anna Maria Verhaeghen)

22 apr 1768 David (+ na 1780) (s: David Verhasselt; Anna Maria Steemans)

 4 dec 1769 Peter Frans (+ na 1780) (s: Peter Wouters; Maria Steem­ans)

16 feb 1772 Joanna (+ na 1780) (s: Willem Verhasselt; Joanna De Bruijn)

 1 mar 1774 Jan Frans (+ na 1780) <x Anna Catharina Ackermans>

(s: Jan Steemans; Anna Catharina Vermee­ren)

                                                                         

 

WILLEM VERHASSELT x ELISABETH DE BACKER

x Hv 23 jul 1765 (t: Jan Verhasselt, Jan Verhaegen)

Man    <° Puurs ?>

Vr     ° Bmb ca 1715

x Jacob Verhagen *

+ Hv 5 mar 1805

SAM, WK 173, fol 1, 7 jan 1766, WK 187, fol 80, 14 jun 1779

 

Opm: in 1805 worden 2 schoonzoons genoteerd:

Frans Van Horenbeeck, dagloner

Frans Verschuren, goederenverkoper,

maar ze betreffen het 1ste huwelijk van Elisabeth

                                                                         

 

ANTOON VERHEIJEN x ANNA CATHARINA DOMS

x Hv 20 nov 1791 (t: Jacob Rombauts koster, Jan Doms broer)


Man    ° Hv 21 jan 1760, fs Peter en Catharina De Vos

+ Hv 27 dec 1827

Vr     ° Hv 3 sep 1765, fa Willem en Catharina Secot

+ Hv 25 feb 1827

1805: dagloner Neerstraat; 1827: strodekker Bieststraat

 

15 feb 1792 dochter (s: gedoopt door Maria Peulders vrvr en +)

 7 feb 1793 Anna Elisabeth (x Peter Frans Vd Leijden, zie Bmb)

(s: Corneel Doms; Elisabeth Verheijen, oom en tante, Hv)

13 mar 1794 Maria Elisabeth (s: Jan Verheijen (Hv); Elisabeth Doms (Hv))

19 aug 1795 Jan (s: Jan Cauwenberghs (Elw); Anna Maria Verheijen (Hv))

 1 jun (of 30 jul) 1798 Jan Frans

14 dec 1801 Maria Francisca (x Peter Coppens, zie Bmb)

11 jun 1805 Maria Theresia (+ Hv 3 mar 1816)

17 sep 1809 Jacob (+ Hv 15 aug 1812)

                                                                         

 

ENGEL VERHEIJEN x JOANNA VERLINDEN

x Hv 9 jan 1763 (t: Jan Verheijden, Peter Verlinden)

Man    ° Hv <11 jun 1739, fs Jan en Elisabeth Geets>

+ Hv 17 jan 1794 (echtg)

Vr     ° Hv 26 jul 1738, fa Peter en Maria De Greef

SAM, Not 2057,

Walravens, testament 8 okt 1793

 

17 apr 1763 Maria <voor 1793> (s: Jan Verheijen; Maria De Greef)

 6 feb 1765 Peter (x Maria Theresia Leemans, zie Mech)

(s: Peter Verlinden; Elisabeth Geets)

20 feb 1768 Willem <voor 1793> (s: Willem Verheijen; Anna Maria Geets)

                                                                          

 

JACOB VERHEIJEN x MARIA THERESIA CEULEMANS

x Hv 11 jul 1786 (t: Willem Verheijen, Willem Van Elsen)

Man    ° Hv 16 nov 1763, fs Willem en Maria Van Horenbeeck

+ Hv 17 mar 1812 (dagloner)

Vr     ° Hv 14 aug 1764, fa Corneel en Maria Verschaer

+ Hv 30 mar 1843

 

18 okt 1786 Willem (+ Hv 9 nov 1787)

(s: Willem Verheijen (won Hv); Maria Verschaer (won Hv))

31 aug 1788 Antoon (x Anna Catharina Van Elsen, zie Bmb)

(s: Antoon Van Eijlen, man v moeders zus (Hv won Elw);

Maria Van Horenbeeck, oma (°/won Hv))

29 jul 1790 Anna Maria (+ Hv 23 nov 1858; ongehuwd; landbouwster)

(s: Frans Wellens, man v moeders zus (Mu);

Anna Maria Verheijen, tante (Hv))

 6 jan 1793 Joanna Catharina (+ Hv 10 sep 1794)

(s: Jan Verheijen, vaders vader (sic) (Hv);

Catharina Ceulemans, tante (°/won Hv))

26 okt 1794 Peter (x Maria Catharina Vd Brande)

(s: Peter en Petronella Verheijen (Hv))

 9 apr 1796 Maria Catharina (x Jan Frans Peeters, zie Bmb)

(s: Jan Verheijen (Hv); Catharina Ceule­mans (Hv))

<8 sep 1796> Willem (+ Hv 8 jul 1802)

20 jan 1800 Jan (+ Hv 16 jul 1802)

 2 mar 1802 Maria Jozefa (x Jan Wellens)

27 okt 1803 Jan Frans

18 jan 1807 Anna Catharina

                                                                         

 

JAN VERHEIJDEN (VERHAGEN)

Man    + Hv 29 mar 1718 (echtg Magdalena Meutermans)


JAN VERHEIJEN <x> ANNA GEERTS

x Hv 3 aug 1686 (t: Maarten Speulders, Engel Geerts)

Vr     <+ voor 8 mei 1697>

 

(alle kinderen Verheij(d)en)

26 mei 1687 Anna (s: Jan Vd Zijpe; Anna Crols)

 2 okt 1691 Catharina (s: Mark Crols; Catharina Geerts)

+ 17 sep 1693 kind van Jan Verheijden

<+ 4 mei 1696 Jan Verheijden, kind>

 

JAN VERHEIJEN <xx> MAGDALENA MEUTERMANS

x Hv 8 mei 1697 (t: Antoon Rommens, Jan Meutermans)

Vr     <° Hv 12 jun 1661, fa Peter en Maria Verhagen>

x Abraham Vd Wijngaert *

+ Hv 30 sep 1728 (wed Jan Verhagen)

 

(alle kinderen Verheij(d)en)

 4 apr 1698 Elisabeth <x Huibrecht Geets *>

(s: Corneel Horckmans n Jan Meutermans; Elisabeth Horckmans)

23 jul 1702 Jan (s: Jan Coen jr; Elisabeth Waijenborgh)

 6 mei 1705 Catharina (s: Jan Geets fs Aug.; Catharina Meutermans fa Peter)

                                                                         

 

JAN VERHEIJEN (VERHEIJDEN) x ELISABETH GEETS

<JAN VERHAGEN x ELISABETH GEETS>

x Hv 17 mei 1727 (Verheijde !) (t: Gabriël Geets, Jan Huijbrechts)

Man    + Hv 10 jan 1781 (Jan Verheijen)

Vr     <° Hv 19 sep 1705, fa Engel en Joanna Vermeulen>

+ Hv 16 sep 1784

 

(alle kinderen Verheij(d)en, tenzij anders vermeld)

24 jul 1728 Catharina Verhaegen (s: Huibrecht Geets; Catharina Coen)

+ 20 feb 1730 kind van Jan Verhaege en Elisabeth Geets

 9 dec 1730 Antoon (+ Hv 2 jan 1741) (s: Antoon Geets; Catharina Coen)

11 okt 1733 Willem <x Maria Van Horenbeeck *>

(s: Willem Meutermans; Catharina Crols)

22 okt 1736 Peter <x Catharina De Vos *>

(s: Frans Jozef Rombauts n Peter Meutermans; Elisabeth Verheij­den)

11 jun 1739 Engel <x Jan Verlinden *> (s: Engel Geets; Anna Ceulemans)

27 jan 1742 Catharina <+ Hv 25 okt 1761>

(s: Corneel Rombauts; Catharina Mijldermans)

22 okt 1745 Petronella <x Jan Cauwenberg *>

(s: Jan Huijbreghs; Petronella Geets)

 8 nov 1749 Anna Maria (s: Antoon Geets; Anna Verheijden)

                                                                          

 

JOOS VERHEIJDEN x MARIA THERESIA COEN

x Hv 22 apr 1788 (beiden minderjarig) (t: de vaders)

Man    ° Mu 8 jan 1766, fs Bertel en Christina Verstappen

geletterd landbouwer Neerstraat; + Hv 13 jul 1815

Vr     ° Hv 6 sep 1770, fa Bernard en Joanna Marcelis

+ Hv 31 mar 1849

 

 7 jan 1789 Bernard (+ Wenen, hosp. Spitelberg, 30 okt 1809, fusilier)

(s: Bernard Coen opa (Hv); Christina Verstappen oma (Mu))

24 okt 1790 Joanna Felicitas (x Jan Lens)

(s: Bertel Verhijden opa (Mu); Joanna Marcelis oma (Perk))

13 jan 1793 Maria Catharina (x Peter De Cuijper)

(s: Michiel Verheijden, oom (won Mu);

Anna Catharina Coen, tante (Hv won MeOLV))

28 aug 1795 Peter (x Maria Catharina Nast)

(s: Peter Lambrecht Van Frachem (StOkZ);


Isabella Verhijden (Mu))

11 mar 1798 Maria Theresia

12 okt 1800 Jan Frans

18 jul 1803 Maria Francisca (+ Hv 19 jul 1821; ongehuwd)

15 feb 1807 Maria Antonia (x Peter Vd Sande, zie Bmb)

 7 sep 1809 Corneel (x Maria Neefs)

 7 sep 1809 Peter Jan (+ Hv 20 mar 1812)

 5 feb 1816 Anna Catharina (x Peter Jan Cauwenberg)

                                                                         

 

MATHIJS VERHEIJDEN x CATHARINA ZEGERS

Man    molenaar op het Molenbergheike (Heverenveld)

+ na 1619

Vr     + na 1619

SAM, SR 239, fol 311, 13 dec 1618 (er is ook sprake van 1 bunder land in KapBos); SR 240, fol 37, 22 jan 1619; SR 243, fol 60, apr 1622

                                                                         

 

MICHIEL VERHEIJDEN x MARIA THERESIA GOVAERTS

x Mu 27 okt 1795

Man    ° Mu <fs Bertel en Christina Verstappen>

Vr     ° Mu <2 mei 1771, Baltazar G. en Joanna Winters>

 

16 apr 1796 Jan Bertel

(s: Bertel Verheijden (Mu); Anna Cathari­na Jacobs (Mu))

    ca 1798 Jozef (+ Mu 10 aug 1803)

                                                                          

 

PETER VERHEIJEN x CATHARINA DE VOS

x Hv 6 feb 1760 (t: Jan Verheijden, Daniël De Vos)

Man    ° Hv 22 okt 1736, fs Jan en Elisabeth Geets

1827: geletterd strodekker Bieststraat; + Hv 27 jan 1827

Vr     ° Hv 23 jun 1736, fa Filips en Petronella Waijenborg

+ Hv 21 jan 1800

 

21 jan 1760 Antoon (gewettigd) (x Anna Catharina Doms *)

(s: Antoon De Vos; Petronella Waijenborgs)

14 sep 1762 Anna Catharina (s: Engel Verheijen; Anna De Vos)

12 okt 1764 Anna Maria (+ Hv 26 mei 1765)

(s: Jan Verheijen; Maria Catharina De Vos)

13 apr 1766 Elisabeth (+ Hv 16 aug 1794; ongehuwd)

(s: Filips De Vos; Elisabeth Geets)

14 apr 1766 kind (door vrvr thuis gedoopt en +)

20 mei 1768 Anna Maria (s: Frans De Vos; Anna Maria Verheijen)

(x Jan Hofmans) (+ Mech 22 jan 1847, gasthuis Gr Begijnhof)

16 aug 1770 Petronella (x Willem Van Leemput)

(s: Jan De Vos; Petronella Verheijen)

 1 jan 1773 Jan (s: Jan Verheijen; Joanna Verlinden)

21 jun 1775 Maria Magdalena (x Andries Somers *)

(s: Jan Geets; Maria Magdalena Van Hoef)

16 jan 1778 Maria Theresia (x Jan Hendricx)

(s: Willem en Anna Maria Verheijen)

16 jan 1778 Joanna (+ Hv 18 jul 1778) (s: Michiel Engels; Joanna Geets)

 2 nov 1780 Peter (x Anna Maria Van Doren; xx Elisabeth De Keije, zie Bmb)

(s: Peter Verheijen; Catharina Geets)

                                                                         

 

PETER VERHEIJDEN

<° MeKat>

 

PETER VERHEIJDEN <x> FRANCISCA VERMEULEN

x Hv 24 feb 1778 (t: Jan Vermeulen, Jan Frans Ser­vranckx)


Vr     ° Hv 15 feb 1754, fa Willem en Clara Geets

+ Hv voor 16 dec 1778

SAM, Not 2042, Walravens, 16 dec 1778

geen kinderen

 

PETER VERHEIJDEN <xx> ELISABETH VAN ELSEN

x Hv 17 jul 1782 (verwant 4 'linea obliqua')

(t: Willem Van Elsen, Jan Frans Servranckx)

Man    + Hv 24 apr 1798

Vr     ° Hv 14 dec 1755, fa Willem en Elisabeth Van Calster

+ Hv 18 feb 1816 (landbouwster)

 

11 aug 1783 Jan (x Joanna Dorothea Verlinden)

(s: Jan Coeck; Elisabeth Van Calster)

 4 jun 1785 Maria Catharina (x Peter Crols)

(s: Joos Verheijden; Catharina Van Elsen)

18 nov 1787 Anna Lucia (+ Hv 30 aug 1794)

(s: Willem Van Elsen, opa (°/won Hv); Anna Catharina Schits (ibidem)

31 jul 1789 Peter Frans (+ hospitaal Pau, 15 feb 1810)

(s: Peter Verhoeven (°/won Hv); Anna Van Elsen, tante (°/won Hv))

14 aug 1791 Jan Hendrik (+ Hv 31 aug 1794)

(s: Hendrik Van Elsen, oom (°/won Hv);

Joanna Catharina Schauvaerts (°/won Hv))

24 nov 1793 Anna Maria

(s: Jan Frans Geets (Hv); Anna Maria Van Elsen (Kmph))

22 okt 1795 Peter Jozef (x Maria Peeters *)

(s: Peter Baetmans (Mu); Anna Catharina Ceulemans (Bmb))

                                                                         

 

PETER JOZEF VERHEIJDEN x MARIA PEETERS

ondertrouw Elw 2 jan 1820

Man    ° Hv 22 okt 1795, fs Peter en Elisabeth Van Elsen

bij x dagloner Hv

Vr     ° Hv 16 aug 1770, fa Corneel en Catha­rina Hellemans

x Peter Jozef Moons, zie Hv; xx Willem Janssens, zie Elw

bij x won Mu

+ Elw 20 dec 1834

                                                                         

 

WILLEM VERHEIJEN x MARIA VAN HORENBEECK

x Hv 15 apr 1760 (t: Jan Verheijden, Peter Van Horebeeck)

Man    ° Hv <11 okt 1733, fs Jan en Elisabeth Geets>

+ Hv 14 aug 1796

Vr     ° Hv 19 mar 1733, fa Jan en Anna De Vondel

+ Hv 27 mar 1817

 

18 jun 1760 Jan (+ Hv 19 jan 1828; ongehuwd; timmerman)

(+ Bieststraat) (s: Jan Verheijen; Anna Ceulemans)

16 nov 1763 Jacob (x Maria Theresia Ceulemans *)

(s: Jacob Geets; Petronella Verheijen)

10 jul 1767 Peter (x Maria Elisabeth Keijberghs; xx Anna Catharina De Wolf)

(s: Peter Van Horenbeeck; Catharina Geets)

16 sep 1769 Elisabeth <+ Hv 11 sep 1784, ongehuwd>

(s: Jan Van Horenbeeck; Elisabeth Geets)

24 nov 1772 Anna Maria (x Jan Hofmans, Mech --> Pennepoel)

(of x Jan Frans Horckmans ?)

(s: Jozef Frans Van Horenbeek; Anna Maria Verheijen)

                                                                         

 

HEIJMANS, HIJMANS

                                                                          

 


NICOLAAS HEIJMANS x EMERENTIA VD WIJNGAERT

x Hv 23 mei 1724 (t: Corneel Keulemans, Jan Boeijts)

Vr     <x Jan Ceulemans *>

+ Hv 23 mei 1751 (wed)

                                                                          

 

WOUTER HEIJMANS x MAGDALENA HORCKMANS

x Hv 1 feb 1708 (t: G. Leemputt onderpastoor, Antoon Rombouts koster)

Man    Kmph 18 mar 1668, fs Corneel en Maria Gilkens **

<+ Hv 11 feb 1726>

Vr     ° MeOLV, 17 jun 1674, fa Wouter en Adriana Van Hal *

o/x Hendrik Van Loo *; x Jan Coen *

+ Hv 22 jan 1729 (wed)

SAM, WK 139, fol 106v, 13 nov 1732; WK 150, fol 28, rekening 5 feb 1743 (Peter Heijmans !); fol 41, 28 feb 1743 (not A.C. Janssens, Bmb)

Momb   Peter Jacobs (x Cath. Coen), Jan Rombouts (+; x Maria Appeltant)

(28 feb 1743:) Jan Heijmans (zoon, won Braine-le-Comte), Peter Heijmans (won Kmph)

 

16 dec 1708 Petronella (s: Engel Van Dijck; Petronella Vd Wij­gaerde)

28 aug 1710 Maria (+ Hv 5 okt 1720)

(s: Wouter De Bruijn; Joanna Horckmans n Maria Rommens)

17 jun 1714 Elisabeth (s: Willem Govaers; Elisabeth Horckmans)

31 okt 1717 Jan (+ na 1743) (s: Jan Heijmans; Elisabeth Rombauts)

 8 feb 1722 Francisca (+ na 1743) (s: Jacob Verhagen; Francisca Van Hal)

                                                                          

 

CHRISTOFFEL VERHELLEN x MARIA THIELENS

Man    + voor 1620

Vr     + na 1620

won op hofstede op de Weduwendries

SAM, SR 242, fol 12, 1621

                                                                          

 

JAN (JOZEF) HEMELEERS x ELISABETH SERNEELS

x Hv 24 okt 1763 (t: Mathijs Serneels, Frans Hemeleers)

Man    ° NeOkZ <3 jan 1738, fs Frans en Joanna Vd Biesen>

Vr     ° Hv 15 aug 1735, fa Mathijs en Clara Waijenborg

klapper Servranckx, NeOkZ p 46

 

12 aug 1764 Joanna Catharina

(s: Mathijs Serneels; Joanna Maria Vd Biesen)

<NeOkZ 21 feb 1766 Peter (moeder Elisabeth Schaliers)

(s: Peter Wouters; Joanna Van Swijmelen)>

<NeOkZ 17 feb 1768 Peter Jozef (moeder Elisabeth Schaliers)

(s: Peter De Wolf; Maria Anna Van Toer)>

                                                                         

 

ADRIAAN HENDRICX x MARIA ANNA OP DE BEECK

Man    + Hv 29 okt 1762 (echtg)

Vr     + na 1772

SAM, Not 295, Broers, 21 mar 1772, deling tussen wed en 3 kinderen; huis aan de Oude Leuvensebaan naast het goed van De Meester en Hillema

 

Bonh 13 jan 1742 Adriaan (x Maria Speulders *)

(s: Adriaan Goes; Maria Janssens n Joanna Van Dessel)

Bonh  8 mar 1745 Joanna Maria (s: Jan Op de Beeck; Joanna Maria Kuster­mans)

................. Frans

16 apr 1750 Elisabeth <+ Hv 27 sep 1752>

(s: Willem Op de Beeck; Elisabeth Van Horenbeeck)

                                                                         

 


ADRIAAN HENDRICX x MARIA SPEULDERS

x Hv 24 aug 1769 (t: Frans Hendricx, Frans Verhoeven)

Man    ° Bonh 13 jan 1742, fs Adriaan en Maria Anna Op de Beeck

dagloner; + Hv 24 aug 1819

Vr     ° Hv 23 sep 1737, fa Jacob en Catharina Crols

dagloonster; + Hv 14 okt 1809

 

17 sep 1770 Jan (x Joanna Maria De Winter)

(s: Jan Peulders; Joanna Maria Hendrickx)

24 apr 1773 Maria (x Jan De Laet) (s: Corneel Wellens; Maria Van Hoef)

26 nov 1775 Frans (s: Frans Hendrickx; Maria Crols)

(x Anna Catharina Antonia Stiers, Elw;

xx Maria Theresia Peeters, Mech)

 6 nov 1779 Jan (x Maria Theresia Verheijen)

(s: Jan Frans Mannaerts; Elisabeth Verhaeghen)

                                                                         

 

CORNEEL HENDRICX x (ANNA) CATHARINA VAN BOXEM

x Hv 9 apr 1766 (t: Willem Van Elsen, Jan Geets)

Man    ° Mu <20 dec 1741, fs Frans en Anna Van Poijer>

handwerker, Heiken; + <Bmb ?> voor 1811

Vr     ° Bmb ca 1733-1742, fa ... en Petronella Vermeulen

(zie Engel Suijs x Petronella Vermeulen)

+ Hv 27 apr 1811 (fa naturalis van Petronella Van Boxem)

SAM, Not 835 (of 834), Van Haecht, 9 jan 1784

 

16 mei 1766 Jan Frans (s: Jan Mannaerts; Petronella Vermeulen)

17 jan 1769 Jan (+ Hv 25 jan 1769) (s: Jan Hendricx; Anna Van Poijer)

28 jan 1770 Petronella (s: Jan Hendricx; Petronella Vermeulen)

Bmb 16 jul 1777 Maria (x Adriaan Crol)

                                                                         

 

FRANS HENDRICX x MARIA VAN HOEF

x Hv 13 feb 1772 (t: Corneel Van Hoef, Adriaan Hendrickx)

Man    + Hv 28 jan 1786

Vr     ° Hv 26 apr 1740, fa Corneel en Elisabeth Waijenborg

o/x Lodewijk Servrancx *

+ Hv 31 aug 1788

                                                                         

 

JAN HENDRICX x MARIA HARENS

Man    ° Schriek

+ Hv 28 feb 1780

Vr     ° MeHan

xx Frans Cauwenberg *

+ Hv 23 aug 1782

SAM, WK 192, fol 56, 11 dec 1782

Momb   Willem Hendrickx, Adriaan Peeters mz

 

31 nov 1764 Jan Frans (+ Hv 2 nov 1766)

(s: Jan Frans Francko; Adriana De Wit)

25 mei 1766 Maria Anna Catharina (+ Hv 4 okt 1769)

(s: Willem Hendricx; Maria Anna Harens)

29 dec 1767 Jan Corneel (+ Hv 4 jan 1771) (s: Corneel en Joanna Hendricx)

20 sep 1769 Maria Theresia (+ na 1782) (s: Willem Geens; Jacoba Haerens)

 9 dec 1770 Maria Francisca (x Frans Gorjaeck; zie Mech)

(s: Peter Jan Van Aecken ?; Francisca Vermeulen)

21 aug 1772 Willem (s: Willem Hendrickx; Adriana De Wit)

(x Anna Catharina Cauwenberg; xx Maria Francisca De Hondt)

17 dec 1774 Joanna Catharina (x Mech, Jozef Schellens)

(s: Jan Frans Francko; Joanna Ackermans)

21 feb 1778 Anna Maria (x Peter De Pape; x Mech, Jan Frans Boels)


(s: Jacob Haerens; Anna Maria Vercam­men)

                                                                         

 

ANNA HEREGAERS: zie ANNA VAN BOLS

                                                                         

 

FRANS HEREMANS x CATHARINA VAN MOER

x KapBos 3 jul 1732 (t: Peter Hermans, Peter Van Moer)

Man    ° Buggenhout

Vr     ° KapBos

 

 6 okt 1734 Anna Maria (s: Hendrik Schauwer; Anna Maria Coen)

19 nov 1736 Maarten (s: Maarten Verhoeven; Joanna Maria Van Moer)

                                                                         

 

ANTOON VERHOEVEN x BARBARA SCHOETERS

x Hv 5 apr 1780 (t: Corneel De Greef, Willem Pauwels)

Vr     < Hv 19 jan 1754, fa Rombout en Maria Geets>

                                                                          

 

CORNEEL VAN HOEF (VAN HOVE)

Man    ° Hv <30 dec 1709, fs Jan en Maria Verschuren>

+ Hv 24 apr 1792

 

CORNEEL VAN HOEF x ELISABETH WAIJENBORG

x Hv 15 apr 1738 (t: Jan Van Hove, Jan Servranckx)

Vr     ° Hv 12 aug 1709, fa Jacob en Petronella Waijenborg

+ Hv 20 aug 1767

SAM, WK 176, fol 136v, 18 dec 1769; Not 19, Adriani, 16 dec 1779; Not 838, Van Haecht, 7 sep 1788 (testament van man)

Momb   Jacob Waijenborg, Wouter Crols

 

26 apr 1740 Maria (o/x Lodewijk Servrancx *; x Frans Hendricx *)

(s: Engel Waijenborghs; Maria Verschure)

10 jun 1743 Jan (s: Jan Van Hoef; Petronella Waijenborghs)

<x Anna Eggers *; xx Anna Wouters *; xxx Petronella Vd Elst *>

14 mei 1746 Catharina <+ Hv 30 mar 1747>

(s: Corneel Buelens; Catharina Van Hoef)

10 feb 1748 Catharina (x Peter Govaerts, Bmb) (s: dezelfden)

18 jun 1753 Magdalena (x Peter Schits *)

(s: Wouter Crols; Magdalena Rombouts)

 

CORNEEL VAN HOEF xx ELISABETH MAGNUS

x Hv 17 jan 1769 (geest verwant; t: Wouter Crols, Mathijs Peremans)

x-contract: SAM, Not 291, J.H. Broers, 29 dec 1768

Vr     ° Breedhout bij Halle

x Filips Vd Elst *

+ na 1779 (zie doop Zm)

geen kinderen

                                                                         

 

FRANS VERHOEVEN x (ANNA) ELISABETH SCHOTS

x Hv 5 mei 1795 (t: Peter Verhoeven, Peter M[ichiel] Wauters)

Man    ° Hv <13 sep 1737, fs Jan en Catharina Crols>

<+ Hv 8 dec 1815>

Vr     ° Tildonk ca 1769, fa Hendrik en Maria Vd Waeteren

+ Hv 3 nov 1852

1847: landbouwster, Dorp 25

 

 5 feb 1796 Peter Frans (+ na 1852; landbouwer Hv)

(s: Peter Verhoeven (Hv); Theresia Schots (Til­donk))

                                                                         


JAN VAN HOEF (VAN HOVE) x MARIA VERSCHUREN

x Hv 7 feb 1709 (t: Leemputte o/past, Antoon Rombouts koster)

Man    + Hv 22 jun 1749

Vr     + Hv 19 okt 1747

SAM, WK 157, fol 3, staat 13 jan 1750; Not Broers, deling 16 aug 1749; Not Buijdens, 18 mar 1745 (verkoop van hofstede aan Wouter Crols)

Momb   Corneel Van Hooff, Antoon De Vos

 

30 dec 1709 Corneel (vader: Joos) <x Elisabeth Waijenborgh *>

(s: Corneel Verschueren; Catharina Alaers n Anna Vermeulen)

26 dec 1712 Catharina (x Wouter Crols *>

(s: Jacob Verschueren; Catharina Buls)

 9 mei 1715 Joanna (x Jan Vd Berge *> (s: Jan Wouters; Joanna Verschueren)

 3 apr 1718 Margareta <+ Hv 21 jan 1719>

(s: Adriaan Thijs; Margareta Verschueren)

28 jul 1720 Jan (+ Hv 10 aug 1720) (s: Jan De Vos; Anna Smets)

 4 jun 1723 Magdalena (x Corneel Ceulemans *>

(s: Jan Schots; Magdalena De Vos)

18 apr 1727 Jan (+ na 1750) (s: Jan Servranx; Barbara Wauters)

                                                                         

 

JAN VERHOEVEN x CATHARINA CROLS

x Hv 3 okt 1730 (t: Mathijs Crols, Adriaan Horckmans)

Vr     <° Hv 24 dec 1707, fa Mathijs en Elisabeth Speulders>

x Michiel Horckmans *

+ Hv 29 aug 1788 (wed)

 

11 aug 1732 Frans (+ Hv 9 sep 1736)

(s: Frans Poortmans; Elisabeth Speulders)

28 jan 1735 Jan <x Catharina Hannes *>

(s: Jan Huijbrechts; Catharina Verhoeve)

13 sep 1737 Frans <x Elisabeth Schots *; of ongehuwd ?; + Hv 8 dec 1815>

(s: Frans Potemans; Petronella Verhoeve)

+ 28 okt 1741 kind van deze ouders

23 sep 1742 Maria Catharina <+ Hv 8 mar 1747>

(s: Jozef Frans Rombauts n Peter Vanden Boeijenant;

Maria Catharina Huijbrechts)

 8 mar 1746 Anna Catharina (s: Jacob Peulders; Catharina Gruijs)

<+ 18 apr 1752 Catharina Verhoeven, kind, ouders n g>

17 feb 1750 Peter <x Maria Catharina Jansens *> <+ Hv 18 nov 1830>

(s: Peter Vd Boonas; Elisabeth Verhoeven)

                                                                          

 

JAN VERHOEVEN x CATHARINA SPEULDERS

 

 2 mei 1740 Maria (s: Jacob Speulders; Maria Van Breedam)

   <ca 1749 Peter (x Maria Catharina Janssens)

                                                                         

 

JAN VERHOEVEN x CATHARINA HANNES

x Hv 29 okt 1755 (t: Jan Verhoeve, Simon Hannes)

Man    ° Hv <28 jan 1735, fs Jan en Catharina Crols>

+ Hv 5 sep 1762

Vr     ° Keerbergen

xx Michiel De Weert *

in 1807 won Keerbergen

SAM, WK 171, fol 54, 27 feb 1764

Momb   Jan Verhoeven, Hendrik Hannens

 

24 apr 1756 Jan (x Petronella Van Praet; xx Joanna Vervloet, zie Elw)

(s: Jan Verhoeven; Maria De Preter)

 6 aug 1758 Maria Anna Catharina (+ na 1764)


(s: Frans Verhoeven; Maria Anna Hannes)

17 feb 1760 Anna Catharina (+ Hv 17 sep 1762)

(s: Hendrik Hannes; Catharina Geets)

 4 apr 1762 Anna Elisabeth (+ na 1764) (s: Jan Geets; Elisabeth Hannes)

                                                                         

 

JAN VAN HOEF

° Hv 10 jun 1743, fs Corneel en Elisabeth Waijenborgh

+ Hv 13 jun 1823 (landbouwer, Heihoek)

 

JAN VAN HOEF x ANNA EGGERS

x Hv 18 apr 1769 (t: Adriaan Eggers, Corneel Van Hoef)

Vr     ° Hv 23 feb 1744, fa Adriaan en Anna Rombouts

+ Hv 25 sep 1779

SAM, WK 190, fol 30, 28 feb 1781; WK 199, fol 337, 27 aug 1792

Momb   Peter Schits vz (1792, Jacob Stockmans), Jan Crols mz

 

15 mar 1770 Anna Catharina (x Antoon Geets *)

(s: Corneel Van Hoef; Anna Rombauts)

26 dec 1771 Maria Magdalena (+ Hv 23 sep 1772)

(s: Adriaan Eggers; Maria Magdalena Van Hoef)

25 sep 1774 Maria (x Jozef Frans Schauvaerts)(s: Jan Vd Elst; Maria Eggers)

11 okt 1777 Jan Corneel (x Anna Monica Mertens)

(s: Corneel Crols; Magdalena Van Hoef)

 

JAN VAN HOEF xx ANNA WOUTERS

Vr     ° Bmb

+ Hv 30 apr 1789

 

JAN VAN HOEF xxx PETRONELLA VD ELST

x Hv 6 jul 1790 (t: Jan Crols, Jan Vd Elst broer)

Vr     ° Hv 24 feb 1747, fa Filips en Elisabeth Magnus

+ Hv 25 jan 1823

                                                                         

 

JOOS VAN HOEF x JOANNA VERHOEVEN

x MeOLV 12 aug 1673 (man: Joos Hoofs)

x Mu 5 sep 1673 (t: Nicolaas Ceulen; Wouter Jansens; Adriaan Gerits, Hv; Jan Vakemans, MeBat)

Vr     + Hv 1 mei 1679

                                                                         

 

JOOS VAN HOEF x JOANNA NEELS

Man    <+ Hv 15 apr 1683 (arm)>

Vr     <xx Laureis Suijs *>

<+ 21 dec 1690>

 

19 apr 1682 Jan (s: Adriaan Verstraten; Joanna Jansens)

                                                                          

 

JOOS VAN HOEF (HOVE)

<+ Hv 27 okt 1694>

 

JOOS VAN HOVE <x> ANTONIA SPEULDERS

x Hv 9 sep 1684 (t: Peter Jansens, Maarten Speulders)

Vr     <° Hv 9 jun 1658, fa Adriaan en Anna Verret>

<+ voor 1693>

SAM, WK 102, fol 282, rekwest 31 dec 1694; Not Brants, 11 jul 1695

Momb   Jan Van Hooff, Nicolaas Stroobants (over Corneel en Catharina)

 

14 feb 1687 Jan <+ Hv 2 dec 1687> (s: Peter Booms; Joanna Verreijt)

13 mar 1689 Anna <+ Hv 11 feb 1691> (s: Frans Horckmans; Anna Vallet)


........... Corneel (+ na 1695)

........... Catharina (+ na 1695)

 

JOOS VAN HOEF <xx> CATHARINA JANSSENS

x Hv 30 mar 1693 (t: hr B. De Punder, Antoon Rommens koster)

Vr     + Hv 13 mar 1694 (echtg)

 

 7 okt 1693 Lucia <+ Hv 13 okt 1693> (s: Peter Cauwenbergh; Lucia Ruelens)

 

JOOS VAN HOEF <xxx> CATHARINA VAN CALSTER

x Hv 4 mei 1694 (t: koster en Peter Geerts)

Vr     <xx Michiel Peeters *>

<+ Hv 6 okt 1712>

<geen kinderen>

                                                                         

 

MAARTEN VERHOEVEN x JOANNA VAN BEERSEL

x MeOLV 29 aug 1622

 

27 aug 1623 Anna (s: Adolf Schelckens; Anna Roeckens)

29 sep 1625 Jan (s: Jan Wouters; Catlijn Van Beesel)

zie verder Mu

                                                                         

 

PETER VERHOEVEN x MARIA CATHARINA JANSSENS

x Hv 26 mei 1795 (t: Frans Verhoeven, Jozef Janssens)

Man    ° Hv <17 feb 1750, fs Jan en Catharina Crols>

<of fs Jan en Catharina Peulders>

+ Hv 18 nov 1830, 81j

Vr     ° Hv 14 jun 1772, fa Peter en Joanna Govaerts

+ Hv 5 mei 1830

landbouwer, Dorpplaats

 

26 feb 1796 Joanna Maria (s: Frans Verhoeven (Hv); Joanna Goovaerts (Berg))

<x Jan Jozef Verschueren; xx Jan Geets>

 5 okt 1798 Anna Elisabeth

15 jan 1801 Jan Jozef (+ 4 jan 1802)

11 dec 1802 Barbara (x Hendrik Van Vaeck)

27 feb 1806 Anna Catharina

31 dec 1809 Joanna Catharina

16 okt 1813 Peter Jan

                                                                         

 

ANTOON FRANS DE HONDT x ANNA MARIA VERCAMMEN

x Hv 28 jul 1789 (t: Jacob De Hondt broer, vader Vercammen)

Man    ° Kmph 3 feb 1761, fs Peter en Joanna Heremans **

bij x won Hv

dagloner; + Hv 27 dec 1801

Vr     ° Hv 25 mar 1758, fa Adriaan en Anna Schroons

xx Rombout De Laet

+ Hv 16 jun 1829

 

12 jun 1790 Maria Francisca (x Willem Hendrickx; xx Jan Van Rompaeij)

(s: Adriaan Vercammen, opa (Hv); Maria Magdalena De Keijser (Bmb))

13 nov 1791 Anna Catharina (+ Hv 31 aug 1794)

(s: Jacob De Hondt, oom (°/won Kmph);

Anna Volckaerts (° Putte, won Rijmenam))

31 mar 1793 Mathijs (x Anna Catharina Vd Zijpen)

(s: Mathijs De Witte (Hv); Elisabeth De Hondt (Kmph))

 4 okt 1794 Joanna (s: Adriaan De Wit (Hv); Joanna De Greef (Hv))

25 sep 1796 Joanna Catharina (x Petrus Vd Hoeven, zie Bmb)

15 feb 1798 Maria Jozefa (x Frans Hendrickx)


13 mar 1801 Filips (+ na 1834)

                                                                         

 

WILLEM DE HONDT x MARIA EGGERS

x Hv 20 jul 1747 (t: Adriaan Eggers, Jan De Hont)

Man    ° Blaasveld

+ Hv 28 mei 1761

Vr     ° Rijmenam

+ Hv 2 nov 1789

                                                                         

 

JAN D'HOOGH x (JOANNA) CATHARINA DE LAET

x Hv 16 jan 1787 (t: Frans D'Hoogh, Walem; Peter De Laet, Hv)

Man    ° Walem ca 1760, fs Frans Jozef en Maria Anna Crauwels

bij huwelijk won Hv dagloner; 1802 dagloner, Bieststraat

+ Hv 6 nov 1855

Vr     ° Hv 29 okt 1756, fa Willem en Catharina Wolput

dagloner; + Hv 27 mar 1834

 

28 nov 1787 Willem (x Anna Catharina Van Steenwinckel)

(s: Willem De Laet, opa (°/won Hv);

Francisca D'Hoogh, tante (°/won Walem))

16 aug 1790 Jan Frans (+ Hv 14 feb 1791) (s: Frans D'Hoogh, oom (Walem);

Joanna De Laet, dochter v moeders broer (Hcht))

17 aug 1792 Jan Frans (x Maria Catharina Verlinden, zie Bmb)

(s: Jan Frans D'Hoogh, oom (° Walem, won MePie);

Joanna De Laet, dochter v moeders broer (° Hcht, won Hv))

 7 okt 1795 Peter (x Amelia Jozefa Renard)

(s: Peter De Belder (Rumst); Joanna De Jonghe (Hcht))

22 okt 1798 Jozef (x Maria Theresia Geets;

xx Hv 8 sep 1842, Maria Theresia Casteels)

                                                                         

 

... HORCKMANS x ...

SAM, SR 271, fol 86, 21 apr 1650; Not C. Van Voorspoel, 15 feb 1637

 

... Jacob (x Lucia Pos *)

... Hendrik

                                                                         

 

ADRIAAN HORCKMANS x ELISABETH BUTS

Man    <° Hv 8 nov 1671, fs Jan en Anna Vd Brande>

H. Geestmeester

+ Hv 26 aug 1748

Vr     + Hv 3 aug 1749

SAM, WK 157, fol 11, 27 jan 1750

 

20 dec 1698 Elisabeth <+ Hv 24 feb 1699>

(s: Antoon Boits; Elisabeth Verelst)

<12> apr 1700 Michiel <x Catharina Crols *>

(s: Michiel Boits; Lucia Ruelens)

 7 nov 1702 Elisabeth <+ Hv 5 dec 1702>

(s: Jan Horckmans; Elisabeth Vd Brande)

25 dec 1703 Maria (+ Hv 9 dec 1712) (s: Peter Van Elsen; Maria Pepermans)

29 aug 1706 Jan (x Catharina De Sager *>

(s: Jan Vermeulen; Elisabeth Vd Branden)

25 mei 1709 Elisabeth < Hv 11 jun 1709>

(s: Jacob Verschueren; Elisabeth Verelst)

                                                                          

 

AUGUSTIJN HORCKMANS <x> ...

Man    <+ Hv 20 okt 1741>


Vr     + Hv 13 dec 1723

 

AUGUSTIJN HORCKMANS <xx> JOANNA VAN DIJCK

x Mu 18 apr 1730 (t: Jan Van Dijck, Adriaan Horckmans)

Man    <+ Hv 20 okt 1741>

Vr     <° Mu 13 aug 1702, fa Adriaan en Petronella Smets>

+ Hv 5 feb 1733 (echtg)

geen kinderen in Hv en Mu

 

AUGUSTIJN HORCKMANS <xxx> ELISABETH HEREMANS

Man    + Hv 20 okt 1741

Vr     xx Jacob Van Gijsel *

+ Hv 27 sep 1789

SAM, WK 160, fol 16, staat 3 apr 1753

Momb   Gommaar Herremans, Peter Van Ghijssel

 

15 aug 1734 Maria <x Willem Op de Beeck, Bonh **>

(s: Jan Horckmans; Maria Casteels)

 4 mar 1736 Anna (+ voor 1753) (s: Jan Lewens; Anna Peeters)

16 mar 1738 Hendrik (+ Hv 24 feb 1740)

(s: Hendrik Jacobs; Catharina Verhaege)

 9 mei 1741 Anna Catharina (s: Adriaan Crols; Catharina Verhaege)

+ 15 okt 1741 kind van deze ouders

+  4 jan 1743 kind van deze ouders

                                                                          

 

CORNEEL HORCKMANS x ELISABETH VAN DOREN

x Hv 25 jan 1696 (t: Antoon Rommens koster, Philip Vermeulen)

Man    ° Mu 20 nov 1672, fs Rombout en Maria Peeters

<+ Hv 17 mei 1724>

Vr     ° ca 1674, fa Jan en Magdalena Peeters *

+ Hv 7 mei 1740 (wed)

ARA, not Brab 3119, M. Janssens, 20 feb 1716; Not 353, J.A. Buijdens, 22 sep 1740 (verkoop door erfg); 10 dec 1740

 

30 aug 1698 Lodewijk (+ Erps 26 mar 1768) (zie Erps/Kortenberg)

(s: Lodewijk Horckmans fs Jan; Joanna Horckmans)

20 okt 1700 Anna (s: Engel Van Doren; Anna Peeters)

+ 4 feb 1702 kind van Corneel Horckmans

 5 dec 1702 Jan (x Catharina Ceulemans *)

(s: Jan Meutermans fs Peter; Anna Horckmans fa Jan)

11 nov 1705 Jacob (+ na 1740) (s: Jacob Quackels; Josijna Peeters)

14 feb 1709 Anna (+ Hv 30 mar 1725) (s: Jan Horckmans; Anna De Vosch)

14 jan 1712 Engel (+ na 1740) (s: Engel Van Doren; Barbara Van Camp)

18 mei 1715 Catharina (+ na 1740) <x Adriaan Crols *>

(s: Peter Goons; Catharina Verhaeghen)

                                                                          

 

ENGEL HORCKMANS x JOANNA PUTTEMANS

x Hv 4 apr 1660 (t: Jan Puttemans, Jan Horckmans)

Man    + Hv 15 mar 1671 (echtg)

 

 4 jun 1660 Jacoba (s: Peter Servranx; Catharina Horcmans)

 3 mei 1663 Wouter (s: Wouter Horckmans; Clara Niuwenhuijs)

27 nov 1666 Joanna (s: Peter Jansens; Joanna Horckmans)

15 mar 1669 Catharina

(s: Jan Horckmans n Hendrik Puttemans; Catha­rina Rulens)

                                                                         

 

FRANS HORCKMANS

° Bmb 16 jan 1760

+ Hv 18 feb 1816 (landbouwer, 62j) (ook: dagloner)


Opm:   volgens sommige gegevens zou de man ° Hv 16 jan 1760, fs Jan en Petronella De Sager, maar wschl was dit kind na 1 dag overleden

 

FRANS HORCKMANS x BARBARA WELLENS

x Hv 12 feb 1793 (t: Jacob Janssens, Joos Wellens)

Vr     ° Hv 24 nov 1764, fa Joos en Joanna Boijenants

+ Hv 14 jun 1800

 

20 mei 1793 Peter Jozef (x Joanna Dorothea Verlinden)

(s: Joos Wellens (Mu); Anna Maria Horckmans (Bmb))

12 feb 1796 Jan Frans (tonnenmaker) (+ Elw 1 mei 1838, timmerman)

(s: Jan Frans Wellens (Mu); Barbara Buelens (Hv))

 

FRANS HORCKMANS x ANNA MARIA DE LAET

x Hv 24 dec 1800

Vr     ° Hv 14 aug 1774, fa Jan en Maria Anna Van Varenberg

xx Hendrik Aart Jacobs

+ Hv 11 sep 1845

 

19 aug 1802 Jacob

 6 jan 1805 Anna Catharina (x Frans Van Loo)

 5 mei 1809 Jan Jozef (+ Hv 13 mei 1809)

29 mar 1811 Jan Jozef (+ Hv 24 aug 1811)

                                                                         

 

HENDRIK HORCKMANS

landman en handwerker

<H.Geestmeester 1625>

 

HENDRIK HORCKMANS <x> ANNA VERHAGEN

x Mu 17 mei 1620 (t: Jacob Horckmans, Pauwel Verhagen)

Vr     <° OLV-W of Mu>, fa Hendrik en Geertrui Nicasij, zie Mu

+ Hv 7 jun 1632

SAM, WK 52, fol 1148 (Not 919, O. Hartius), staat 8 nov 1644; WK 52, fol 1142, rekwest 8 nov 1644 (Not 919, id, 22 nov 1644)

Momb   Pauwel Verhagen, Jacob Horckmans (in 1644 reeds +)

 

 10 mei 1621 Jan (+ voor 1644) (s: Laureis Pareduijns; Anna Vincx)

 .. ... .... Jacob Horckmans (WK; + na 1644)

jan-apr 1626 Joanna Horckmans (+ na 1644)

(s: Dionijs Pareduijns; Adriana Peeters)

  4 jun 1628 Matthijs (+ voor 1644) (s: Mathijs Verhaghen; Elisabeth Crijs)

 16 mei 1630 Barbara (+ 18 mar 1634) (s: Corneel Gast; Barbara Verhaghen)

mar-sep 1632 Maria (+ voor 1644) (fam-naam moeder n g)

(s: Joachim Van Hal; Maria Van Laer)

 

HENDRIK HORCKMANS <xx> CATHARINA RULENS

 

29 sep 1634 Engel (moeder: Anna, fam-naam n g)

(s: Engel Van Hal; Elisabeth Verhaghen)

 7 sep 1636 Jan (fam-naam moeder n g) (s: Peter Rulens; Maria Stoffels)

26 aug 1639 Lucia (s: Corneel Paridaens; Lucia Rulens)

                                                                         

 

JACOB HORCKMANS x LUCIA POS

Man    + na 1637

Vr     + voor 1637

SAM, SR 271, fol 86, 21 apr 1650; Not C. Van Voorspoel, 15 feb 1637

 

ca 1610 Catharina (ongehuwd in 1637)

                                                                         

 


JACOB HORCKMANS

Man    <° Hv 8 sep 1735, fs Jan en Catharina Ceulemans>

pachter van de Blaasveldhoeve; + Hv 23 jan 1814

heemkring Ravestijn, 1990 (?), p. 45

 

JACOB HORCKMANS x CATHARINA VD BOSCH

zie Mu

 

JACOB HORCKMANS xx ANNA CNOPS

x Hv 16 aug 1774 (t: Jacob Servranckx, Corneel Cnops)

Vr     ° Mu ca 1733-1746, fa Mathijs en Maria Van Dijck

+ Hv 30 dec 1813

zie Mu

                                                                          

 

JACOB HORCKMANS x BARBARA BULENS

x Hv 17 jul 1792 (t: Jacob Horckmans oom, Andries Buelens broer)

Man    ° Hv

<of ° Bmb ca 1757; + Hv 5 mei 1824 ?>

Vr     <° Hv 16 jun 1744, fa Corneel en Maria Casteels>

<of ° Hv ca 1742, fa Jan; + Hv 21 jul 1825 ?>

SAM, Not 2103, Waijenborghs, 2 jul 1793

geen kinderen; won Heihoek

                                                                         

 

JAN HORCKMANS

<° Hv 24 sep 1635, fs Peter en Maria Waijenborg>

koster; + Hv 14 dec 1681

 

JAN HORCKMANS x ELISABETH VERHAGEN

Vr     fa Jan sr (schepen Bmb) <en Elisabeth Staes>

+ Hv 27 nov 1668

SAM, WK 78, fol 83r, staat 10 mei 1670; SR 293, fol 82r, 18 jul 1672; WK 88, fol 189, rekwest 19 dec 1680; WK 90, fol 312, 28 nov 1682; WK 91, fol 102, rekwest 4 mei 1683; Not 1075, Janssens, 3 feb 1672; Schepengriffie Leuven 245, nr 33, fol 37, 19 dec 1684

Momb   Wouter Horckmans, Dirk Verhagen

 

 9 dec 1658 Hendrik (+ voor 1670)

(s: pastoor Hendrik Vd Bossche; Catharina Heurckmans)

12 mei 1660 Jan (+ voor 1670) (s: Jan t'Sergijsels; Maria Stoffels)

12 mei 1660 Wouter (+ voor 1670) (s: Wouter Horckmans; Maria Waijen­borchs)

25 apr 1661 Peter (+ Hv 17 jun 1681)

(s: Peter t'Servranx; Catharina Van Gorp)

15 feb 1664 Joanna (x Jan Swiggers, zie Bmb)

(s: Engel Van Hal; Joanna Horckmans)

31 jul 1666 Jacob (+ voor 1670) (s: Jacob Cauthals; Maria Verhaeghen)

 

JAN HORCKMANS xx CATHARINA MAES

Vr     xx Jan Servrancx *; xxx Daniël Meutermans *

+ Hv 1 okt 1721

Momb   Wouter Horckmans, Jan Maes

SAM, SR 291, fol 79, 9 aug 1670; fol 128v, 29 dec 1670; WK 90, fol 312, 28 nov 1682; WK 91, fol 102, rekwest 4 mei 1683; SR 315, fol 203r, 1694; WK 111, fol 156, 23 dec 1704; WK 144, fol 9v, 1737 (31 jan 1736 !); Not 370, Van Camp, 4 sep 1721

Opm    Gezien het meterschap van Margareta Quackels (zie hieronder), is Catharina Maes misschien een dochter van Jan Maes en Margareta Quackels, van wie ik kinderen vind in Heffen of Heindonk tussen 1639 en 1653, echter geen Catharina.  Ook de verkoop tijdens haar 2de huwelijk aan Gielis De Boeck, pachter in Heindonk, beschouw ik als een argument.


28 jul 1670 Anna (x Antoon Rombouts *)

(s: Rombout Horckmans; Anna Van Ham n Margareta Quackels)

28 mar 1673 Jan (+ voor 1682)

(s: Jan Mommaers; Margareta Quackels)

   ca 1675 Lodewijk (x Petronella Fierens *) (PR onbetrouwbaar)

25 dec 1677 Elisabeth (+ Hv 13 okt 1678)

(s: Michiel Verhaeghen; Elisabeth De Keijser)

29 jul 1679 Jan (+ Hv 28 sep 1685)

(s: Jan t'Servrancx fs Daniël; Maria Peeters)

10 feb 1682 Frans (x Catharina Feremans *)

(s: Frans Noels pastoor doper; Francisca Van Hal)

                                                                         

 

JAN HORCKMANS x ANNA VD BRANDE

Man    <fs Hendrik>

<+ Hv 12 nov 1678>

Vr     <+ Hv 28 aug 1693 (wed, maar meer niet)>

 

18 okt 1661 Jan <x Maria Heijmans *>

(s: Jan Horckmans; Joanna Puttemans)

11 mei 1664 Peter (s: Peter Horckmans; Elisabeth Baelmans)

25 okt 1666 Clara (s: Engel Vermaesen; Clara Van Niuwenhuijse)

 8 nov 1671 Adriaan <x Elisabeth Buts *>

(s: Corneel n Maarten Speulders; Adriana Van Hal)

                                                                         

 

JAN HORCKMANS x MARIA HEIJMANS

x Hv 11 mei 1694 (t: koster en Adriaan Horckmans)

Man    <° Hv 18 okt 1661, fs Jan en Anna Vd Brande>

+ MeGast 18 mar 1707 (reg Hv)

Vr     ° Kmph 22 feb 1672, fa Corneel en Maria Gilkens **

xx Corneel Ceulemans *

+ Hv 26 dec 1737

SAM, WK 116, fol 43v, staat 11 apr 1709; WK 136, fol 145, 29 nov 1729 (not Janssens, Bmb 5 nov 1729: verkoop van land in Kmph Lange­straat uit nalaten­schap van haar vader aan Peter Verstraten, won Kmph x Barbara Heijmans.)

Momb   Adriaan Horckmans, Jan Heijmans

Opm    volgens WK 136 woonden hun 4 kinderen in Hv Mu en Nederasse

 

27 nov 1695 Adriaan <+ Hv 18 mar 1731>

(s: Adriaan Horckmans; Maria Gieltiens)

12 jul 1697 Peter (+ na 1729) (s: Peter Van Elsen; Joanna Heijman)

 3 jul 1699 Rombout <+ Hv 8 mar 1703>

(s: Rombout Elseneirs; Catharina Palmaers)

10 jul 1701 Jan (+ na 1729) (s: Jan Heijmans; Elisabeth Boets)

12 aug 1703 Maria (+ na 1729) (s: Rombout Elseneers; Maria Van Swijven)

 5 sep 1705 Elisabeth (+ na 1709, voor 1729, invalide en ziek)

(s: Adriaan Verstraten; Elisabeth Vd Brande)

                                                                         

 

JAN HORCKMANS x CATHARINA CEULEMANS

x Bonh 7 jan 1727 (t: Jan Vd Elst, Jan Keulemans)

Man    ° Hv 5 dec 1702, fs Corneel en Elisabeth Van Doren

in 1736 collecteur van ordinaire en extraordinaire subsidieboek

+ Hv 23 okt 1737

Vr     (° niet in Bonh), fa Jan en Maria Govaerts **

xx Jan De Laet *

+ Hv 16 apr 1752

SAM, WK 145, fol 96, 14 okt 1738; WK 147, fol 80, uitkoop 17 nov 1739; fol 205, rekwest 25 okt 1740 (betreft verkoop: SR raadplegen, want er is sprake van paternele oom en tante); WK 148, fol 25, 21 feb 1741; WK 156, fol 191, rekwest 23 sep 1749; Not 353, J.A. Buijdens, 10 dec 1740


Momb   Lodewijk Horckmans, Jan Ceulemans (4 minderj in 1740)

 

 2 apr 1728 Jan (+ na 1738) (s: Jan Ceulemans; Elisabeth Van Dore)

27 okt 1730 Anna Maria (+ na 1741)

(s: Lodewijk Horckmans; Maria Oeijvaer­ts)

 7 jan 1733 Anna (+ na 1741) (s: Hendrik Jacobs; Anna Peeters)

 8 sep 1735 Jacob <x Catharina Vd Bosch *; xx Anna Cnops *>

(s: Jacob Horckmans; Catharina Verheij­de)

17 feb 1738 Corneel (+ Hv 26 jun 1740)

(s: Corneel Van Hove; Catharina Horckmans)

                                                                         

 

JAN HORCKMANS x MARIA VAN GIJSEL

x MeOLV 2 jul 1737

Man    + Hv 26 okt 1741

Vr     ° Mu 27 jan 1713, fa Filips en Petronella Hestraten

xx Jan Waijenborg *

+ Hv 28 sep 1781

SAM, WK 149, fol 196, 6 nov 1742 (not Rombout De Rees); Not 2043, Walra­vens, 17 jul 1779

Momb   Adriaan Horckmans, Willem Lauwers

 

11 jun 1738 Petronella (x Corneel Cnops, zie Mu)

(s: Adriaan Horckmans; Petronella Van Herstrate)

17 jul 1740 Elisabeth (+ Hv 6 mar 1741)

(s: Augustijn Horckmans; Elisabeth Boits)

10 jan 1742 Corneel <+ 20 apr 1763, ongehuwd>

(s: Corneel Ceulemans; Anna Van Gijsel)

                                                                         

 

JAN HORCKMANS x CATHARINA DE SAGER

x Hv 27 jun 1741 (t: Adriaan Horckmans, Jan Meuldermans)

Man    ° Hv 29 aug 1706, fs Adriaan en Elisabeth Buts

+ Hv 5 nov 1749

Vr     <° Hv 2 mar 1721, fa Karel en Maria Van Segbroeck>

xx Jan Verhagen *

+ Hv 31 jan 1776

SAM, WK 157, fol 9, staat 27 jan 1750; testament voor not J. A. Buijdens, 4 nov 1749

Momb   de moeder als oppermombores, Jacob Van Gijssel

 

16 mar 1748 Jan <+ Hv 18 okt 1750> (s: Jan Meuldermans; Elisabeth Crols)

                                                                          

 

JAN HORCKMANS x PETRONELLA DE SAGER

Man    ° Hv

+ Hv 5 mei 1761

Vr     ° Hv <30 apr 1724, fa Karel en Maria Van Segbroeck>

+ Hv 7 feb 1763

 

15 jul 1758 Elisabeth (s: Jan Verhaegen; Elisabeth De Keijser)

<missch x Jacob Janssens, cf opm infra>

16 jan 1760 Jan Frans <+ Hv 17 jan 1760>

(s: Jozef Frans Schauvaerts; Joanna Theresia De Laet)

29 jan 1761 Jozef Frans (+ Hv 16 nov 1817, ongehuwd, handelaar)

(s: Jozef Frans Schauvaerts; Anna Geets)

29 jan 1761 Anna Catharina <+ Hv 9 nov 1837>

(s: Jan De Laet; Anna Catharina De Saeger)

 

Opm    Was er ook een Anna Maria (ook Elisabeth genoemd), ° Bmb ca 1751, x Jacob Janssens ?

En een Jacob, ° ca 1755, landbouwer ? (mssch niet van deze ouders)


                                                                          

LODEWIJK HORCKMANS x PETRONELLA FIERENS

Man    <° Hv>, ca 1675, fs Jan en Catharina Maes

 

 3 nov 1702 Catharina (s: Antoon Rombouts n Antoon Fierens; Cathari­na Maes)

                                                                          

 

MICHIEL HORCKMANS x CATHARINA CROLS

x Hv 21 okt 1727 (t: Adriaan Horckmans, Mathijs Crols)

Man    <° Hv apr 1700, fs Adriaan en Elisabeth Buts>

+ Hv 10 dec 1729

Vr     <° Hv 24 dec 1707, fa Mathijs en Elisabeth Speulders>

xx Jan Verhoeven *

+ Hv 29 aug 1788

 

21 okt 1728 Maria Theresia (+ Hv 13 okt 1729)

(s: Adriaan Horckmans; Maria Speulders)

                                                                         

 

PETER HORCKMANS x MARIA WAIJENBORG

x Hv 12 feb 1634 (t: Hendrik Hoorckmans, Michiel Waijenborch)

Man    pachter Hv; <+ Hv 30 jul 1655>

SAM, Not 919, O. Hartius, 13 mei 1645; 17 jun 1645; 8 jul 1645

 

24 sep 1635 Jan <x Elisabeth Verhagen *; xx Catharina Maes *>

(fam-naam moeder n g) (s: Jan Vd Eijnde; Joanna Waijenborchs)

24 feb 1639 Wouter (x Adriana Van Halle *; xx Maria Docx *)

(s: Wouter Jansens; Maria Hoorckmans)

26 okt 1641 Catharina (s: Engel Tsergijsels; Catharina Jansens)

26 okt 1641 Joanna <x Adriaan Guns *>

(s: Rombout Tsergijsels; Joanna Hoorckmans)

                                                                         

 

PETER HORCKMANS x CATHARINA SERGIJSELS

x Hv 9 okt 1666 (t: Engel Van Hal, Jan Horckmans)

Man    <+ Hv 12 jan 1670>

Vr     <x Jacob Van Horenbeeck *>

testament voor not Willem Van Tongelen, 18 jan 1670

                                                                         

 

ROMBOUT HORCKMANS x MARIA PEETERS

x Hv 21 feb 1672 (t: Corneel Peeters, Joos Van Gijsel)

Man    ° ca 1646

pachter Mu (1678)

+ Hv 23 dec 1694

Vr     ° ca 1647, fa Peter en Jacoba Van Laeck

+ Hv 29 dec 1694

SAM, Not 479, F.J. Croon, 29 mar 1678; Not 480, F.J. Croon, 2 aug 1681; 13 dec 1681; SR 306, fol 339, 1685 (rente, not J.B. Claessens); SR 307; fol 117r, 8 jun 1686 (verwijzing naar renteconstitutie 16 nov 1672); Not 368, J. Van Camp, 29 dec 1701; ARA, Not 3110, Brants, 14 jun 1697; not Brants Bmb 18 jan 1701

Momb   Jan Rombouts vz en Jan Meutermans mz

 

3 kinderen ° Mu

28 apr 1680 Christina (+ na 1701) (s: Jan Horckmans; Christina Peeters)

31 jul 1682 Peter <+ 8 nov 1683> (s: Peter Van Elsen; Catharina Baten)

12 aug 1684 Jan (+ na 1701) (s: Jan t'Servrancx; Elisabeth De Keijser)

22 dec 1688 Peter (+ voor 1701) (s: Peter Corbeel; Maria Docx)

                                                                          

 

WOUTER HORCKMANS

° Hv 24 feb 1639, fs Peter en Maria Waijenborg


+ Hv 12 jan 1694

 

WOUTER HORCKMANS x ADRIANA VAN HALLE

x Hv 12 nov 1662 (t: Jan Horckmans, Joachim Van Hal)

Vr     ° Hv 25 sep 1637, fa Engel en Catharina Crabbeels

+ Hv 18 jul 1685

SAM, WK 102, fol 246, 19 nov 1694 (verwijzing naar staat 17 mei 1691, maar niet gevonden), Not 488, F.J. Croon, 4 jul 1696 (3 akten)

Momb   Jan Rombouts, Dirk Verhaegen

 

 8 aug 1663 Joanna (x Jan Rombouts *)

(s: Adriaan Vermeulen; Joanna La Loreijn)

19 nov 1665 Elisabeth (x Corneel Meutermans *)

(s: Jan n Peter Horckmans; Elisabeth Van Hal)

28 apr 1669 Maria (x Wouter Van Rijmenam *)

(s: Andries Waijenborgh; Maria Van Hal)

10 feb 1673 Antoon (+ voor 1694) (s: Antoon Waijenborgh; Catharina Maes)

MeOLV 17 jun 1674 Magdalena (s: Jan Horckmans; Magdalena Penninx)

(o/x Hendrik Van Loo *; x Jan Coen *; xx Wouter Heijmans *)

 

WOUTER HORCKMANS xx MARIA DOCX

x Hv 9 nov 1686 (t: Jan Hort koster MePie, Rombout Horckmans)

Vr     <° Putte ?>

x Adriaan Verstrepen **

+ Hv 20 mei 1696

SAM, WK 111, fol 31, rekwest; Not 504, F.J. Croon, 5 feb 1714

Momb   Rombout Horckmans, Corneel Docx (1694)

Corneel Meutermans, Peter Verstrepen

 

11 dec 1687 Peter (+ na 1714)

(s: Peter Docx; Joanna Meutermans n Elisabeth Docx)

27 sep 1689 Petronella (+ na 1714)

(s: Rombout en Maria Horckmans n Petronella Docx)

                                                                         

 

Opmerking: Voor de behandeling van de familie Van Horenbeeck hebben we gebruik gemaakt van de artikels van J. Van Horenbeeck verschenen in Vlaamse Stam.  We hebben wel enkele fouten rechtgezet.

Bibliografische verwijzing:

 

Tak                  Jaargang             Pagina

 

Inleiding            7 (1971)             201-205

Hever                7 (1971)             206-223

Mechelen             7 (1971)             551-556, 603-610, 655-662

Mechelen             8 (1972)             12-20

Muizen               8 (1972)             311-312

Rijmenam             8 (1972)             312-317

OLV-Waver            8 (1972)             317-322

Kampenhout           8 (1972)             513-517

Perk                 8 (1972)             518

Steenokkerzeel       8 (1972)             518-521

Walem                8 (1972)             561-562

Wespelaar            8 (1972)             563-564

Tildonk              8 (1972)             564-565

Veltem               8 (1972)             565-566

Haacht               8 (1972)             566-567

Melsbroek            8 (1972)             567-568

Boortmeerbeek        8 (1972)             628-634

Boortmeerbeek        9 (1973)             345-361

Elewijt              9 (1973)             545-548, 599-603

                                                                          


ADRIAAN VAN HORENBEECK x ELISABETH VD PERRE (PAER)

(niet x in Epg)

Man    <° Hv 28 okt 1657, fs Antoon en Elisabeth Teugels>

+ Hv 22 feb 1713 (arm)

Vr     ° Epg 10 mei 1657, fa Joos en Catharina Machtens

<+ Hv 23 jan 1730>

 

14 jan 1693 Maria <x Michiel Schits *>

(s: Christoffel Cauwenbergh; Maria Horenbeeck)

29 nov 1696 Jan <x Anna De Vondel *> (s: Jan Horenbeek; Anna Peeters)

                                                                         

 

ANTOON VAN HORENBEECK x ELISABETH TEUGELS

Man    <° Hv ca 1618, fs Peter en Elisabeth Crees>

<+ Hv 17 feb 1682>

Vr     ° ca 1620

+ Hv 3 okt 1705 (wed)

SAM, Not 483, Croon, 11 okt 1688

 

28 okt 1657 Adriaan <x Elisabeth Vd Perre *>

(s: Leonard Van Horenbeck n Adriaan Verheugen; Elisabeth Claes)

14 okt 1660 Maria (s: Ambroos Croon; Maria Claes)

 1 nov 1668 Maria <x Willem Ceulemans *>

(s: Jacob Van Horenbeeck (Meerbeek); Maria Ruelens (MeGeerd)

 5 feb 1672 Jan <x Catharina Elias *>

(s: Jan Bultpaep n Jan Van Horenbeke; Sara Van Lommel)

 8 okt 1678 Catharina (s: Rombout Horckmans; Catharina t'Sergeij­sels)

+ 22 feb 1679 kind van Antoon Horenbeeck

                                                                         

 

CORNEEL VAN HORENBEECK

Man    ° Hv 23 jun 1770, fs Willem en Catharina Geets

dagloner op het Heiken; + Hv 8 feb 1841

 

CORNEEL VAN HORENBEECK x PETRONELLA VAN EIJLEN

x Hv 22 mei 1792 (t: vader Van Horenbeeck, Jacob Geets voogd v bruid)

Vr     ° Hv 29 jun 1772, fa Antoon en Clara Costermans

+ Hv 18 mar 1837

 

29 sep 1793 Willem (facteur Mech in 1841)

(s: Willem Van Horenbeeck (Hv); Anna Catharina Van Eijlen (Hv))

27 okt 1795 Adriaan Jozef (x Maria Anna Crol)

(s: Adriaan Jozef De Wit (Hv); Catharina Geets (Hv))

 3 sep 1797 Jan Frans (+ na 1842)

10 jan 1802 Hendrik (x Anna Elisabeth Haesaerts)

 3 mei 1805 Jacob (x Isabella Cauwenberg) (+ Brugge, 1872)

15 jun 1807 Anna Catharina

21 jun 1810 Maria Francisca (+ Hv 20 dec 1832)

29 mar 1815 Jan Corneel (x Anna Elisabeth Claes)

nog 3 kinderen (zie Vlaamse Stam)

 

CORNEEL VAN HORENBEEK xx JOANNA MARIA DE MEESTER

x Hv 14 jan 1841 (t: Jan Frans Horckmans, kozijn man, 65j landb Hv)

Vr     ° Hv 22 feb 1813, fa Jan Frans en Elisabeth Coen

 

25 okt 1833 Maria Jozefa (De Meester)

22 sep 1636 Anna Catharina (De Meester)

 8 jul 1841 Emmanuel

                                                                         

 

JACOB VAN HORENBEECK x CATHARINA SERGIJSELS

x Hv 15 apr 1670 (t: Antoon Van Horenbeck, Jan Horckmans)


Man    <+ Hv 26 okt 1678>

Vr     <x Peter Horckmans *>

+ Hv 24 nov 1681 (wed)

SAM, WK 92, fol 141, staat en rekening 19 sep 1684; WK 104, fol 213, rekening 2 okt 1696 door Elisabeth Sergijsels, wed Jasper Lauwers; WK 104, fol 276, rekwest 29 nov 1696

Opm    Elisabeth Sergijsels (x Jasper Lauwers, kousenmaker), wschl zuster van vrouw, heeft erfgoed in Hcht, gekomen van haar ouders, zie SAM, WK 104, fol 249, 13 nov 1696

Momb   Jasper Lauwers, Corneel Van Horenbeeck (1684)

rekening door Joris Bogaerts

Oswald Van Delden (1696)

 

27 mei 1671 Corneel <x Clara Calottens> (s: Corneel Luce; Jacoba Verhellen)

23 feb 1674 Elisabeth <x Arnold Verworst>

(s: Peter Paridaens; Elisabeth t'Sergijsels)

...... 167? Joanna <x Michiel Sutens>

(s: Willem Van Horenbeek; Joanna Baten)

                                                                         

 

JAN VAN HORENBEECK x CATHARINA ELIAS (ILIAS)

x Hv 16 jan 1702 (t: Rombout Bosselaer, Adriaan Van Horenbeek)

Man    <° Hv 5 feb 1672, fs Antoon en Elisabeth Teugels>

<+ Hv 16 sep 1729>

Vr     + Hv 1 feb 1736 (wed)

SAM, SR 345, fol 167, 2 nov 1728; SR 400, fol 29, 1 mei 1779

 

 6 nov 1702 Anna (+ Putte 20 okt 1774; x Adriaan Van Hoof)

(s: Adriaan Horenbeek; Anna Feremans)

21 jun 1705 Petronella (s: Peter en Petronella Elias)

 1 mei 1707 Joanna (s: Jan Horenbeeck; Joanna Vermeren)

20 apr 1709 Willem (x Anna Mannaerts, zie Elw)

(s: Willem Ceulemans; Lucia Ruelens)

28 feb 1711 Peter (+ Hv 7 feb 1776, rentmeester baron de Celles; ongehuwd)

(s: Antoon Rommens koster; Joanna Kijsers)

20 sep 1714 Clara (s: Jan Horenbeek fs Adriaan; Clara Van Rijmenam)

 3 mar 1717 Jacob (+ Hv 24 mar 1721) (s: Jacob Elias; Maria Van Horenbeek)

                                                                         

 

JAN VAN HORENBEECK x ANNA DE VONDEL

x <Elw 1721>

Man    <° Hv 29 nov 1696, fs Adriaan en Elisabeth Vd Perre>

+ Hv 22 sep 1749

Vr     <° Perk 7 feb 1696, fa Willem en Petronella Feijaerts>

+ Hv 9 okt 1761

SAM, Not 285, Broers, 12 en 22 dec 1761

(Afstamming De Vondel, Perk, SAM, Not 1769, Verhulst, 3 jul 1658.)

 

 8 mei 1722 Willem (x Elisabeth Schauvaerts *; xx Catharina Geets *)

(s: Willem De Vondel; Elisabeth Vd Perre)

 3 apr 1725 Petronella (s: Michiel Schits; Petronella Kerseleers)

10 aug 1728 Jan (x Jacoba De Vos *)(s: Jan Lombaerts; Emerentiana Fijaerts)

19 mar 1733 Maria (x Willem Verheijden *)

(s: Jacob Verhaeghen; Maria Van Horenbeecke)

14 apr 1736 Peter (x Catharina Meutermans *)

(s: Peter Van Else; Anna Van Gijsel)

                                                                          

 

JAN VAN HORENBEECK x JACOBA DE VOS

x Hv 18 feb 1760 (t: Filips De Vos, Willem Van Horebeeck)

Man    ° Hv 10 aug 1728, fs Jan en Anna De Vondel

+ Mech 15 dec 1803


Vr     ° Hv 5 mei 1738, fa Filips en Petronella Waijenborg

+ Mech 19 mei 1815

 

 1 mei 1760 Anna Catharina (x Peter Torfs, Mech)

(s: Daniël De Vos; Anna De Vondel)

 1 okt 1761 Petronella <+ Hv 21 okt 1761>

(s: Willem Van Horebeeck; Petronella Waijenborgs)

 2 jan 1763 Anna Maria (x Clement Frans Fricot, Mech)

(s: Filips De Vos; Maria Van Horenbeeck)

 1 apr 1765 Peter (x Joanna Catharina Cokelberghs, Mech)

(s: Peter Van Horenbeeck; Maria Catharina De Vos)

12 okt 1767 Willem (x Maria Barbara Van Hoogenbemt, Mech)

(s: Willem Verheijen; Catharina De Vos)

 4 jan 1770 Frans (+ MeOLV 17 jul 1776)

(s: Frans De Vos; Magdalena Van Horenbeeck)

26 apr 1772 Anna Elisabeth (s: Jan Frans Lombaerts; Anna De Vos)

29 mar 1775 Jan (+ MeOLV 30 nov 1792) (s: Jan De Vos; Catharina Meutermans)

MeOLV, 2 apr 1778 Paul Jan (x Maria Catharina Vermost)

(s: Paul Verbeeck; Maria Magdalena De Vos)

                                                                         

 

JAN VAN HORENBEECK x PETRONELLA SCHAUVAERTS

x Hv 6 jun 1787(t: Peter Van Horenbeeck Bmb; Jozef Frans Schauvaerts Hv)

Man    ° Bmb ca 1755

bij x won Bmb

<+ Bmb 10 mei 1832, landbouwer, 77j>

Vr     ° Hv 4 sep 1766, fa Jozef Frans en Francisca De Saeger

+ Bmb 18 nov 1818

kinderen in Bmb (zie VlStam, 9 (1973), p 356-357)

                                                                          

 

JAN FRANS VAN HORENBEECK x THERESIA VERHAGEN

x Hv 28 feb 1775 (t: Willem Van Horebeeck, Willem Verhasselt)

Man    ° Hv 27 feb 1751, fs Willem en Elisabeth Schauvaerts

handwerker tegen het Dorp; + Hv 8 aug 1832

Vr     ° Hv 2 jun 1750, fa Jacob en Elisabeth De Backer

+ Hv 30 jun 1823

SAM, Not 845, Van Haecht, 9 feb 1794; Not 858, 29 sep 1808

 

 3 jul 1775 Anna Elisabeth (x Maarten Van Dessel, Mech)

(s: Willem Van Horebeeck; Anna Verhaeghen)

22 feb 1778 Willem (s: Willem Verhasselt; Catharina Geets)

23 nov 1780 Jan <+ Hv 9 dec 1780>

(s: Jan Van Horenbeeck; Petronella Verhaeghen)

 6 aug 1782 Frans Jozef (+ Hv 10 mar 1790)

(s: Frans Jozef Gabriël Verhaegen; Anna Van Horebeeck)

10 jun 1785 Engel (x Joanna Catharina Bosmans, SKWaver)

(s: Engel Van Horebeeck; Maria Theresia Huijbrechts)

 3 dec 1787 Peter (x Clara Wilhelmina Clappaert)

(s: Peter Van Horenbeeck, oom (° Hv won Bmb);

Joanna Verhaeghen, tante (° Hv won MeOLV))

20 okt 1790 Jozef Willem (x Henrica Ludovica Böttcher)

(s: Willem Geets, zoon v vaders zus (Hv);

Anna Maria Verhaegen, tante (Hv))

                                                                         

 

LEONARD VAN HORENBEECK x MARGARETA BRAES

x Walem 12 mar 1653 (t: Peter Van Bulck, Gielis De Hase)

Man    <° Hv ca 1605, fs Peter en Margareta Servrancx>

<x Maria Van Bulck, Walem (ondertrouw MeKat 15 jun 1647)>

Vr     <° Hv ca 1627, fa Jacob en Catharina Verhagen>

<+ Hv 2 apr 1664>


SAM, Not 486, F.J. Croon, 26 apr 1694; WK 102, fol 207, 15 okt 1694

 

10 jul 1658 Maria (x Adriaan Janssens **; xx Jan Van Beneden)

(s: Antoon Van Horenbeeck; Maria Peeters)

 6 jan 1664 Jan <+ voor 1694>

(s: Jan Horckmans n Jan Van Horenbeeck; Anna Braes)

                                                                          

 

MAGDALENA VAN HORENBEECK (ongehuwd)

<° Hv 24 sep 1748, fa Willem en Elisabeth Schauvaerts>

 

31 dec 1775 Willem (s: Willem Van Horebeeck; Barbara Teugels)

                                                                         

 

PETER VAN HORENBEECK

<H.Geestmeester 1612; kerkmeester 1618>

+ dec 1618

SAM, SR 241, fol 110v, 30 apr 1620

 

PETER VAN HORENBEECK x MARGARETA SERVRANCX

spons MeRom 1 nov 1598, x MeHan 15 nov 1598

Vr     fa Antoon en Anna Baten **

+ ca 1605

SAM, WK (akten van 1606 tot 1625); SR 246, fol 214, (1 okt) 1625; Not 486, F.J. Croon, 26 apr 1694

Momb   Gommaar Tavernier, Cornelis Servrancx

Gommaar Tavernier, mr Peter du Pont

 

....... Peter (kordewagenaar)

(x MeOLV 29 dec 1624 Catharina Grommaers/Grimmaerts)

....... Anna (x voor 1625, Huibrecht Wauters, fs Peter) (minderj 1625)

ca 1605 Leonard <x Margareta Braes *> (minderj 1625)

 

PETER VAN HORENBEECK xx ELISABETH CREES

x ca 1605

Vr     fa Antoon en Catharina Vd Zijpe

xx Laureis Pareduijns (Paridaens) *

SAM, WK 28, fol ... 27 jun 1619; WK 29, fol 26, 16 jan 1620

 

Mech of Hv ca 1608 Huibrecht (x Margareta Crabbeels, zie Mu)

Mech of Hv ca 1612 Augustijn (x Susanna Verhulst)

ca 1614 Jan (x Elisabeth Van Hambeeck)

ca 1616 Maria

ca 1618 Antoon (x Elisabeth Teugels *)

ca 1619 Anna Maria <+ Hv 28 mei 1634>

                                                                         

 

PETER VAN HORENBEEK x JOANNA VERMEULEN

x Hv 1 dec 1709 (t: Jan Vermeulen, Peter Moons)

Man    ° Bmb fs <Willem en Magdalena Vermeulen *>

<gezworene>; + Hv 6 feb 1722

Vr     ° Hv 25 sep 1672, fa Filips en Maria Van Doren

x Andries Huijbrechts *; xx Engel Geets *

+ Hv 12 mei 1727

SAM, WK 124, fol 9, 29 jan 1717

 

°/+ 16 mar 1711 kind van Peter Horenbeek (thuis gedoopt)

11 jun 1712 Maria Catharina <+ Hv 17 jul 1712>

(s: Dirk Verhaeghen; Catharina Rommens n dla Maria Spillebout)

26 okt 1713 Willem <+ Hv 8 okt 1724, jongeman>

(s: Willem Vermeulen; Maria Van Horenbeek)

                                                                          


PETER VAN HORENBEECK x CATHARINA MEUTERMANS

x Hv 10 feb 1773 (t: Willem Van Horenbeeck, Jan Geets)

Man    ° Hv 14 apr 1736, fs Jan en Anna De Vondel

handwerker in de Bieststraat; + Hv 30 jan 1829

Vr     ° Hv 11 jun 1745, fa Peter en Maria Janssens

+ Hv 17 jan 1816, landbouwster

 

11 feb 1773 Willem (s: Willem Van Horebeeck; Elisabeth Meutermans)

(x Anna Catharina Waijenborg; xx Catharina Winckel­mans)

 6 jul 1776 Maria (x Jan Frans Janssens)(s: Jan Geets; Maria Van Horebeeck)

22 mei 1779 Jan (x Magdalena Van Assche) (s: dezelfden)

14 dec 1782 Anna Catharina <+ Hv 20 jul 1784>

(s: Willem Verheijen; Catharina Geets)

25 feb 1786 Anna Elisabeth (x Gommaar Wellens)

(s: Willem Verheijen (won Hv); Elisabeth Meutermans (won Hv))

                                                                          

 

WILLEM VAN HORENBEECK x MAGDALENA VERMEULEN

x ca 1680

Man    schepen Bmb

Vr     ° ca 1646-49, fa Adriaan en Catharina Crabbeels *

SAM, Not 480, F.J. Croon, 13 aug 1680; 22 feb 1681; Vl. Stam, 1972, p. 630;

Schepengriffie Leuven 246, nr 21, fol 31, 26 jun 1696; nr 37, fol 52, 11 nov 1698; nr 54, fol 79, 17 mei 1700

 

onder hun kinderen geboren in Bmb (zie VlStam, l.c.):

..... Peter (x Joanna Vermeulen *)

                                                                         

 

WILLEM VAN HORENBEECK

° Hv 8 mei 1722, fs Jan en Anna De Vondel

+ Hv 24 mar 1807, dagloner, 85j

 

WILLEM VAN HORENBEECK x ELISABETH SCHAUVAERTS

x Hv 11 feb 1745 (t: Jan Van Horebeck, Jacob Scauwaerts)

Vr     ° Hv 6 okt 1724, fa Jacob en Catharina Rombouts

+ Hv 2 mei 1761

SAM, WK 169, fol 49, 15 feb 1762; WK 182, fol 188, 4 mar 1776; WK 186, fol 34, rekwest 4 mei 1778 (verkoop, sterfhuis Magdalena Rombouts, wed Engel Waijen­borgh)

Momb   Jan Van Horenbeeck, Jozef (Frans) Schaevaerts

 

12 apr 1745 Catharina (x Corneel Geets *)

(s: Jan Van Horebeeck; Catharina Rombouts)

14 oct 1746 Jacob <+ Hv 27 mei 1748> (s: Jacob Schavaerts; Anna De Vondel)

24 sep 1748 Magdalena <ongehuwde moeder *> (x Frans Schits *)

(s: Jan Van Horenbeeck; Magdalena Schaevaers)

21 jan 1750 Anna (+ voor 1762) (s: zie 1746)

27 feb 1751 Jan Frans (x Theresia Verhagen *)

(s: Jozef Frans Schaevaerts; Petronella Van Horenbeeck)

12 apr 1753 Engel (+ na 1762) (s: Engel Waijenborghs; Maria Van Horenbeeck)

19 mei 1755 Jan (s: Jan Van Horebeeck; Anna Schavaerts)

(x Elisabeth Le Page; xx Anna Mertens; xxx Anna Maria Bams)

11 mar 1757 Petronella (s: Antoon en Petronella Schaevaers)

(+ Hv 12 nov 1778; 2de maal ingeschreven: 30 okt 1779)

19 sep 1758 Peter <+ Hv 25 sep 1758>

(s: Peter Van Horenbeeck; Magdalena Rombauts)

15 apr 1760 Peter (x Catharina Goossens, Mech)

(s: Peter Van Horrebeeck; Magdalena Rombauts)

 

WILLEM VAN HORENBEECK xx CATHARINA GEETS

x Hv 29 jun 1761 (t: Jacob Scavaerts, Huibrecht Geets)


Vr     ° Hv 9 aug 1735, fa Huibrecht en Elisabeth Verheijden

+ Hv 8 nov 1810 (t: Frans Van Kelst, schoonzoon)

 

 2 mei 1762 Jacob (x Anna Maria Van Camp, zie Mu)

(s: Jacob Schauvaerts; Catharina Meuldermans)

10 dec 1763 Anna (s: Huibrecht Geets; Anna Claes)

22 jun 1765 Antoon (x Elisabeth Verheijden, zie Mu)

(s: Antoon Geets; Joanna Petillon)

19 jun 1767 Maria Francisca (x Willem Vermeulen *)

(s: Willem Verheijen; Francisca De Saeger)

16 feb 1769 Anna Catharina (+ Hv 17 aug 1769)

(s: Antoon De Prins; Catharina Meuldermans)

23 jun 1770 Corneel (x Petronella Van Eijlen *; xx Joanna Maria De Meester)

(s: Corneel Geets; Jacoba De Vos)

 6 aug 1772 Willem (x Maria Theresia Vd Eijnde ° SKW)

(s: Willem Verheijen; Elisabeth Peeters)

22 dec 1774 Anna Catharina <x Jan Frans Van Kelst>

(s: Jan ? Frans Van Horebeeck; Catharina Meutermans)

 4 jan 1778 Maria Theresia (x Jan Frans De Prins)

(s: Jan Geets; Maria De Winter)

                                                                          

 

MAARTEN HUIJBENS x CATHARINA SECOT

x Hv 3 jul 1660 (t: Joachim Van Hal, Jan Horckmans)

                                                                         

 

ANTOON HUIJBRECHTS x CATHARINA VERHAGEN

x Hv 24 aug 1763 (sponsalia voor pastoor Mu) (t: Jan Verhagen, Jacob Geets)

Man    ° Hv 16 jan 1730, fs Jan en Catharina Crols

+ Hv 17 mei 1807, landbouwer

Vr     ° Hv 5 mei 1739, fa Jacob en Petronella Waijenborg

+ Hv 2 mar 1796

SAM, Not 857, Van Haecht, 14 aug 1807, deling tussen de kinderen

 

17 mei 1764 Elisabeth (x Peter Jan Van Elst *)

(s: Wouter Huijbrechts; Elisabeth De Backer)

17 okt 1766 Maria Theresia (x Peter Antoon Verschuren *)

(s: Jan Huijbrechts; Maria Theresia Verhaeghen)

 7 mei 1769 Peter Frans (+ Hv 17 mei 1769)

(s: Peter Verhaegen; Maria Catharina Huijbrechts)

15 nov 1770 Maria Francisca <+ Hv 17 dec 1770>

(s: Willem Verhasselt; Francisca Verhaeghen)

26 nov 1771 Maria Francisca (+ na 1807)

(s: Jan Verhaeghen; Maria Vd Auwer­meulen)

24 aug 1774 Peter Frans (s: Frans Verhaegen; Petronella Huijbrechts)

30 sep 1777 Jacob (x Anna Catharina Van Innis)

(s: Jacob Heremans; Joanna Verhaeghen)

14 jul 1780 Joos (+ na 1807)

(s: Joos Michiel De Backer; Petronella Verhaeghen)

                                                                          

 

ANDRIES HUIJBRECHTS x JOANNA VERMEULEN

x Hv 6 feb 1697 (t: Antoon Rommens, Jan Huijbreghts)

Man    <° na 1670, fs. Hendrik en Catharina Vd Vliet>

+ Hv 21 mar 1703

Vr     ° Hv 25 sep 1672, fa Filips en Maria Van Doren

xx Engel Geets *; xxx Peter Van Horenbeek *

+ Hv 12 mei 1727

SAM, WK 124, fol 9, 29 jan 1717

 

10 aug 1699 Jan <x Catharina Crols *> (xx Anna Maria Hannes *)

(s: Jan Huijbrechts; Maria Van Doren)


 2 okt 1701 Maria <+ Hv 25 okt 1702>(s: Filips Vermeulen; Maria Van Dessel)

24 sep 1703 Willem <+ Hv 10 dec 1703>

(s: Willem Vermeulen; Anna Horckma­ns)

                                                                         

 

HENDRIK HUIJBRECHTS x CATHARINA VD VLIET (VERVLIET)

Man    + voor mei 1680

Vr     xx Antoon Verhagen *

+ voor 1695 <+ Hv 6 jul 1694>

Not Brants Bmb 14 nov 1695 en 19 dec 1695

Momb   Dirk Verhagen en Antoon Rombouts, gezworenen Hv

 

voor 1670 Jan (+ na 1695)

  na 1670 Andries <x Joanna Vermeulen *>

                                                                          

 

JAN HUIJBRECHTS

<° Hv 10 aug 1699, fs Andries en Joanna Vermeulen>

landbouwer; is collecteur geweest

+ Hv 29 sep 1753 (verdronken in Dijle) (WK)

SAM, WK 161, fol 262, staat 12 dec 1754; WK 163, fol 32, rekening 1 mar 1756; WK 175, fol 73, 2 mei 1768; WK 178, fol 49, 17 jun 1771; fol 80, 25 jun 1771; WK 180, fol 151v, 15 nov 1773; Not 1828, Vermariën, 22 mei 1769: betreffende testament van procureur Jan Huij­brechts (zie ook not Picard)

 

JAN HUIJBRECHTS x CATHARINA CROLS

x Hv 1 mei 1726 (t: Mark en Mathijs Crols)

Vr     ° Hv 18 jan 1704, fa Mark en Maria Van Rijmenam

+ Hv 23 mar 1751

Momb   Adriaan Crols mz, Antoon Geets vz

 

+ 12 okt 1726 kind van deze ouders

 8 sep 1727 Maria Catharina (x Hendrik Rulens) (s: Mark en Catharina Crols)

16 jan 1730 Antoon (x Catharina Verhagen *)

(s: Antoon Geets; Maria Van Rijmenant)

11 sep 1732 Jan (x Maria Theresia Lasters)

(s: Jan Huijbrechts; Elisabeth Geets)

 4 nov 1735 Adriaan <+ Hv 12 nov 1735>

(s: Adriaan Crols; Maria Vermeule)

 6 nov 1736 Wouter (+ na 1773) (s: Wouter Crols; Catharina Van Rijme­nant)

11 feb 1740 Maria <+ Hv 12 feb 1740> (s: Adriaan en Maria Crols)

20 aug 1741 Willem <+ Hv 4 okt 1741> (s: Willem en Francisca Vermeule)

11 nov 1742 Adriaan (s: Adriaan Crols; Anna Ceulemans)

10 feb 1746 Petronella (+ na 1773) (s: Jan De Laet; Petronella Possche­ijns)

 

JAN HUIJBRECHTS xx ANNA MARIA HANNES

x Hv 26 jul 1751 (t: Wouter Crols, Simon Hannes)

Vr     xx Jan De Keijser *

Momb   Simon Hannens mz, Willem Vermeulen vz (1754)

Antoon Huijberechts, Antoon Geets (1773)

 

19 mar 1752 Elisabeth <+ Hv 23 jun 1752>

(s: R.D. Jan Gilis; Willem Verheijden; Elisabeth Hannes)

18 jun 1753 Elisabeth (x Joos Michiel De Backer, zie Bmb)

(s: Simon Hannes; Elisabeth Geets)

                                                                         

 

JAN HUIJSMANS x ELISABETH DE PRINS

x Hv 2 mei 1780 (t: Antoon De Prins, Corneel Geets)

Man    ° Mech

+ voor 1792

Vr     <° Hv 4 dec 1761, fa Antoon en Joanna Petillon>


<kinderen in Leest ?>

                                                                         

 

JAN HULSTMANS

zie Anna Reijniers *

                                                                         

 

MAXIMILIAAN VERHULST x MAGDALENA PEETERS

x Hv 28 mei 1641 (t: Peter Peeters, Jacob Paridaens) (fam-naam man n g)

Man    had patrimonieel erfgoed in Kmph bij de windmolen

H.Geestmeester 1654

+ Hv 17 jun 1662

Vr     fa Lambrecht en Anna Vincx

+ na 1668

SAM, Not 919, O. Hartius, 10 mei 1644 en 10 nov 1645; Not 921, O. Hartius, 25 mei 1647; WK 76, fol 16; fol 78, staat 15 nov 1668 <opgemaakt rond 1662>; WK 77, fol 54, 18 mar 1669

Momb   Jan Coen, Frans Vd Eijnde (+ in 1669)

 

<Hfst ca 1646> Maria

<Hfst ca 1648> Peter

<Hfst ca 1650> Anna

 

21 jun 1655 Jan (s: Jan Vanderheust n Jan Peters; Agnes Parideuns)

                                                                         

 

PETER HUSEWEEL x JOANNA VERHAREN

 

 6 sep 1701 Jan (s: Jan Huseweel; Anna Van Tielt)

+ 2 nov 1702 kind van Peter Huseweeil

17 jul 1703 Maria (s: Gielis Huseweel; Maria Verhaeren)

12 feb 1706 Jan (s: Jan Mannaers; Anna Clabots)

11 apr 1708 Martina

(s: Hendrik Verharen; Catharina Cauwenbergh n Martina Verharen)

 2 okt 1710 Hendrik

(s: Hendrik De Coninck; Catharina Cauwenbergh n Helena Huseweel)

                                                                         

 

VAN IETBROECK: zie VAN EERTBROECK