De volkstelling te Zemst, gehouden in 1755 (bewerking: Marc Alcide)

 Deze telling nam een aanvang op 8 januari en was be‰indigd op 15 januari 1755. De bewerking ervan is voor de duidelijkheid deels in de oorspronkelijke taal en deels in hedendaags Nederlands gedaan. Ik nam volledig de volgorde van de namen over van de oorspronkelijke versie. In het Rijksarchief van Brussel zijn de tellingen van dat jaar aanwezig voor de meeste Brabantse gemeenten, zowel op papier als op microfilm.

Boerenfamilie tijdens de 18de eeuw
Lijste en denombrement van alle inwoonders, soo mans, vrouwen, dogters, jongens, als kinderen ende domestiquen bevonden binnen de prochie ende heerlijckheijdt van Sempse gemaeckt bij die Meijer ende schepenen der selve prochie ingevolge haere Majestijts placcaerte van den 25 xber 1754 hun wegens den heere hooftmeijer...
1. Eerst Louis SAEFFOET cossaert, zijn vrouw, een kind van 9 jaar
2. Frans Van BOXOM cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 8 jaar
3. Peeter VAN ROIJ cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 8 jaar
4. Frans CANTINEAU, herbergier, zijn vrouw, een kind van 16 jaar, een kind van 14
jaar, een kind van 11 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 6 weken,
Antoon MAGNUS jongman ontfanger van barreel is aldr gelogeert
5. Jacobus DE WIT cossaert, zijn vrouw, een kind van 1 jaar
6. Louis ORCKMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 11 jaar
7. Jan De CRAEN collecteur des heeren staeten & herbergier, zijn vrouw, haar moeder, 2
zonen, een kind van 4 jaar, de meid
8. Jan HAESENDONCK pagterken, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 10
jaar, een kind van 5 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar
9. Geert LEPAGIE smit, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 10 jaar, een kind
van 8 jaar, een kind van 2 jaar
10. Richard ERVÉ schoonmaecker, zijn vrouw
11. Joos VAN STEENWINCKEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een kind van
10 jaar, eenen sone gebreckelijck
12. De wed. Carel VAN ASBROECK, ‚‚n zoon cossaert, de meid
13. Antoon JANSSENS brouwer & herbergier, zijn vrouw, ‚‚n zoon, een kind van 6 jaar,
de meid
14. Jan VAN ASBROECK kerreman, zijn vrouw, de knecht, de meid 15 jaar
15. Matthijs VAN THILT cossaert, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 8 jaar
16. Gillis TROOSKENS kerreman, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 6 jaar,
een kind van 5 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar
17. Guilliam PRICKAEN cossaert, zijn vrouw, een kind van 4 jaar, een kind van 4
maenden
18. Philips THIELEMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 1« jaar
19. De wed. Niclaes VAN HUMBEECK, ‚‚n zoon cossaert, de dochter
20. Anthoon HELLEMANS cossaert, zijn vrouw
21. VAN HAECHT brouwer & pachter, zijn vrouw, een kind van 1 jaar, 6 domestieken,
eenen jonge 13 jaar
22. Hend: CLUCKERS wedr: cleermr:, een kind van 10 jaar, een kind van 8 jaar, een kind
van 6 jaar, een kind van 5 jaar, een kind van 1 jaar
23. De kinderen Laureijs MOENS, ‚‚n zoon cossaert, de dochter, een jongen 10 jaar
24. Guill: VAN STEENWINCKEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind
van 9 jaar
25. Isaac Van: MEULEN, kerreman, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 6
jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 7 maenden
26. Sr STEENMIJER mr: chirurgijn, domestiek
27. Josephus ROECKENS timmerman, zijn vrouw, ‚‚n zoon, een kind van 3 jaar
28. De wede VAN ZELE spinnes
29. Rombaut VAN KERCKHOVEN wever, zijn vrouw, een kind van 3 jaar, een kind van
1 jaar
30. Laureijs DE VOS backer & winkelier, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van
1« jaar
31. Cornelis WAUTERS, cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar
32. De wede DE NIES cossaert, twee zonen, 3 kinderen, een kind van 14 jaar, een kind
van 12 jaar, een kind van 10 jaar
33. Philips VAN KELST wever, zijn vrouw, een kind van 1 jaar
34. Joseph BRION brandewijnstoker & winckelier, zijn vrouw, een kind van 11 jaar, een
kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar, de meid
35. Frans VERCAMMEN schoenmr:, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 5 jaar,
een kind van 1 jaar
36. Jan VAN GIJSSEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar, de
meid
37. Peeter LAUWERS herber[g]sken, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 1 jaar
38. Carel TIMMERMANS schoenmaecker
39. Jan DE NEF wever, zijn vrouw, een kind van 5 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van
2 jaar, een kind van 6 maenden
40. Niclaes EECKELEIRS cossaert, zijn vrouw, een kind van 1« jaar
41. De wede BRION pagtersse, ‚‚n zoon, ‚‚n dochter, 3 domestiquen
42. WALCKIERS cuijper, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 6 jaar, een kind
van 3 jaar, een kind van 1 jaar
43. Jan DE SWERT cossaert, zijn vrouw, een kind van 9 jaar, een kind van 7 jaar, een
kind van 5 jaar
44. Jan VERHOEVEN cossaert, zijn vrouw, een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar, een
kind van 2 maenden
45. De wede JULIENS cossaert, 2 zonen
46. Philips VAN WINGHE herbergier, zijn vrouw, 2 dochters, ‚‚n zoon, een kind van 6
jaar
47. Engel MOENS cossaert, zijn vrouw, ‚‚n zoon, ‚‚n dochter, een kind van 13 jaar, een
kind van 9 jaar
48. De wede Matthijs LAUWERS, ‚‚n zoon cossaert
49. Peeter LE PAGIE cossaert, zijn broer, een kind van 4 jaar
50. Engel LAUWERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 4 maenden
51. Elisabeth PAUWELS spinnes
52. VERHAEREN pagter, zijn vrouw, ‚‚n zoon, 2 dochters, een kind van 5 jaar, 2
domestiquen
53. Martinus DE BACKER huerd[er(?)] weduwnaer, ‚‚n dochter, ‚‚n zoon, een kind van
12 jaar, een kind van 2 jaar
54. Guilliam DE KEIJSER brouwer & herbergier met pagterije, zijn vrouw, een kind van
6 jaar, een kind van 4 jaar, 2 domestiquen
55. Hendrik LE PAGIE raijmaeker, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar, 2
domestiquen
56. Peeter VERSTRAETEN herbergier, zijn vrouw, haere moeder, een kind van 9 jaar,
een kind van 7 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar
57. Jan ENGELS pagterken, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 2 jaar, 2 domestiquen
58. Frans VAN MEIRS cossaert, zijn vrouw, een kind van 3 maenden
59. Pr VAN HUMBEECK cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 11 jaar
60. Peeter USEWEELs cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 1 jaar
61. Frans PAUWELS cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 5 jaar, een
kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar, 1 meijsken 14 jaar gebreckel[ijck]
62. Jan CORDEMANS cossaert, zijn vrouw
63. De wede Gillis MOENS spinnes, ‚‚n dochter, een kind van 13 jaar, een kind van 11
jaar, een kind van 5 jaar
64. Peeter VAN MESSEM pagter, zijn vrouw, 3 zoon, ‚‚n dochter, een kind van 15 jaar,
een kind van 13 jaar
65. Anthoon VAN STEENWINCKEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind
van 9 jaar, een kind van 4 jaar
66. Cornelis VAN VAECK cossaert, zijn vrouw, ‚‚n zoon, een kind van 12 jaar
67. Hend. MEIJSMANS pagter, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 11 jaar,
een kind van 9 jaar, een kind van 1 jaar, 3 domestieken
68. Jan LAUWERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, in de camer: Cath.
VERTOMMEN dogter spinnes
69. Jan SPRUIJT co jaar, zijn vrouw, een kind van 1«
70. Guilliam BLOMMAERTS cossaert, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 2
jaar, een kind van 2 maenden
71. Peeter MEIJSMANS schepene & pagter, zijn vrouw, ‚‚n zoon, 3 domestieken
72. Jan SPRUIJT cossaert & herbergirken, sijne suster
73. De wede Guilliam VAN STEENWINCKEL, een kind van 13 jaar, een kind van 11
jaar, een kind van 3 jaar
74. Gaspar TIMMERMANS cossaert, zijn vrouw, ‚‚n zoon, de dochter met een kind van
6 maenden
75. De wede Philips HERMANS, ‚‚n zoon cossaert, de dochter
76. Adriaen VAN LINT cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 7 jaar,
een kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar
77. Jacobus CEUPPENS kerreman, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 10
jaar, een kind van 8 jaar, een kind van 4 jaar
78. Jan LAUWERS cossaert, zijn vrouw, ‚‚n zoon, een kind van 5 jaar
79. Jan VAN BLOMMEN cossaert, zijn vrouw
80. Anthoon VAN BOXOM cossaert, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 4 jaar,
een kind van 1 maend
81. Peeter LAUWERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 11 jaar, een kind van 9 jaar, een
kind van 7 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar
82. Jan SELLESLAGH pagter, zijn vrouw, ‚‚n zoon, de dochter, een kind van 13 jaar, een
kind van 11 jaar, een kind van 8 jaar, 2 domestieken
83. Jan WILLEMS cossaert, zijn vrouw, een kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar
Bosch van AA
84. Frans MOERENHOUT cossaert, zijn vrouw, ‚‚n zoon
85. Pr METTENANCKXT boschwachter & cossaert, zijn vrouw, de dochter, een kind van
6 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar, de knecht
Hongerijen
86. Cornelis METTENANCKXT cossaert, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een kind van
13 jaar, een kind van 10 jaar, een kind van 5 jaar
87. Cornelis BRION pagterken, zijn vrouw, twee zonen, een kind van 16 jaar, een kind
van 14 jaar, een kind van 7 jaar, de meid, sijnen broeder innocent
88. Jan MEUTERMANS sone Pr cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind van
10 jaar
89. Geert DE COSTER cossaert & herbergier, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een kind
van 13 jaar
90. Gillis VAN CROMBRUGGEN cossaert, zijn vrouw, een kind van 16 jaar, een kind
van 9 jaar, ‚‚n zoon
91. Gillis DE RUSSCHER pagterken, zijn vrouw, de meid, de knecht 15 jaar
92. Gillis METTENANCKXT cossaert, zijn vrouw, twee zonen
93. Peeter JOOS pagterken, zijn vrouw, een kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar, een kind
van 3 maenden, 2 domestieken
94. Niclaes PEETER[S] pagterken, zijn vrouw, de dochter, een kind van 15 jaar, een kind
van 13 jaar, een kind van 11 jaar, een kind van 9 jaar, een kind van 5 jaar
95. Michiel VAN DELM cossaert & [heeft een] herbergsken, zijn vrouw, een kind van 9
jaar, een kind van 6 jaar, een kind van 2 jaar
96. Frans VAN CAMPENHOUT kerreman, zijn vrouw, de meid
97. Jan METTENANCKXT boschwachter, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een kind van
7 jaar, de knecht 15
98. Jan SCHEIRS cossaert, zijn vrouw, een kind van 3 jaar, een kind van 9 maenden
99. DE MUIJLDER pagter, zijn vrouw, 4 domestieken
100. Ferd. MOYSON pagter, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 5 jaar, 2
een kind van 1« jaar, 4 domestieken, eenen jongen van 13 jaar
101. Jan JACOBS cossaert, zijn vrouw, ‚‚n zoon, een kind van 15 jaar, een kind
van 13 jaar, een kind van 9 jaar
102. Isaac VAN MEULEN pagter, zijn vrouw, ‚‚n zoon, 2 dochters, een kind van
10 jaar, een kind van 3 jaar, 2 domestieken
103. Joseph VAN WESEMAEL pagter, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind
van 6 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar, 5 domestieken
104. Hend. DOMS raeymaecker, zijn vrouw, sijnen vader, een kind van 6 jaar, een
kind van 4 jaar, de meid 15 jaar
105. De wede Jan DE RON, ‚‚n zoon cossaert
106. De kinderen Engel GOOVAERTS pagterken, ‚‚n zoon, 3 dochters, een domestiek
107. Peeter NAEGELS cossaert, zijn vrouw, haeren vader, een kind van 14 jaar, de
meid 12 jaar
108. De wede Jan BEECX cossaert, ‚‚n zoon, een kind van 11 jaar
109. Martinus GOOSENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 9 jaar, een kind van 7
jaar, een kind van 5 jaar
110. Jan MEIJS cossaert, zijn vrouw, haeren vader, de meid 13 jaar
111. Frans SPRUIJT pagter & herbergier, zijn vrouw, 2 zonen, een zoon die dooff
en stom is, een kind van 12 jaar, een kind van 10 jaar, een kind van 8 jaar, een kind
van 6 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 3 jaar, 2 domestieken
112. Frans VERBIST cossaert, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 8
jaar, een kind van 6 jaar
113. Jan WIJNS cossaert, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een kind van 11 jaar,
een kind van 6 jaar
114. Hend. VAN RELEGEM pagter, zijn vrouw, een kind van 16 jaar, een kind van
12 jaar, een kind van 7 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar
115. Guill. DE KEMPENEIR pagter, zijn vrouw, sijnen vader, een kind van 7 jaar,
een kind van 5 jaar, een kind van 8 maenden, 3 domestieken
116. J.B. VAN DEN EIJNDE cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind
van 11 jaar, een kind van 5 jaar
117. Joseph COOSEMANS pagter, zijn vrouw, haer moeder, een kind van 13 jaar,
een kind van 12 jaar, 3 domestieken
118. Jan LEEMANS den ouden cossaert, zijn vrouw, twee zonen, een kind van 10
jaar, de meid
119. Frederick MOENS wever, zijn vrouw, een kind van 5 jaar, een kind van 2 jaar,
een kind van 9 maenden
120. De wede Frans LAUWERS, ‚‚n zoon cossaert
121. Christoffel DE LEEUW timmerman, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind
van 4 jaar
122. Jan BOITS cossaert, zijn vrouw, de dochter
123. Philips VAN STEENWINCKEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar,
een kind van 7 jaar, een kind van 2 jaar
124. Rombaut CEULEMANS co jaar, zijn vrouw, sijnen vader, haeren broeder, de
meid
125. Sebastiaen DE BUIJSER cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind
van 4 jaar, een kind van 3 maenden
126. Cornelis CEULEMANS cossaert, zijn vrouw
127. Jan DE BOECK cossaert, zijn vrouw, een kind van 2 jaar, een kind van 9
maenden
128. Gillis VAN STEENWINCKEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een
kind van 12 jaar, een kind van 10 jaar
129. Adriaen GOOVAERTS cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van
5 jaar, een kind van 1 jaar
130. Niclaes PEPERMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 5 jaar, een kind van
1 jaar
131. Peeter DAELEMANS kerreman, zijn vrouw, een kind van 3 jaar, een kind van
1 jaar, 2 meiden
132. De wede Hend. VAN OOSTEN, een zoon cossaert, een kind van 15 jaar
133. Jan VAN ERP cossaert, zijn vrouw, een kind van 5 jaar, een kind van 6 maenden
134. Jan BOSCHMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 7
jaar, een kind van 4 jaar
135. Jan DE BUIJSER den ouden cossaert, zijn zoon, zijn vrouw, een kind van 2
jaar
136. Jan LEEMANS den jongen cossaert, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind
van 3 jaar, een kind van 1 jaar
137. Livinus VAN: WIJNGAERT cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een
kind van 3 jaar, een kind van 6 maenden
138. Jan DE RON cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 4
139. Cornelis BAL cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind van 7 jaar
140. Joseph COOSEMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 1 jaar
141. Guilliam COOSEMANS cossaert, zijn vrouw, de dochter, een kind van 12
jaar, een kind van 9 jaar, een kind van 5 jaar
142. Jan VAN DAM pagter, zijn vrouw, een zoon, een kind van 15 jaar, een kind
van 10 jaar, een kind van 8 jaar, de knecht
143. Peeter VAN DAM cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 5
jaar, een kind van 1« jaar
144. De wede CROCKET spinnes, een zoon
145. Hend. DE RAIJMAECKER cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een
kind van 8 jaar, een kind van 1 jaar
146. Jan SIJMONS kerreman, zijn vrouw, een kind van 9 maenden, 2 domestieken
147. Jan VAN. WIJNGAERT dienaer deser prochie, zijn vrouw, een kind van 12
jaar, een kind van 10 jaar, een kind van 8 jaar, een kind van 6 jaar
148. Rombout GOOVAERTS cossaert, zijn vrouw, de dochter, een kind van 11
jaar, een kind van 9 jaar, een kind van 6 jaar, 2 kinderen van 4 jaar, 2 kinderen van 3
maenden
149. Jan DE LAET pagterken, zijn vrouw, een kind van 1 jaar, 2 domestieken
150. De wede Jan SPRUIJT herbergskken, ‚‚n zoon, een kind van 10 jaar
151. Bernard VAN: MOESEN cossaert, zijn vrouw, een kind van 9 jaar
152. Niclaes VAN: WIJNGAERT cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een
kind van 3 jaar
153. Guilliam VAN HAECHT pagterken & herbergier, zijn vrouw, 2 domestiquen
154. VERHASSELT cossaert, zijn vrouw, een kind van 15 jaar
155. Niclaes SPRUIJT cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar
156. Anthoon CEULEMANS cossaert, zijn vrouw
157. Cornelis LAUWERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 3
jaar, een kind van 1 maand
158. Cornelis JACOBS cossaert, zijn vrouw, een kind van 16 jaar, een kind van 12
jaar
159. Joos BUELENS cossaert ende sleght herbergsken, zijn vrouw, een kind van 15
jaar, een kind van 6 jaar
160. Guilliam JANSSENS wedr cossaert, een kind van 15 jaar, een kind van 11
jaar, een kind van 9 jaar, een kind van 5 jaar
161. Frans SILVRANCX cossaert, zijn vrouw, zijn zoon
162. Cornelis LAUWERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 3
jaar, een kind van 1 maand
163. De wede Jan LAUWERS spinnes, 2 dochters, 1 zijn zoon cossaert
164. De wede Frans LEPAGIE pagtersse, 3 zonen, een kind van 15 jaar, een kind
van 12 jaar, een kind van 7 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 1« jaar, 2 meiden
165. Joos BUELENS wedr cossaert, zijn zoon, zijn dochter
166. Guilliam CEUPPENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 15 jaar, een kind van
12 jaar, een kind van 10 jaar, een kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar
167. De wede Anthoon VAN STEENWINCKEL, zijn zoon cossaert, zijn dochter
168. Niclaes LAUWERS cossaert, zijn vrouw, zijn zoon, een kind van 10 jaar
169. Hend: CEULEMANS pagter, zijn vrouw, zijn zoon, een kind van 10 jaar, een
kind van 8 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar, 5 domestiquen
170. Jan Baptist SELLESLAGH pagterken, 3 domestiquen
171. Jan DE BUIJSER sone Anth: cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een
kind van 4 jaar
172. De wede Frans VAN GIJSSEL spinnes, de dochter spinnes
173. Jan VAN GIJSSEL sone Frans cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een
kind van 4 jaar, een kind van 2 jaar, een kind van 6 maanden
174. Anth: VAN STEENWINCKEL cossaert, zijn vrouw, zijn zoon, een kind van 9
jaar
175. Jan CEUPPENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 11 jaar, een kind van «
jaar
176. Judocus VERHASSELT cossaert, zijn vrouw, een kind van 1 jaar
177. Frans BUELENS cossaert, zijn vrouw, haar vader, een kind van 8 jaar, een
kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar
178. Pr VERMEIJLEN cossaert, zijn vrouw, een kind van 4 jaar, een kind van 2
jaar, de meid 17 jaar
179. Jan Baptist GOIJVAERTS cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind
van 10 jaar, een kind van 7 jaar
180. Niclaes GOOVAERTS cossaert, zijn vrouw, zijn dochter, een kind van 14
jaar, een kind van 13 jaar, een kind van 6 jaar
181. Jan BOSCHMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind van 11
jaar, een kind van 9 jaar, een kind van 6 jaar
182. Peeter VERTOMMEN herbergierken & cossaert, zijn vrouw, een kind van 7
jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 2 jaar
183. Hend: DE CRAEN kerreman, zijn zoon, zijn dochter, een kind van 4 jaar
184. Anthoon VAN WINGHE cossaert, zijn vrouw, zijn zoon
185. Jan VAN WINGHE cossaert, zijn vrouw, zijn zoon, een kind van 8 jaar, een
kind van 6 jaar
186. Guill: TEUGELS cossaert, zijn vrouw, een kind van 11 jaar
187. Peeter GOEIJVAERTS cossaert, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van
5 jaar, een kind van 2 jaar, een jongsken van sijnen broeder 14 jaar, zijn moeder
188. Jan GOEIJVAERTS Laer cossaert, zijn vrouw, een kind van 4 jaar, een kind
van 2 maanden
189. Peeter CEUPPENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 11 jaar, een kind van 8
jaar, een kind van 5 jaar, een kind van 1 jaar
190. Jan JACOBS cossaert, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 6 jaar,
een kind van 1 jaar
191. Joes GOEIJVAERTS cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van
7 jaar, een kind van 5 jaar, een kind van 6 maanden
192. Gabriel VAN DIJCK cossaert, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van
7 jaar, een kind van 2 maanden
193. Hend: PERSOONS cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 5
jaar, een kind van 2 jaar
194. Jan DENIJN cossaert, zijn vrouw, een kind van 5 jaar, een kind van 3 jaar, een
kind van 1 jaar
195. Pr CEUPPENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind van 10
jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 3 jaar
196. De wede Jan CNOPS cossaert, zijn zoon, zijn dochter
197. Jan MOORTGAT cossaert, zijn vrouw, een kind van 9 jaar, een kind van 8
jaar, een kind van 3 jaar
198. Philips DE PRINS pachterken, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 6
jaar, een kind van 3 jaar, 2 domestiquen
199. Huijbrecht VAN WINGHE cossaert, zijn vrouw, een kind van 3 maanden
200. De wede Jan DE NEF cossaert, een kind van 10 jaar, een kind van 8 jaar
201. Niclaes SIJMONS pachterken, zijn vrouw, zijn zoon, zijn dochter, een kind
van 14 jaar, de meid
202. Andries DE BOECK cossaert, zijn vrouw
203. Jan Michiel VERLINDEN cossaert, zijn vrouw
204. Philips TERSAGO pachter, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 5
jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 4 maanden, sijnen vader ..nd: Tersago, 2 domestiquen, de
meid 14 jaar
205. Carel PERMENTIERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van
5 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar
206. Pr MUIJLDERMANS kerreman, zijn vrouw, een kind van 9 jaar, een kind van
4 jaar, een kind van 9 maanden, haeren broeder 13 jaar
207. Jan Baptist MOENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 maanden
208. Niclaes JANSSENS pachter, zijn vrouw, een kind van 7 maanden, 4 domestiquen
209. De wede Cornelis DOMS cossaert, een kind van 16 jaar
210. Philips VERBERCKT cossaert, een kind van 7 jaar, een kind van 2 jaar
211. Guill: VAN DE SAVEL cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind
van 4 jaar, een kind van 1 jaar
212. Jan HUSEWEELS cossaert, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 7
jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar
213. Engel JACOBS pachterken, zijn vrouw, 2 zonen, zijn dochter, een kind van 14
jaar
214. Anth: AUSTRENS blockmaecker, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind
van 6 jaar, een kind van 3 jaar, een kind van « jaar
215. Peeter CEULEMANS, cossaert, zijn vrouw, een kind van 3 jaar, een kind van
7 maanden
216. Niclaes CEUPPENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind van 4
jaar, zijn moeder
217. Niclaes MUIJLDERMANS cossaert, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een
kind van 11 jaar
218. Pr CAUWENBERGH pachter, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 4
jaar, een kind van 2 jaar, een kind van 9 maanden, 3 domestiquen
219. Jaecques DIETENS cossaert, zijn vrouw, zijn dochter
220. Jan TROGH timmerman, zijn zoon, zijn dochter, een kind van 14 jaar
221. De wede Gillis VAN DER ZIJPE spinnes, zijn zoon
in de camer
223. Guill: MOENS werckman, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 3 jaar
224. De wede Frans DE KEIRSMAECKER herberghsken, haar zoon, de meid
225. Jan GRAUWELS metser, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 5 jaar,
een kind van 3 jaar, een kind van 1« jaar
226. Peeter WAUTERS cossaert, zijn vrouw, een kind van 4 jaar, een kind van 3
weken
227. Jan DIETENS cossaert, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar,
een kind van 1 jaar
228. Wauter GOEIJVAERTS pagterken, zijn vrouw, zijn zoon, een kind van 12
jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar
229. P: VAN HET HERBERGHSKEN, zijn vrouw, een kind van 2 jaar, een kind
van 10 maanden
230. Frans CAUWENBERGH pachter en brouwer, zijn vrouw, zijn zoon, 4 domestiquen
231. Jan Lucas TIMMERMANS herbegier, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een
kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar, een kind van 1 jaar, de knecht 16 jaar, de meid
232. Sr Jan LUCAS rentmr, zijn vrouw, zijn dochter
233. Michiel CAUWENBERGH pachter, zijn vrouw, een kind van 9 jaar, een kind
van 8 jaar, een kind van 6 jaar, een kind van 2 jaar, een kind van 1 jaar, 5 domestiquen, de meid
15 jaar
234. Anthoon DOMS cossaert, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 6 jaar,
een kind van 5 jaar
235. Jan VAN DEN HE[U]VEL pachter, zijn vrouw, zijn zoon, zijn dochter, een
kind van 15 jaar, een kind van 4 jaar
236. Frans BAETENS molder, zijn vrouw, zijn zoon, zijn dochter, een kind van 15
jaar, een kind van 11 jaar, een kind van 10 jaar, een kind van 7 jaar, een kind van 5
jaar, een kind van 4 jaar
237. J:C: COENAERTS blockmaecker, zijn vrouw, een kind van 6 maanden
238. Pr GOEIJVAERTS pachterken, 2 zonen, zijn dochter, de meid, de knecht 13
jaar
239. Anthoon DE CROES schoenmaecker, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, haar
vader
240. Frans VAN STEENWINCKEL pachter, zijn vrouw, zijn zoon, 2 dochters, 2
domestiquen, de knecht 16 jaar, een kind van zijn zoon 16 jaar
241. De eerwen: heere Pastoor deser prochie
242. Den heere Onderpastoor, 2 domestiquen
243. Martinus CEULEMANS borgemeester & pachter, zijn vrouw, zijn dochters
pachter, de meid, 3 knechten, de knecht 15 jaar
244. D'hr J:F: BRION meijer deser prochie, zijn vrouw, 2 dochters, een kind van 4
jaar, de meid

N[ot]a Den griffier deser prochie woondt tot Grimberghen

Aldus op den 8, 9, & 10 Anni 1755 binnen de prochie van Sempse, opgenomen ende bevonden als
boven , coram D'heer J:F: Brion meijer, Martinus Ceulemans borgemeester, &
mij present greffier W: Van den Vijvere

Lijste der armen ofte de gene levende der taeffel van den H: Geest der Prochie van Sempse
als volght,

245. Eerst Laureijs VAN BOXOM, zijn vrouw
246. Gillis VERMEIREN, zijn vrouw
247. Merten DE BOECK, zijn vrouw
248. De wede VAN HUMBEECK houdt een kindt 10 jaeren van armen van Mechelen
249. Anthoon HELLEMANS houdt een kindt van de armen van Mechelen oudt 9
jaeren
250. De wede Anthoon JANSSENS
251. De wede Jan Baptist OST, een kind van 14 jaar, een kind van 10 jaar, een kind
van 9 jaar, een kind van 7 jaar
252. De wede Lud: WIJNDRICX, een kind van 16 jaar
253. Jacobus CUMPS, een dogterken
254. De wede Jan DE NEF
255. De wede Merten NEEUS, een kind van 13 jaar, een kind van 11 jaar
256. Andries LEPAGIE, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 10 jaar met
noch een kind van 9 jaar van armen van Evere
257. Anthoon CORDEMANS, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 5 jaar,
een kind van 4 jaar
258. De wede SPOORMAN
259. Niclaes MERTENS, een kind van 12 jaar
260. Laureijs VERBRUGGEN, zijn vrouw, een kind van 6 jaar
261. Peeter BAL, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 4 jaar
262. Jan GOOSSENS dienaer, zijn vrouw, haar moeder, een kind van 14 dagen
263. De wede Jan COOSEMANS, zijn zoon, een kind van 13 jaar, een kind van 9
jaar, een kind van 4 jaar
264. Elisabeth VERLINDEN
265. Laureijs VAN DEN EIJNDE, zijn dochter
266. Anthoon DE BRUIJN, zijn vrouw, een kind van 14 jaar, een kind van 12 jaar,
een kind van 3 jaar, een kind van « jaar
267. Joos VERSTRAETEN, zijn vrouw, een kind van 5 jaar, een kind van 3 jaar
268. De wede VAN STEENWINCKEL
269. De wede Philips HERMANS houdt een kindt van armen van Puers 12 jaar
270. Jan GOOVAERTS, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 6 jaar, een
kind van « jaar
271. Pr JANSSENS, zijn vrouw, een kind van 7 jaar, een kind van 4 jaar, een kind
van 2 maanden
272. Jacobus MOERENHOUDT, zijn vrouw, een kind van 1« jaar
273. Anthoon JANSSENS, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 4 jaar, een
kind van 6 maanden
274. Joos VAN CAMPENHOUDT, zijn vrouw, zijn dochter gebreckelijck, een kind
van 14 jaar, een kind van 11 jaar
275. Pr VAN DEN WIJNGAERT gebreckelijck, zijn vrouw, een kind van 6 jaar
276. Guill: MEIJSMANS, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 10 jaar,
een kind van 8 jaar
277. Jan MESMAECKERS, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 7 jaar
278. Jan BUELENS, zijn vrouw, een kind van 8 jaar
279. Joos MEIJSMANS, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 11 jaar,
een kind van 6 jaar
280. N: VAN ERP sinneloos
281. Cornelis BOSCHMANS wedr, een kind van 13, een kind van 4 jaar
282. Paulus TOMMAS, zijn vrouw, een kind van 9 maanden
283. Clement LAUWERS, zijn vrouw, een kind van 8 jaar, een kind van 6 jaar
284. De wede Gillis VAN: WIJNGAERT
285. Engel RIJNS, zijn vrouw, een kind van 12 jaar, een kind van 9 jaar
286. Jenno DE CREE
287. Hend: DE RAIJMAECKER houdt een kindt voor den armen, 4 jaar
288. Jan VAN: WIJNGAERT houdt een vondelinck van Mechelen, 4 jaar
289. De wede Jan ROBIJNS
290. Verbert TAMBUIJSER, zijn dochter, een kind van 14 jaar
291. Anthoon VAN GHENT, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 4 jaar,
een kind van 3 jaar, een kind van 1 jaar
292. Andries ADRIAENS, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 5 jaar
293. Jan Baptist HUNAERTS, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 5 jaar
294. Jacques LAUWERS
295. Jan GOEIJVAERTS, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 12 jaar,
een kind van 5 jaar, een kind van 3 jaar
296. De wede Math: GOEIJVAERTS, een kind van 16 jaar, een kind van 12 jaar,
een kind van 11 jaar, een kind van 7 jaar
297. Anthoon VAN LOOCK, zijn vrouw, een kind van 10 jaar, een kind van 5 jaar
298. Michiel MENS, zijn vrouw, haar moeder
299. Jan RIJNS, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 6 jaar
300. Pr VAN STEENWINCKEL, zijn vrouw, een kind van 6 jaar, een kind van 3
jaar, een kind van 1 maand
301. Gillis HALEWATERS wedr, een kind van 9 jaar
302. Jan MOENS, zijn vrouw, zijn zoon
303. Jan SCHORREELS, zijn vrouw, haar moeder
304. Mattheus LAUWERS, zijn vrouw
305. Guill: VAN DEN HEUVEL, zijn vrouw, een kind van 2 jaar
306. De wede Joos VAN WAMBEECK, een kind van 7 jaar, een kind van 4 jaar
307. Jan LAUWERS, zijn vrouw, een kind van 13 jaar, een kind van 10 jaar, een
kind van 6 jaar
308. Nota Jan JACOBS met sijne vrouwe en kinderen sijn arm

Wij Pastoir, Meijer ende schepenen der prochie van Sempse verclaeren ende certificeren
met desen dat de bovenstaende huijshoudens sijn arm ende leven van de Taeffel van den H:
Geest gedaen desen 15 januarij 1755

Cornelis past de Sempse
Brion
Van de Vijvere
Ceulemans

Laatste aanpassing : 05/02/2006

Hoofdpagina