Vondelingen uit Mechelen ondergebracht te Zemst.
Marc Alcide
 
    Vondelingen - onder vondelingen verstaan we ook achtergelaten kinderen - werden in Mechelen een eerste maal geregistreerd in 1376, doch waren in aantal te verwaarlozen tot op het einde van de 18de eeuw. Vanaf toen was er een forse toename, zeker vanaf 1811 toen er een officiële "legplaats" werd opengesteld in de Bruel.
    Een gelijksoortig artikel verscheen reeds in een vroeger nummer. Hierna volgt een volledige lijst van de vondelingen, die geplaatst werden te Zemst en fusiegemeenten, uit 4 registers van het fonds OCMW van het Mechels Stadsarchief. Merk wel op dat de volledige teksten niet zijn afgetijpt. Het gaat hier maar om kleine, doch belangrijke fragmentjes uit de registers. Wat staat er verder nog zoal vermeld in de aantekeningen van de vondelingenboeken? Hun opeenvolgende verblijfplaatsen worden gespecifieerd - sommige vondelingen verbleven achtereenvolgens soms bij meer dan tien gezinnen -, de besteedde geldsommen, bijgevoegde merktekens, data van intrede en uittrede en eventueel overlijden(sdatum). In andere registers van hetzelfde fonds staan eveneens gegevens over hun kleedsel.
    Het aandeel van Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade en Weerde in de uitbesteding der vondelingen was verschillend. Zemst had een normaal aandeel in de uitbestedingen, doch na 1815 nam dit aandeel fors toe. Hetzelfde geldt voor Hofstade. Weerde en Eppegem kwamen weinig in het stuk voor. Te Weerde leefden immers weinig gezinnen en Eppegem nam waarschijnlijk meer vondelingen af van Brussel, dat nota bene ook zijn vondelingen uitbesteedde in de streken van Zemst. Elewijt kreeg schijnbaar een evenredig aantal toegewezen in verhouding tot het aantal gezinnen dat er leefden. Andere goed bedeelde gemeenten waren bijvoorbeeld Hever, Melsbroek, Kampenhout, Keerbergen, Kapellen op den Bos, Steenokkerzeel, Hombeek en Boortmeerbeek.
    Wie iets of wat met de geschiedenis van het platteland rond Mechelen begaan is, raad ik aan deze registers door te nemen. Ze leren ons onder andere wie de bekende landbouwers in die periode waren en welke subsidies ze kregen. Voor genealogen is ook het feit interessant dat ze de Franse periode overbrugt. Aanvullende gegevens in verband met stambomen en kwartierstaten kunnen soms gevonden worden. Tussen 1796 en 1847 zijn er voor de kleine gemeenten soms moeilijk nog volkstellingen te vinden, hoewel ze zeker gehouden zijn.

Register OCMW 515: De struktuur van de items is de volgende: Eerst staat het paginanummer uit de register, dan de naam van de landbouwer die het kind onderdak gaf, tenslotte de naam van de vondeling.

9
Weert Franciscus Meuldermans
Een vondelingh dat gevonden is den 8 november 1782 in de kerck van Hanswijck sijnde een kneghtien gedoopt met naeme Franciscus Van Kerck

11
Mathijs Van Thilt tot Weert
Een vondelingh dat gevonden is den 11 november 1783 achter het nieuwwerck sijnde een meijsken met naeme Elisabeth Niewerck

16
Hofstaede Giebert Bruijlandt
Een vondelingh dat gevonden is den 28 december 1786 in Sint rombouts kerck sijn een meijsken gedoopt met naem Maria Rombouts

18
Sempts Franciscus de Craen
Een vondelingh dat gevonden is den 25 meert 1787 op het groot begijnhof sijn een meijsken gedoopt met naem Maria Anna Van den Hoeck

19
Hofstaede Giebert Bruijlandt
Een vondelingh dat gevonden is den 28 september 1787 op de koremerckt sijnde een kneghtien ende gedoopt met naeme Petrus Steens

26
Sempst Jan Baptist Lauwers
Een vondelingh dat gevonden is den 26 april 1789 savons ten negen uren voor de deur van augustinus Vervloet op de wollemerckt hebbende tot cleedtzel eene blauwe muts begijntie slaeplijf alf hemdeken eenen doeck en pislap hebbende voor naeme alexander Van Dorpel

28
Weert Joannes Dons
Een vondelingh dat gevonden is den 3 augusti 1789 in het portael der minderbroederskerck smorgens ten alf thien uren hebbende tot cleedtzel een hemdeken slaeplijf rocxken halsdoeck capottien begijntien kneghtiens muts pislap met twee doecken sijn salvo justo 8 à 9 maent ende gedoopt met naeme Stephanus Delport

37
Petrus Van Gijsel tot Elewijt
Een vondelingh dat gevonden is den 12 november 1790 savons het quaert voor ses uren op den hoeck van de blockstraet regt over de trappen van de rivier ende gevonden in een quaet vrouwenhemde ende gedoopt met naeme Catharina de Block

44
Hofstaede Gibert Bruijland
Een vondelingh dat gevonden is den 11 april 1791 savons het quaert naer acht uren voor de poort van onse L: V: broederskerk naer den kant van St. Jans kerk ende gedoopt met naeme Albertus Casimirus van Fesschen

45
Semps Joannes Rens
Een vondelingh dat gevonden is den 10 meij 1791 savons ten half elf uren op den dorpel van de conchergie hebben voor naeme Rumoldus Opdorpel

Register OCMW 516: Hier ook weer eerst het pagina nummer uit de register.

5
Den 14 april 1778 is gevonden een meysken ende is gedoopt met naeme Anna Van Deur ende is besteed bij Petrus Roosbroeck onder Muysen omtrent Hofstaede

157
Den 28 april 1793 is op den dorpel van de conchergie ten thien uren en half savons gevonden een meysken en is gedoopt met naeme Catharina Block, is besteet bij Joannes Rens tot Semps

162
Den 18 juni 1793 is s'avonds ten thien uren op den dorpel der conchergie gevonden een meysken en gedoopt met naeme Anna Elisabeth Frans hebbende tot teeken een root zeyde lapken met een knopken & is besteet bij Jacobus Janssens tot Hofstaede

192 Den 16 9ber 1794 s'avonds het quaert naer 7 uren is in den ingang der conchergie een knegtien gevonden, hebbende volgens gissinge den ouderdom van 5 a 6 maenden, zijnd eredelijk aengedaen ende hebbende bij zig een catoene slaeplijfken, een begijtjen, een slaep-cap, een slegt hemdeken ende voor teeken een drijhoekig goudpapier van den agterkant met grouwpapier beplakt ende is den 27 9ber gedoopt in de kerke van den H: Joannes Evangelist ende is genaemt Sixtus Conrardus Van Deuren besteet tot Sempst bij Jacobus Denis

308
Den 9 xber 1796 voor middag omtrent elf uren is op de de conchergie gebragt een meysken zijnde circa vijf weken oud gedoopt in St. Janskerke met naeme Joanna Daer Moeder van is Maria Joseph Dieudonné Dus met sijnen toenaem genaemt Joanna Dieudonné ende waer Peter en Meter van is volgens declaratie van den Bureau civil Jacques Frison ende Jeanne Cockx. Dit kind is den 12 dito besteet bij Cornelius Verlinden tot Weert

342
Den 3 februari 1797 is smorgens omtrent elf uren gebragt Josephus Philippus Blasens Calius en was gedoopt in St. Rombouts Parochie den datum als vooren ende is geenregistreert op den doopboek van St. Jans, is besteet tot Weert bij de wed. Meuldermans

372
Den 24 febr 1797 is naer middag omtrent 3 uren gebragt Catharina Juranie zijnde gedoopt in St. Catharina Parochie ende is op den doopboek van St. Jans aangeteekent, gemeyn aengedaen ende id den 27 febr. besteet ... by J. Moons tot Weert

366
Den 12 oost 1797 is gebragt een jongsken, welk in St. Rombouts gedoopt was Joannes Franciscus en is den 16 dito besteet bij J. Moons tot Weerd
 

Register OCMW 517: idem als de voorgaande met geboorte- of vinddatum, soms vindplaats, naam van de vondeling en naam van de landbouwer met zijn verblijfplaats.

11
Den 30 januari 1798
Minderbroedersgang
Franciscus Antonius Mandelings
J. Moons, Weerde

74
9 juli 1799
conchergie
Marie Louise Smaltz
Cornelius Schram, Sempst

102
7-10-1799
dorpel van de conchergie
Victoire Du Seuil
Antonius Traekens, Hofstade

138
3-1-1800
conchergie
Joannes Franciscus Vermeulen
Henricus Doms, Hofstade

174
30-7-1800
conchergie
Barbara Engels
Henricus Moortgat, Sempst

182
19-8-1800
Joannes Franciscus Blieckx
Josephus Pauwels, Hofstade

194
achterpoort van de conchergie
Jacobus Pepels
Engel Mannaerts, Hofstade

202
3-12-1800
Martinus Schons
Joannes Behets, Hofstade

206
3-12-1800
scheerstraat
Henricus Van Hoof
Joannes Van Neessel, Elewijt

210
3-12-1800
scheerstraat
Franciscus Van Hoof
De weduwe Van Keerbergen, Elewijt

226
20-12-1800
Joanna Dupque, 4 jaar
Cornelius Crol, Hofstade

230
29-12-1800
Maria Elisabeth Vinckx
Franciscus Verbelen, Hofstade

232
2-1-1801
Maria Winnepenninckx
Andries De Keuster, Elewijt

242
23-2-1801
kerkdeur van de ursulinnenzijde
Matheus Verblijt
Jacobus Vercammen, Elewijt

254
20-4-1801
Anselma Zaga
Engel Mannaerts, Hofstade

258
1-5-1801
Philippus Jacobus Van Angel
Adrianus Blommaerts, Hofstade

28
5-9-1801
Carolus Frans
Franciscus Verbelen, Hofstade

288
?-11-1801
Toussainte Verschans
Joannes Michael Cuypers, Hofstade

292
20-11-1801
Alexandre Visser, 2 maanden
Michael Zwevers, Hofstade

312
21-11-1801
Guldeboomstraetien
Victoire Dancken, 8 dagen
A: Marie Vercammen, Elewijt

328
24-2-1802
Wollemerckt
Matheus Lion
Josephus Parqueville, Eppegem

360
15-5-1802
Dimphna Bercq
Henricus Verboom, Hofstade

368
1-7-1802
Josephus Nicolas Nipal
Antonius Verstraeten, Hofstade

OCMW 523

Ediltrude Aurore
18-6-1813
weduwe Silverijns, Zemst

Dominique Arion
5-4-1813
Jan Baptist De Vos, Zemst

Elisabeth Academie
19-11-1811
Jean Joseph Fransen, Hofstade

Simeon Andries
18-2-1814
Jean Francois Steenmans, Zemst
Florintin Arrivee
19-4-1813
Joseph Eenaers, Zemst

Robert Bonsens
16-8-1814
Pierre De Ruysscher, Eppegem

Nicaise Banverle
27-4-1803
Weduwe Schoovaerts, Elewijt

Benoit Bonnenouvelle
1-3-1810
Jean Torrie, Zemst

Victor Barbe-grise
23-12-1811
Jacques De Winter, Elewijt

Jean Francois Blick
8-4-1800
Joseph Pauwels, Hofstade

Euphrate Carrousel
27-12-1814
Philippe Lauwers, Zemst

Julienne Coupe
13-2-1816
Pierre Van Hal, Elewijt

Celestine Dufoin
8-8-1806
Francois Van Steenwinkel, Zemst

Anastasie Desette
27-4-1812
weduwe Somers, Elewijt

Marguerite Drina
7-6-1812
Jean Torrie, Zemst

Ermelinde Erie
24-12-1814
Nicolas Van Messem, Weerde

Catherine Faes
11-2-1813
Rombout Roekens, Zemst

Adelaide Fontainebleau
7-11-1809
Jan Baptist Van Humbeeck, Zemst

Sebastienne Fievre
20-1-1812
Jan Baptist Buelens, Zemst

Constant Fete
26-7-1812
Guilliaume Verhulst, Zemst

Constantin Godin
29-1-1801
Gillis Van Neron, Hofstade

Euphrasie Gaudeloupe
12-3-1809
Jean Baptiste Van Humbeeck, Zemst

Caroline Guignon
2-3-1812
Jean Verdood, Zemst

Rombaut Gob
10-7-1813
Petrus De Coster, Elewijt

Gustave Gyges
6-12-1813
Guillaume Van Win , Zemst

Adele Juin
17-6-1807
Corneille Lauwers, Zemst

Michel Kiel
14-10-1807
Jean Baptist Tuijaers, Eppegem

Mathieu Lion
24-2-1802
Antoine Van Gend, Eppegem en later Antoine Vranckx, Elewijt

Elisabeth Lijster
16-6-1816
Jean Michel Van den Eynde, Hofstade

Maximin Logiman
15-12-1804
Pierre Roekens, Elewijt

Sophie Lafoire
10-10-1806
Jean Kuijpers, Hofstade

Sijlvie Labijrinthe
13-2-1812
Jean Francois Picard (Pickaerts ?), Zemst

Adelaide Montmartre
11-7-1814
Adriaan Peeters, Elewijt

Louis Melun
15-7-1814
Jacques verhasselt, Zemst en later Jean Verbesselt, Hofstade

Jeanne Meulemans
26-10-1810
Jean Rents, Zemst

Gertrude Marmoustier
19-3-1812
Remi Goovaerts, Zemst

Michel Montmirail
3-6-1814
Francois Cluytens, Hofstade

Therese Nicaro
30-1-1814
Joseph Van Thilt, Zemst

Leopold Van Naere
13-11-1815
Henri Moons, Zemst

Dorothe Nuba
3-2-1816
Guilliaume Vandendries, Weerde

Theophane Osma
29-11-1813
Pierre Jean Goovaerts, Zemst

Euphrasie Onnade
27-12-1813
Henry Joseph Buelens, Zemst

Leon Orfa
29-11-1813
Jean Kuypers, Hofstade

Angeline Portaels
29-9-1803
Pierre Jean Spruyt

Mathieu Pittewil
23-2-1804
Jean Baptiste Parqueville, Zemst

Germain Pentecote
21-5-1804
weduwe De Coster, Elewijt

Gregoire Pandore
12-3-1812
Francois Lauwers, Elewijt en later Francois Van Keerbergen, Elewijt

Bernardine Penelope
20-5-1813
Antoine Silverijns, Zemst

Rombout Renvers
5-5-1803
weduwe Schuermans, Eppegem

Louis Van Rijmenant
29-6-1804
Charles Bosmans, Zemst, later Cornelis Meijsmans, Zemst

Albert Ramire
8-1-1814
Henrij Tuijaerts, Weerde

Zelinne Rosa
17-3-1814
Francois Lauwers, Zemst

Martin Schons
3-12-1800
Jean Behets, Hofstade

Basile Sceaux
12-12-1814
Henrij Tuijaerts, Weerde

Tharsile Soissons
9-4-1814
Jean Francois Spruyt, Zemst en later Henrij Vermosen, Zemst

Marie Samedi
16-1-1803
Jean Doms, Elewijt

122
Nerée Terplanck
8-5-1815
Henry De Swert, Zemst

123
Mathieu Verblijdt
23-1-1801
Jacques Vercammen, Elewijt

125
Edouard Vocem
?-9-1803
Henry Moortgat, Zemst

126
Eugène Vezoul
18-9-1814
Michel Kuypers, Hofstade

130
Pierre Walravens
14-9-1801
Gillis Van Herp, Zemst, later bij Joannes Baptista Konings, tussen Eppegem en Zemst

140
Marie Boeijer
1798
N. Spoelders, Zemst

142
Adrien Joseph Baudet
1-3-1802
Jacques Van Ham

143
Jean Louis Joseph Baudet
9-2-1804
Francois Van Nerom, Hofstade

146
Jean Baptist Van den Camp
12-10-1798
Francois Juliens, Zemst

146
Anne Catherine Claessens
1808
Jean Rents, Zemst

147
Marie Catherine Van Camp
5-2-1805
Jean Puttens, Zemst

153
Marie Van den Eynden
1805
Pierre De Corte, Eppegem

154
Elisabeth Engels
18-1-1808
Joseph Ceulemans, Zemst

160
Christine Gobbers
19-4-1808
weduwe Van Calster, Hofstade

161
Elisabeth Goossens
31-7-1802
Cornelis De Reij

163
Joseph Goossens
24-2-1810
Guillelmus Verhulst, Zemst

167
Jeanne Marie Harnout
13-2-1803
Jean Pauwels, Elewijt

172
Blaise Jambers
17-3-1809
Elisabeth Schuermans, Eppegem

173
Marie Magdelene Jonckers
28-1-1805
Laurent Vertongen, Zemst

174
Marie Joseph Koolput
13-3-1804
Jean Francois Buelens, Zemst

178
Jean Baptist Lebier
8-6-1799
Jean Van Ham, Elewijt

179
Petronille Lebier
26-12-1802
Lambert Halenberghs, Zemst, Francois Lauwers, Zemst en wed. Meuldermans, Zemst

183
Jeanne Mathijs
1803
Francois De Zaeger, Hofstade

184
Francois De Meij
24-3-1805
Jean Baptiste Parqueville, Zemst

185
Therèse Melkenbeeck
?
Charles Smets, Zemst

186
Pierre Alexis Melkenbeek
?
Pierre De Ruysscher, Eppegem

191
Catherine Pellerin
1799
Jean Baptist De Coster, Zemst

194
Pierre De Roij
13-10-1797
Jean Behets, Hofstade

196
Anne Therese De Ronde
12-4-1806
Jacques Doms, Zemst

198
Jean De Ridder
4-3-1811
Francois Van der Meulen, Zemst

201
Pierre Suetens
13-5-1800
Francois De Vis, Hofstade

202
Marie Therese Smets
1-4-1809
Guillaume De Wilde, Elewijt

204
Ignace Torfs
23-11-1798
Pierre Van Kerckhoven, Zemst en Francois Van der Meulen, Zemst

206
Binjamin Vestra
1801
Michel De Wilde, Weerde

207
Francois Vercammen
1809
Guill. Penninckx, Elewijt

208
Isabelle Verheyen
27-4-1812
Wed. Francois Goovaerts, Zemst

209
Pierre Joseph Verheijen
13-9-1806
Wed. Francois Goovaerts

218
Pierre Cabuij
3-5-1809
Charles Bosmans, Zemst en Jacques Verhasselt, Zemst

221
Marie Josephe Doëlle
20-9-1796
Henry Verbiest, Zemst

Register OCMW 520 1814-1822, geen bladnummers, wel kolomnummers:

1
Eugenius Van Appelaer
14-11-1821
Jacobus Van Poijer, Hofstade

4
Albert Martin-guerre
7-4-1819
Francois De Smet, Zemst

8
Elisabeth Academie
19-11-1811
Jean Joseph Fransen, Hofstade en Jean Baptist Goovaerts, Zemst

9
Alexandre Aube
14-3-1814
Henry Verboomen, Hofstade

11
Druon Van der Spieren
16-4-1819
Francois Stevens, Zemst

12
Virginie Andromaque
1-2-1813
Francois Lauwers, Elewijt, Philip Zelderslags, Elewijt en Cornelis Van Gijsel, Elewijt

14
Louise Van Riet
29-9-1817
Henry Moons, Zemst

15
Florentin Arrivé
19-4-1813
Joseph Lenaers, Zemst

16
Felix Alcide
18-5-1813
Francois De Smet, Zemst en Franciscus Leemans, Zemst

18
Ediltrude Aurore
18-6-1813
weduwe Silvereijns, Zemst

20
Magdalena Bedot
29-3-1821
Petrus Joannes Goovaerts, Zemst

25
Marianus Van Hert
15-9-1822
Joannes Van Steenwinkel, Zemst

29
Victor Barbe-grise
23-12-1811
JAcques De Winter, Elewijt

35
Bruno De Remi
4-10-1819
Jean Van den Brande, Zemst

40
Timothé Jacques Coeur
24-1-1820
Jean Baptiste Van Nerom, Hofstade

41
Victoire Zège
18-6-1822
Antoine Janssens, Hofstade

44
Napoleon Concorde
18-12-1809
Jean Francois Willems, Zemst

50
Vincent Chaumont
4-4-1814
Guillaume De Koninck, Elewijt

54
Euphrate Carroussel
27-12-1814
Philippe Lauwers, Zemst

56
Euphrosine Carnaval
13-2-1820
Guillaume Buelens, Zemst

57
Julienne Coupe
13-2-1816
Pierre Van Hal, Elewijt

59
Petronille Stella
2-10-1818
Adrien Peeters, Elewijt

60
Celestine Dufoin
8-8-1806
Jean Francois Van Steenwinkel, Zemst

65
Leopold Van Doelen
13-11-1830
Petrus Van Rode, Eppegem

66
Anastasie Disette
27-4-1812
weduwe Somers, Elewijt

67
Marguerite Drina
7-6-1812
Jean Francois Picart, Eppegem

67
Livine Van Dorpelen
12-11-1823
Henry Tuijaerts, Weerde en Joannes Franciscus Van Campenhout, Elewijt

77
Maria Van Elle
6-12-1820
Jean Baptiste Van Humbeeck, Weerde

78
Catherine Equerre
30-4-1811
Jean Baptiste Tuyaerts, Eppegem

84
Adelaide Fontainebleau
7-11-1809
weduwe Serverijns (Silverants?), Zemst

88
Elie Manille
10-7-1820
Pierre Heymans, Weerde

90
Euphrasie Gaudeloupe
12-3-1809
J.B. Van Humbeeck, Weerde

91
Caroline Guignon
2-3-1812
Jean Verdood, Zemst

94
Rombaut Gol
10-7-1813
Pierre De Coster, Elewijt

94
Antonia Gering
14-1-1827
Franciscus Van Hummelen, Hofstade

97
Nicolas Goujon
6-9-1820
Joannes Van Campenhout, Elewijt

98
Gerard Van Lipa
7-4-1820
Guillaume Van Steenwinkel, Elewijt

103
Charles Hazard
16-6-1813
Josephus Van Dam, Eppegem

103
Maria Bood
25-3-1822
Cornelius Van Messem, Zemst

104
Adèle Juin
17-6-1807
Corneille Lauwers, Zemst

106
Pierre Iris
29-6-1811
Charles Bosmans, Zemst en weduwe Doms, Zemst

106
Apolline Jura
14-2-1820
Jean Van den Brande, Zemst

107
Elisabeth Jaune
3-1-1812
Martin Mannaerts, Elewijt

108
Juliana Van Val
23-1-1821
Antonius Janssens, Hofstade

109
Louis Juillet
9-7-1812
Corneille Van Eersel, Hofstade en weduwe Lombaers, Elewijt

110
Anna Catharina Jurancon
2-3-1820
Antonius Mannaerts, Elewijt

112
Michel Kiel
14-10-1807
Jean Baptist Tuijaers, Eppegem

116
Maximin Logiman
13-12-1804
Pierre Roekens

117
Lambert Van Loten
15-9-1819
Guilliaume Buelens, Zemst

119
Sophie Lafoire
10-10-1806
Jean Kuijpers, Hofstade

119
Julienne Lokaal
6-1-1821
Antoine De Zwert, Zemst

120
August Joseph Levrier
13-2-1808
Jean Baptiste De Vos, Zemst

123
Eleonore Lux
28-6-1821
Corneille Van Messem, Zemst

124
Juliette Amoos
7-5-1819
Pierre Doms, Zemst

127
Antonia Loo
13-6-1822
Josephus Parys, Zemst

130
Elisabeth Luijster
16-6-1816
Jean Michel Van den Eynden, Hofstade en Pierre Van der Grechten, Zemst

133
Jeanne Meuleneers
26-8-1810
Jean Rents, Zemst

135
Gertrude Marmoustier
19-3-1812
Remi Goovaerts, Zemst

139
Therese Mieuro
30-1-1814
Joseph Van Thilt, Zemst

141
Michel Montmirail
3-6-1814
Francois Cluytens, Hofstade

143
Louis Melun
15-7-1814
Jean Verbesselt, Hofstade

143
Dominique Van der La
4-10-1818
Jean Van Eersel, Elewijt

144
Adelaide Montmartre
11-7-1814
Adrien Peeters, Elewijt en Judocus Desmet, Zemst

145
Francois Van Nevel
6-9-1819
Martinus Pepermans, Hofstade en weduwe Pauwels, Hofstade

148
Margareta Happelaer
9-6-1822
Antoine Moons, Hofstade

150
Justine Van Bieser
13-9-1817
Henry Van Kelst, Hofstade

151
Dorothée Nuba
3-2-1816
Cornelius Sloots, Elewijt

154
Euphrasie Orande
27-12-1813
Joseph Beullens, Zemst

154
Boniface Oomkens
14-5-1821
Philippe Verboomen, Hofstade

161
Jean Nepumocene Pisson
15-5-1822
Philippe Lauwers, Zemst

162
Raimond Portail
7-1-1808
Gerardus Kerremans, Elewijt

163
Eustache Priant
21-9-1811
Josephus Buelens, over het Waeterken, Zemst

165
Gregoire Landore
12-3-1812
Francois Van Keerbergen, Elewijt

171
Athanase Van de Pleijn
3-5-1821
Guillaume Buelens, Zemst

176
Pauline Revocation
27-6-1812
Joannes Franciscus Lauwers

178
Albert Ramire
8-1-1814
Henry Tuijaerts, Weerde

185
Basile Sceaux
12-12-1814
Henry Tuijaerts, Weerde

191
Justina La Vertu
20-3-1820
Hendricus Wouters, Elewijt

192
Leopold Sagonte
15-11-1811
Antoine Rents, Zemst

193
Cunegonde Sansmarque
2-3-1812
Engelbert De Maen, Zemst

195
Agnes Mot
19-1-1821
Josephus Van Thilt, Zemst

197
Anne Sablas
21-10-1816
Pierre Van Hal, Elewijt

199>
Geneviève Sansfard
9-2-1813
Pierre Jean Buelens, Zemst

203
Tharsile Soisson
9-4-1814
Henry Vermosen, Zemst

205
Pie Tweedoek
3-5-1821
Antoine Janssens, Hofstade

205
Pierre Van der Twee
1-8-1821
Joseph Van Dam, Zemst

206
Barnabé Tamboer
10-6-1821
weduwe Steenmans, Hofstade

207
Agnes Tortose
23-1-1811
Laurent Janssens, Zemst

209
Petronille Themistoelia
18-1-1813
weduwe De Wit, Zemst

211
Sidonie Van Tol
31-10-1821
David Rigo, Elewijt

212
Etienne Van der Twee
1-8-1821
weduwe Meuldeermans, Elewijt

215
Nerée Terplanck
8-5-1815
Henry De Swert, Zemst

215
Therese Terstaeck
10-10-1816
Pierre Jean Buelens, Zemst

220
Catharina Van Naele
27-11-1813
Jean Baptiste Van Haezendonck, Weerde

224
Leopold Van Naere
13-11-1815
Henry Moons, Zemst

229
Eugène Vezoul
18-9-1814
Michel Kuypers, Hofstade

229
Francisca Van Son
9-3-1822
Guillelmus Van Houtveld, Hofstade

235
Martin Van den Pot
9-11-1818
Henrij Tuijaerts, Weerde

237
Francoise Van Gloen
2-10-1815
weduwe Van Campenhout, Elewijt

238
Brunon Van Schap
5-10-1815
Jacques De Winter, Elewijt

240
Ignace Van Rijndere
29-1-1816
Martin Lenaers, Eppegem

240
Jean Baptist Verheugt
16-10-1816
Gillis Caes, Hofstade

241
Gudule Van Allen
6-1-1817
Marie Van Dam, Zemst

245
Madelaine Professe
21-7-1817
Guill. De Koninck, Elewijt en Guill. Mannaerts, Elewijt
Gereclameerd door haar moeder de vrouw van N: Meysmans te Sempst

253
Edmond Van Nabo
16-11-1818
Jean Tuyaerts, Zemst

254
Bibienne Van Zaen
1-12-1819
Judocus Meuldermans, Elewijt

263
Theodore Kraeij
11-11-1816
Jacques Van Poijer, Hofstade

264
Gillis Van Klinken
28-1-1821
Guillaume Van Steenwinkel, Elewijt en Petrus Mathijs, Hofstade

267
Antoinette Terschauw
22-8-1816
Jacobus Van Hasendonck

269
Gillis Neré
30-8-1816
Engelbert Mannaerts, Hofstade

269
Valentina Ipsa
14-2-1822
Guillelmus Verheijen, Zemst

275
Jeanne Spleen
4-2-1819
Henry Van den Heuvel, Eppegem

280
Gabriel Van den Emer
8-4-1817
Jean Bt. Crols, Hofstade

282
Paul Castor
11-3-1817
Guill. Teugels, Zemst

284
Jacques Lijck
21-12-1817
Philippe Lauwers, Zemst

287
Maximilien Germinal
11-4-1817
Joannes Kostermans, Elewijt

288
Hubertine La happe
14-4-1817
Nicolas Van Messem, Weerde

303
Elisabeth Warms
17-11-1817
Henry De Swert, Zemst

309
Gilles Malpain
1-9-1817
Henrij Tuijaerts, Eppegem

320
Jeanne Wasteels
30-1-1818
Francois Godts, Zemst

322
Henrij Van Hoop
2-11-1818
Philippe Verboomen, Hofstade

324
Marie Catherine Donker
12-2-1818
Gillis Van Nerom, Hofstade

328
Ambroise Groslot
22-3-1819
Henrij Van den Heuvel, Eppegem

331
Theresia Verlaaten
13-10-1822
Petrus Joannes Moons, Elewijt

335
Rombaut Van Groenwege
26-3-1818
Petrus Poels, begijnestraet Elewijt

336
Gertrude Van Straeten
2-4-1818
Henrij Moons, Zemst

337
Marcien Trompenburg
6-4-1818
Francois Caes, Hofstade

349
Henrij Theodore Nijholm
4-3-1819
Pierre Doms, Zemst

350
Michel Dessus
28-9-1819
Gillis Caes, Hofstade

351
Gabriel Joseph Heel
18-3-1819
Francois Janssens, Weerde en Petrus Meuldermans, Weerde

353
Jean Francois Van Stope
4-1-1819
Francois Verstappen, Hofstade

355
Pascal Bataille
15-5-1819
Martin Vercammen, Eppegem

368
Eulalie Masken
30-3-1819
Gertrude Peeters, Elewijt en Guill. De Koninck, Elewijt

372
Anastasie Belhant
12-4-1819
Francois Boeij, Zemst

373
Eleonore Moniche
14-5-1819
Jean Van Hasendonck, Zemst

375
Ediltrude Doolhofje
22-5-1819
Jacques Peeters, Zemst

377
Mathilde Van Niel
15-4-1821
Francois Van Nerom, Hofstade

377
Veronique Van der Streep
23-4-1821
Jean Denies, Hofstade

381
Constance Bussche
14-7-1819
Henrij De Swert, Zemst

387
Pantaleon Gualbert
24-8-1819
weduwe Somers, Elewijt

393
Apollonia Blok
12-2-1821
Jean Baptiste Van Steenwinkel, Zemst

394
Eulalie Kabaal
12-2-1821
Francois De Zwert, Zemst

397
Pepine Lofzang
20-2-1821
Henrij Tuyaerts, Weerde en Joseph Van Thilt, Zemst

399
Helene Van Maij
12-2-1821
Henricus Steenmans, Zemst

400
Coleta Van der Haarte
26-2-1821
Philippe Lauwers, Weerde

401
Romain Visiet
3-3-1821
Jean Francois Gooris, Hofstade

403
Hostense Van Kruijske
6-3-1821
Jean Blommaers, Hofstade

405
Philippe Van Geest
28-4-1821
Gillis Caes, Hofstade

406
Joo Van der Geele
8-5-1821
Antoine Janssens, Hofstade

408
Helene Kros
19-5-1821
Pierre Mommaerts, Hofstade

409
Elisabeth Goehoop
5-6-1821
Jean Corneille Samison, Hofstade en weduwe Doms, Hofstade
 

Het aandeel van Zemst, Elewijt, Eppegem, Hofstade en Weerde in de uitbesteding was verschillend. Zemst had een normaal aandeel in de uitbestedingen, doch na 1815 nam dit aandeel fors toe. Hetzelfde geldt voor Hofstade. Weerde en Eppegem kwamen weinig in het stuk voor. Te Weerde leefden immers weinig gezinnen en Eppegem nam waarschijnlijk meer vondelingen af van Brussel, dat nota bene ook zijn vondelingen uitbesteedde in de streken van Zemst. Elewijt kreeg schijnbaar een evenredig aantal toegewezen in verhouding tot het aantal gezinnen dat er leefden. Andere goed bedeelde gemeenten waren bijvoorbeeld Hever, Melsbroek, Kampenhout, Keerbergen, Kapellen op den Bos, Steenokkerzeel, Hombeek en Boortmeerbeek.
Pagina: 15
Onder vondelingen verstaan we ook achtergelaten kinderen!!!
Wat staat er verder nog zoal vermeld in de aantekeningen van de vondelingenboeken? Hun opeenvolgende verblijfplaatsen worden gespecifieerd, de besteedde geldsommen, bijgevoegde merktekens, data van intrede en uittrede en eventueel overlijden(sdatum). In andere registers van hetzelfde fonds staan eveneens gegevens over hun kleedsel.

Wanneer zij ontslagen werden staat ook vermeld
Veel van Mechelen naar Zemst
Wie waren de bekende landbouwers in die periode
Ze konden ook nog elders verbleven hebben
Geeft de gelegenheid de boeren te leren kennen
523 is verdeeld in 3 alfabetische delen
Wegens geen volkstellingen in die periode, landbouwers kennen

Register OCMW 523

122
Nerée Terplanck
8-5-1815
Henry De Swert, Zemst

123
Mathieu Verblijdt
23-1-1801
Jacques Vercammen, Elewijt

125
Edouard Vocem
?-9-1803
Henry Moortgat, Zemst

126
Eugène Vezoul
18-9-1814
Michel Kuypers, Hofstade

130
Pierre Walravens
14-9-1801
Gillis Van Herp, Zemst, later bij Joannes Baptista Konings, tussen Eppegem en Zemst

140
Marie Boeijer
1798
N. Spoelders, Zemst

142
Adrien Joseph Baudet
1-3-1802
Jacques Van Ham

143
Jean Louis Joseph Baudet
9-2-1804
Francois Van Nerom, Hofstade

146
Jean Baptist Van den Camp
12-10-1798
Francois Juliens, Zemst

146
Anne Catherine Claessens
1808
Jean Rents, Zemst

147
Marie Catherine Van Camp
5-2-1805
Jean Puttens, Zemst

153
Marie Van den Eynden
1805
Pierre De Corte, Eppegem

154
Elisabeth Engels
18-1-1808
Joseph Ceulemans, Zemst

160
Christine Gobbers
19-4-1808
weduwe Van Calster, Hofstade

161
Elisabeth Goossens
31-7-1802
Cornelis De Reij

163
Joseph Goossens
24-2-1810
Guillelmus Verhulst, Zemst

167
Jeanne Marie Harnout
13-2-1803
Jean Pauwels, Elewijt

172
Blaise Jambers
17-3-1809
Elisabeth Schuermans, Eppegem

173
Marie Magdelene Jonckers
28-1-1805
Laurent Vertongen, Zemst

174
Marie Joseph Koolput
13-3-1804
Jean Francois Buelens, Zemst

178
Jean Baptist Lebier
8-6-1799
Jean Van Ham, Elewijt

179
Petronille Lebier
26-12-1802
Lambert Halenberghs, Zemst, Francois Lauwers, Zemst en wed. Meuldermans, Zemst

183
Jeanne Mathijs
1803
Francois De Zaeger, Hofstade

184
Francois De Meij
24-3-1805
Jean Baptiste Parqueville, Zemst

185
Therèse Melkenbeeck
?
Charles Smets, Zemst

186
Pierre Alexis Melkenbeek
?
Pierre De Ruysscher, Eppegem

191
Catherine Pellerin
1799
Jean Baptist De Coster, Zemst

194
Pierre De Roij
13-10-1797
Jean Behets, Hofstade

196
Anne Therese De Ronde
12-4-1806
Jacques Doms, Zemst

198
Jean De Ridder
4-3-1811
Francois Van der Meulen, Zemst

201
Pierre Suetens
13-5-1800
Francois De Vis, Hofstade

202
Marie Therese Smets
1-4-1809
Guillaume De Wilde, Elewijt

204
Ignace Torfs
23-11-1798
Pierre Van Kerckhoven, Zemst en Francois Van der Meulen, Zemst

206
Binjamin Vestra
1801
Michel De Wilde, Weerde

207
Francois Vercammen
1809
Guill. Penninckx, Elewijt

208
Isabelle Verheyen
27-4-1812
Wed. Francois Goovaerts, Zemst

209
Pierre Joseph Verheijen
13-9-1806
Wed. Francois Goovaerts

218
Pierre Cabuij
3-5-1809
Charles Bosmans, Zemst en Jacques Verhasselt, Zemst

221
Marie Josephe Doëlle
20-9-1796
Henry Verbiest, Zemst

Laatste aanpassing : 05/02/2006

Hoofdpagina